Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 588–593

Publication type: review article

Language: English

Environmental Aetiology of Malocclusions – Review of the Literature

Etiologia środowiskowa wad zgryzu – przegląd piśmiennictwa

Patrycja Pietrzak1,B,E,F, Wojciech Hanke2,A,D

1 Department of Orthodontics, Medical University in Lodz, Stomatology Institute, Lodz, Poland

2 Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz, Poland

Abstract

Malocclusion is a lack of balance between bones of the facial skeleton, size and shape of teeth, tongue, lips and cheeks, which can be seen as an aesthetic problem. The most common and most frequent environmental aetiologic factors, which can cause malocclusion, are parafunctions (digit sucking, nail biting, bruxism) and dysfunctions (e.g. mouth breathing; infantile type of swallowing). Digit and pacifier sucking are one of the most frequent parafunctions and may cause Class II malocclusions, increased overjet, decreased overbite, open bite, posterior crossbite with smaller maxillary width. Dysfunctions such as persistent infantile type of swallowing observed together with parafunctions may result in an increase of malocclusion severity. In children with persistent infantile type of swallowing Class II malocclusion, increase in both maxillary and mandibular overjet, open bite, crossbite, crowdings in upper arch can be observed. The duration of any parafunction or dysfunction is also important. Habits, which are seen at or beyond 48 months of age, almost always cause malocclusion. Sometimes separating one single aetiologic factor in each case is difficult. Therefore, the environmental influence on the aetiology of malocclusions remains a complex issue.

Streszczenie

Wada zgryzu to brak równowagi między kośćmi twarzowej części czaszki, wielkością i kształtem zębów, językiem, wargami i policzkami, co może być postrzegane jako problem estetyczny. Najczęściej spotykanymi środowiskowymi czynnikami etiologicznymi, mogącymi powodować wadę zgryzu są parafunkcje (ssanie kciuka, obgryzanie paznokci, bruksizm) oraz dysfunkcje (np. oddychanie przez usta, niemowlęcy typ połykania). Ssanie kciuka i smoczka to jedne z najczęstszych parafunkcji mogących powodować wady dotylne, zwiększony nagryz poziomy, zmniejszony nagryz pionowy, zgryz otwarty, zgryz krzyżowy w odcinkach bocznych ze zmniejszoną szerokością szczęki. Występowanie razem dysfunkcji, np. przetrwałego niemowlęcego typu połykania, z parafunkcjami może nasilić wadę zgryzu. U dzieci z przetrwałym niemowlęcym typem połykania można zaobserwować wady dotylne, wzrost nagryzu poziomego zarówno w szczęce, jak i żuchwie, zgryz otwarty, zgryz krzyżowy, stłoczenia w łuku górnym. Czas trwania jakiejkolwiek parafunkcji lub dysfunkcji jest również ważny. Nawyki, które są obserwowane w lub po 48. miesiącu życia prawie zawsze powodują wady zgryzu. Wyodrębnienie pojedynczego czynnika etiologicznego w każdym przypadku może być trudne. W związku z tym środowiskowy wpływ na etiologię wad zgryzu pozostaje złożonym zagadnieniem.

Key words

parafunctions, dysfunctions, malocclusions

Słowa kluczowe

parafunkcje, dysfunkcje, wady zgryzu

References (49)

 1. Hassan R., Rahimah A.K.: Occlusion, malocclusion and method of measurements – an overview. Arch. Orofac. Sci. 2007, 2, 3–9.
 2. Ash M.M., Ramfjord S.P: Occlusion, 3rd edn. W.B. Saunders Co. Philadelphia 1982.
 3. Proffit W.R.: On the Aetiology of Malocclusion. Br. J. Orthod. 1986, 13, 1–11.
 4. Houston W.J.B., Stephens C.D., Tulley W.J.: A Textbook of Orthodontics Great Britain. Wright 1992, 1–13.
 5. Sampson W.J., Sims M.R.: Variability of Occlusal Traits in Tropical Populations. In: Oral diseases in the Tropics. Eds.: Prabhu S.R., Wilson D.F., Daftary D.K., Johnson N.W. Oxford University Press, Oxford 1992, 59–67.
 6. McDonald F., Ireland A.J.: Diagnosis of the Orthodontic Patient. Oxford University Press, New York 1998.
 7. Corrucini R.S.: An epidemiological transition in dental occlusion in world population. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1984, 86, 419–426.
 8. Smiech-Slomkowska G.: Odległy wynik zapobiegania i wczesnego leczenia wad zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym. Magazyn Stomat. 1991, 1, 11–14.
 9. Warren J.J., Bishara S.E., Steinbock K.L., Yonezu T., Nowak A.J.: Effects of oral habits duration on dental characteristics in the primary dentition. J.A.D.A. 2001, 132, 1685–1693.
 10. Kawala B., Babijczuk T., Czekańska A.: The prevalence of dysfunctions, parafunctions and malocclusions in preschool children. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 2, 319–325.
 11. Herud B., Warnack A.E.: Graber fixed appliance to combat persistent thumbsucking habit. Czas. Stomatol. 1998, 51, 555–558.
 12. Popielarska A.: Psychiatria wieku rozwojowego. PZWL, Warszawa 1989.
 13. Seraj B., Ahmadi R., Mirkarimi M., Ghadimi S., Beheshti M.: Temporomandibular disorders and parafunctional habits in children and adolescence: a review. Dent. J. Tehran Univ. Med. Sci. 2009, 6, 1, 37–45.
 14. Giedre K., Bernhardt O., Kocher T., Meyer G.: Oral parafunctions and positive clinical examination findings. Balt. Dent. Maxillofac. J. 2005, 7, 3, 81–83.
 15. Muhtarogullari M., Demirel F., Saygili G.: Temporomandibular disorders in Turkish children with mixed and primary dentition: prevalence of signs and symptoms. Turk. J. Pediatr. 2004, 46, 2, 159–163.
 16. Farsi N.M., Alamoudi N.: Relationship between premature loss of primary teeth and development of temporomandibular disorders in children. Int. J. Paediatr. Dent. 2000, 10, 1, 57–62.
 17. Fujita Y., Motegi E., Nomura M., Kawamura S., Yamaguchi D., Yamaguchi H.: Oral habits of temporomandibular disorder patients with malocclusion. Bull. Tokyo Dent. Coll. 2003, 44, 4, 201–207.
 18. Henrikson T., Ekberg E.C., Nilner M.: Symptoms and signs of temporomandibular disorders in girls with normal occlusion and Class II malocclusion. Acta. Odontol. Scand. 1997, 55, 4, 229–235.
 19. Barbosa Tde S., Miyakoda L.S., Pocztaruk Rde L., Rocha C.P., Gaviao M.B.: Temporomandibular disorders and bruxism in childhood and adolescence: review of the literature. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2008, 72, 3, 299–314.
 20. Abubaker A.O., Hebda P.C., Gunsolley J.N.: Effects of sex hormones on protein and collagen content of temporomandibular joint disc of the rat. J. Oral Maxillofac. Surg. 1996, 54, 6, 721–727.
 21. Lambourne C., Lampasso J., Buchanan Jr. W.C., Dunford R., McCall W.: Malocclusion as a risk factor in the etiology of headaches in children and adolescents. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 132, 6, 754–761.
 22. Nassif N.J., Talic Y.F.: Classic symptoms in temporomandibular disorder patients: a comparative study. Cranio 2001, 19, 33–41.
 23. Pilley J.R., Mohlin W.C., Shaw W.C., Kingdon A.: A survey of craniomandibular disorders in 800 15-year-olds. A follow-up study of children with malocclusion. Eur. J. Orthod. 1992, 14, 152–161.
 24. Tanaka O.M., Vitral R.W.F., Tanaka G.Y., Guerrero A.P., Camargo E.S.: Nailbiting or onychophagia: a special habit. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 134, 305–308.
 25. Warren J.J., Bishara S.E.: Duration of nutritive and nonnutritive sucking behaviours and their effects on the dental arches in the primary dentition. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2002, 121, 347–356.
 26. Katz C.R.T., Rosenblatt A., Gondin P.P.C.: Nonnutritive sucking habits in Brazilian children: effects on deciduous dentition and relationship with facial morphology. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2004, 126, 53–57.
 27. Adair S.M., Milano M., Lorenzo I., Russell C.: Effects of current and former pacifier use on dentition of 24- to 59-month-old children. Pediatr. Dent. 1995, 17, 437–444.
 28. Góis E.G.O., Campos Ribeiro-Júnior H., Vale M.P.P., Paiva S.M., Serra-Negra J.M.C., Ramos-Jorge M.L., Pordeus I.A.: Influence of nonnutritive sucking habits, breathing pattern and adenoid size on development of malocclusion. Angle Orthod. 2008, 78, 4, 647–654.
 29. Vasconcelos F.M.N., Lima Targino Massoni A.C., Heimer M.V., Ferreira A.M.B., Katz C.R.T., Rosenblatt A.: Nonnutritive sucking habits, anterior open bite and associated factors in Brazilian children aged 30–59 months. Braz. Dent. 2011, 22, 2, 140–145.
 30. Sillman J.H.: Malocclusion in the deciduous dentition: serial study from birth to five years . Am. J. Orthod. Oral Surg. 1942, 28, 197–209.
 31. Oulis C.J., Vadiakas G.P., Ekonomides J., Dratsa J.: The effect of hyperthropic adenoids and tonsils on the development of posterior crossbite and oral habits. J. Clin. Pediatr. Dent. 1994, 18, 197–201.
 32. Meyers A., Hertzberg J.: Bottle-feeding and malocclusion: is there an association? Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1988, 93, 149–152.
 33. Bowden B.D.: The effects of digital and dummy sucking on arch widths, overbite and overjet: A longitudinal study. Aust. Dent. J. 1966, 11, 184–190.
 34. Graber T.M., Rakosi T., Petrovic A.G.: Dentofacial orthopedics with functional appliances. C.V. Mosby Company St Louis 1985, 139–160.
 35. Peng C.L., Jost-Brinkmann P.G., Yoshida N., Miethke R.R., Lin C.T.: Differential diagnosis between infantile and mature swallowing with ultrasonography. Eur. J. Orthod. 2003, 25, 451–456.
 36. Peng C.L., Jost-Brinkmann P.G., Miethke R.R.: The cushion scanning technique – a method of dynamic tongue ultrasonography and its comparison with the transducer – skin coupling scanning during swallowing. Acad. Radiol. 1996, 3, 239–244.
 37. Peng C.L., Jost-Brinkmann P.G., Miethke R.R., Lin C.T.: Ultrasonographic measurement of tongue movement during swallowing. Ultrasound Med. J. 2000, 19, 15–20.
 38. Wein B., Klajmann S., Huber W., Döring W.H.: Ultraschalluntersuchung von Koordinationsstörungen der Zungenbewegung beim Schlucken. Nervenarzt 1988, 59, 154–158.
 39. DuBrul E.L.: Sicher and DuBrul’s oral anatomy. Ishiyaku Euroamerica St Louis 1988, 129–171.
 40. Melsen B., Attina L., Santuari M., Attina A.: Relationships between swallowing pattern, mode of respiration and development of malocclusion. Angle Orthod. 1987, 113–120.
 41. Warren J.J., Slayton R.L., Yonezu T., Bishara S.E., Levy S.M., Kanellis M.J.: Effects of nonnutritive sucking habits on occlusal characteristics in the mixed dentition. Pediatr. Dent. 2005, 27, 6, 445–450.
 42. Melsen B., Stensgaard K., Pdersen J.: Sucking habits and their influence on swallowing pattern and prevalence of malocclusion. Eur. J. Orthod. 1979, 1, 271–280.
 43. Fukata O., Braham R.L., Yokoi K., Kurosu K.: Damage to the primary dentition resulting from tumb and finger (digit) sucking. A.S.D.C. J. Dent. Child. 1996, 63, 6, 403–407.
 44. Nanda R.S., Khan I., Anand R.: Effect of oral habits on the occlusion in preschool children. A.S.D.C. J. Dent. Child. 1972, 39, 449–452.
 45. Farsi N.M., Salama F.S.: Sucking habits in Saudi children: prevalence, contributing factors and effects on the primary dentition. Pediatr. Dent. 1995, 17, 437–444.
 46. Ogaard B., Larsson E., Lindsten R.: The effect of sucking habit, cohort, sex, intercanine arch widths, and breast or bottle feeding on posterior crossbite in Norwegian and Swedish 3-year-old children. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1994, 106, 161–166.
 47. Peres K.G., Barros A.J., Peres M.A., Victora C.G.: Effects of breastfeeding and sucking habits on malocclusion in a birth cohort study. Rev. Saude Publica 2007, 41, 3, 343–350.
 48. Viggiano D., Fasano D., Monaco G., Strohmenger L.: Breast feeding, bottle feeding and nonnutritive sucking; effects on occlusion in deciduous dentition. Arch. Dis. Child. 2004, 89, 1121–1123.
 49. Drane D.: The effect of use of dummies and teats on orofacial development. Breastfeed. Rev. 1996, 4, 2 59–64.