Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 4, October-December, p. 483–489

doi: 10.17219/dmp/63934

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Porównanie skuteczności Endoxalu i Endosalu w usuwaniu warstwy mazistej z powierzchni zębiny kanału korzeniowego – badanie w SEM

Comparison of Effectiveness of Endoxal and Endosal in Removal of Smear Layer from Root Canal Dentine Surface: A SEM Study

Katarzyna Kot1,B,D,F, Alicja Nowicka2,A,C,E,F, Przemysław Reszka3,B,C, Agnieszka Droździk4,A,C,E,F, Mariusz Lipski1,A,B,C,D,E,F

1 Zakład Stomatologii Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

2 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

3 Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Koszalinie, Koszalin, Polska

4 Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Podczas biomechanicznego opracowania kanału korzeniowego na powierzchni zębiny kanałowej powstaje warstwa zanieczyszczeń zwana warstwą mazistą (smear layer) składająca się z części organicznej i nieorganicznej.
Cel pracy. Ocena skuteczności Endoxalu® i Endosalu® w usuwaniu warstwy mazistej z kanału korzeniowego dokonana za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego.
Materiał i metody. Do badania użyto 20 jednokorzeniowych zębów ludzkich. Kanały korzeniowe opracowano systemem maszynowych narzędzi niklowo-tytanowych eS5 Endostar osadzonych w kątnicy napędzanej endodontycznym mikrosilnikiem S5 Endo Motor. Podczas opracowywania kanały płukano 2% podchlorynem sodu. Ostatecznie kanały przepłukano wodą destylowaną i osuszono sączkami papierowymi. Następnie korzenie podzielono na 2 grupy w zależności od użytego preparatu do płukania: w I grupie (n = 10 zębów) kanały płukano 2 ml preparatu Endoxal, w II grupie (n = 10 zębów) 2 ml preparatu Endosal. Następnie zęby przygotowano do oceny skuteczności usuwania warstwy mazistej z części koronowej, środkowej i wierzchołkowej w SEM. Obecność warstwy mazistej oceniano za pomocą 4-stopniowej skali, a uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej z użyciem testu dokładnego Fishera.
Wyniki. Nie zaobserwowano żadnych statystycznie istotnych różnic między preparatami Endoxal i Endosal w usuwaniu warstwy mazistej ze ścian kanału korzeniowego.
Wnioski. W przypadku obu użytych środków do płukania kanałów nie uzyskano całkowitego usunięcia warstwy mazistej. Usunięcie warstwy mazistej było lepiej widoczne w części koronowej i środkowej niż w wierzchołkowej.

Abstract

Background. During biomechanical root canal preparation, a smear layer, consisting of organic and inorganic parts, appears on the surface of the canal dentine.
Objectives. The aim of this study was to assess the effectiveness of Endoxal® and Endosal® in removal of smear layer from root canal dentine using scanning electron microscope.
Material and Methods. Twenty extracted single-rooted human teeth were used in the study. The canals were instrumented using eS5 Endostar nickel-titanium rotary files powered by the endodontic micromotor S5 Endo Motor. During preparation, the canals were irrigated with 2% NaOCl. Final irrigation was performed with distilled water and afterwards the canals were dried with paper points. The canals were divided into two groups, according to their irrigation regimen: group I (n = 10 teeth) was irrigated with 2 mL of Endoxal and group II (n = 10 teeth) was irrigated with 2 mL of Endosal. Then the teeth were prepared for scanning electron microscopy to evaluate the smear layer removal from cervical, middle, and apical thirds. The presence of smear layer was assessed using a fourlevel debris scoring system, and data was statistically analyzed by Fisher’s exact test.
Results. There was no significant difference between Endoxal and Endosal in smear layer removal.
Conclusion. In both agents used for irrigation, a complete removal of the smear layer was not achieved. Removal of smear layer on the coronal and middle thirds was greater than that obtained on the apical third.

Słowa kluczowe

opracowanie kanałów korzeniowych, płukanie kanałów korzeniowych, warstwa mazista, czystość kanałów

Key words

instrumentation of root canals, irrigation of root canals, smear layer, cleanliness of canals

References (38)

 1. Violich D.R., Chandler N.P.: The smear layer in endodontics – a review. Int. Endod. J. 2010, 43, 2–15.
 2. Pawilcka H.: An evaluation of effectiveness of citric acid as a root canal irrigant. A SEM study. Stomatol. Współcz. 1995, 2, 539–543 [in Polish].
 3. Eliot C., Hatton J.F., Steward G.P., Hildebolt C.F., Gillespie M.J., Gutmann J.L.: The effect of the irrigant QMix on removal of canal wall smear layer: An ex vivo study. Odontology 2014, 102, 232–240.
 4. Peters O., Barbakow F.: Effects of irrigation on debris and smear layer on canal walls prepared by two rotary techniques: A scanning electron microscopic study. J. Endod. 2000, 26, 6–10.
 5. Mader C.L., Baumgartner J.C., Peters D.D.: Scanning electron microscopic investigation of the smeared layer on root canal walls. J. Endod. 1984, 10, 477–483.
 6. Cameron J.A.: The use of ultrasonic in the removal of the smear layer: A scanning electron microscope study. J. Endod. 1983, 9, 289–292.
 7. Ahlquist M., Henningsson O., Hultenby K., Ohlin J.: The effectiveness of manual and rotary techniques in cleaning of root canals: A scanning electron microscopy study. Int. Endod. J. 2001, 34, 533–537.
 8. Bertrand M.F., Pizzardini P., Muller M., Medioni E., Rocca J.P.: The removal of the smear layer using the Quantec system. A study using the scanning electron microscope. Int. Endod. J. 1999, 32, 217–224.
 9. Lichota D., Lipski M., Woźniak K.: Evaluation of the walls of root canals prepared using ProFile instruments – in SEM study. Czas. Stomatol. 2005, 58, 151–157 [in Polish].
 10. Cameron J.A.: The use of ultrasound for removal of the smear layer. The effect of sodium hypochlorite concentration: SEM study. Aust. Dent. J. 1988, 33, 193–200.
 11. Rödig T., Hülsmann M., Mühge M., Schäfers F.: Quality of preparation of oval distal root canals in mandibular molars using nickel-titanium instruments. Int. Endod. J. 2002, 35, 919–928.
 12. Fachin E.V.F., Scarparo R.K., Massoni L.I.S.: Influence of smear layer removal on the obturation of root canal ramifications. J. Appl. Oral Sci. 2009, 14, 240–243.
 13. Putzer P., Hay H., Günay H.: Highly concentrated EDTA gel improves cleaning efficiency of root canal preparation in vitro. Clin. Oral Investig. 2008, 12, 319–324.
 14. Torabinejad M., Handysides R., Khademi A.A., Bakland L.K.: Clinical implications of the sear layer in endodontics: A review. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2002, 94, 658–666.
 15. George S., Kishen A., Song K.P.: The role of environmental changes on monospecies biofilm formation on root canal wall by Enterococcus faecalis. J. Endod. 2005, 31, 867–872.
 16. Yang S.E., Bae K.S.: Scanning electron microscopy study of the adhesion of Prevotella nigrescens to the dentin of prepared root canals. J. Endod. 2002, 28, 433–437.
 17. Kokkas A.B., Boutsioukis A.Ch., Vassiliadis L.P., Stavrianos C.K.: The influence of smear layer on dentinal tubule penetration depth by three different root canal sealers: An in vitro study. J. Endod. 2004, 30, 100–102.
 18. Saleh I.M., Ruyter I.E., Haapasalo M., Ørstavik D.: Bacterial penetration along different root canal filling material in the presence or absence of smear layer. Int. Endod. J. 2008, 41, 32–40.
 19. Dai L., Khechen K., Khan S., Gillen B., Loushine B.A., Wimmer C.E., Gutmann J.L., Pashley D., Tay F.R.: The effect of QMix, an experimental antibacterial root canal irrigant, on removal of canal wall smear layer and debris. J. Endod. 2011, 37, 80–84.
 20. Łaszkiewicz J., Piątowska D.: Evaluation of the cleanliness of curved root canal walls after hand instrumentation with stainless steel and nickel-titanium files. An in vitro scanning electron microscope study. Czas. Stomat. 2001, 54, 295–301 [in Polish].
 21. Lipski M., Lichota D., Górski M., Dura W., Droździk A.: Cleanliness of the walls of root canals in teeth with incomplete development of root, rinsed with 2% chlorhexidine. A SEM study. Ann. Acad. Med. Stet. 2013, 59, 81–85 [in Polish].
 22. Lichota D., Nowicka A., Woźniak K., Lipski M.: Cleanliness of the walls of root canals after preparation with MTwo rotary nickel-titanium instruments: A SEM study. Ann. Acad. Med. Stet. 2008, 54, 58–62 [in Polish].
 23. Paqué F., Luder H.U., Sener B., Zehnder M.: Tubular sclerosis rather than smear layer impedes dye penetration into the dentin of endodontically instrumented root canals. Int. Endod. J. 2006, 39, 18–25.
 24. Torabinejad M., Khademi A.A., Babagoli J., Cho Y., Johnson W.B., Bozhilov K., Kim J., Shabahangq S.: A new solution for the removal of the smear layer. J. Endod. 2003, 29, 170–175.
 25. Çalt S., Serper A.: Time-dependent effects of EDTA on dentin structures. J. Endod. 2002, 28, 17–19.
 26. Goldberg F., Spielberg C.: The effect of EDTAC and the variation of its working time analyzed with scanning electron microscopy. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1982, 53, 74–77.
 27. Scelza M.F., Scelza V.P., Pereira M.: Effect of three different time periods of irrigation with EDTA-T, EDTA and citric acid on smear layer removal. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 98, 499–503.
 28. Baumgartner J.C., Brown C.M., Peters D.D., Shulman J.D.: A scanning electron microscopic evaluation of root canal debridement using saline, sodium hypochlorite, and citric acid. J. Endod. 1984, 10, 521–531.
 29. Salma F.S., Abdelmegid F.Y.: Six percent citric acid better than hydrogen peroxide in removing smear layer: An in vitro pilot study. Pediatr. Dent. 1994, 16, 424–426.
 30. Carvalho A.S., Camargo C.H., Valera M.C., Camargo S.E., Mancini M.N.: Smear layer removal by auxiliary chemical substances in biomechanical preparation: A scanning electron microscope study. J. Endod. 2008, 34, 1396–1400.
 31. Pitoni C.M., Figuiredo M.C., Araujo F.B., Souza M.A.: Ethylenediaminetetraacetic acid and citric solutions for smear layer removal in primary tooth root canals. J. Dent. Child. 2011, 78, 131–137.
 32. Lui J.N., Kuah H.G., Chen N.N.: Effect of EDTA with and without surfactants or ultrasonic on removal of smear layer. J. Endod. 2007, 33, 472–475.
 33. Ballal N.V., Kandian S., Mala K., Bhat K.S., Acharya S.: Comparision of the efficacy of maleic acid and ethylenediaminetetraacetic acid in smear layer removal from instrumented human root canal: A scanning electron microscopic study. J. Endod. 2009, 35, 1573–1576.
 34. Hasheminia S.M., Birang R., Feizianfard M., Nasouri M.: A comparative study of the removal of smear layer by two endodontic irrigants and Nd:YAG laser: A scanning electron microscopic study. ISRN Dent. 2012: 620951.
 35. Koçak S., Çiçek E., Sağlam B.C., Koçak M.M., Türker S.A.: Influence of diode laser application on the efficiency of QMix and EDTA solutions in removing smear layer. Photomed. Laser Surg. 2015, 33, 564–567.
 36. Ma J., Wang Z., Shen Y., Haapasalo M.: A new noninvasive model to study the effectiveness of dentin disinfection by using confocal laser scanning microscopy. J. Endod. 2011, 37, 1380–1385.
 37. Stojicic S., Shen Y., Qian W., Johanson B., Haapasalo M.: Antibacterial and smear layer removal ability of novel irrigant, QMix. Int. Endod. J. 2012, 45, 363–371.
 38. Elakanti S., Cherukurir G., Rao V.G., Chandrasekhar V., Rao A.S., Tummala M.: Comparative evaluation of antimicrobial efficacy of QMix™ 2 in 1, sodium hypochlorite, and chlorhexidine against Enterococcus faecalis and Candida albicans. J. Conserv. Dent. 2015, 18, 128–131.