Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 2, April-June, p. 253–259

doi: 10.17219/dmp/61620

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Leczenie stomatologiczne pacjentów chorych na padaczkę – badanie ankietowe studentów i stażystów kierunku lekarsko-dentystycznego

The Assessment of Dental Students’ and Interns’ Awareness of Dealing with Epileptic Patients

Dominika Gawlak1,A,B,C,E,F, Joanna Łuniewska1,A,B,C,D,E,F, Anna Stróżyńska1,A,B,C,D,E, Anahit Hovhannisyan1,A,B,C,D,E, Wiktoria Stojak1,A,B,C,D,E, Katarzyna Mańka-Malara1,A,B,C,E,F

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Padaczka jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń neurologicznych. Pacjenci obciążeni tym schorzeniem często trafiają do gabinetów stomatologicznych. Leczenie ich wymaga specjalnego podejścia i odpowiedniej wiedzy teoretycznej. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego powinni być przygotowani, aby przeprowadzić prawidłowe postępowanie.
Cel pracy. Ocena stanu wiedzy studentów i stażystów kierunku lekarsko-dentystycznego na temat leczenia stomatologicznego pacjentów chorych na padaczkę.
Materiał i metody. Przedmiotem analizy było badanie ankietowe przeprowadzone drogą elektroniczną wśród 200 studentów i stażystów kierunku lekarsko-dentystycznego z 7 polskich uniwersytetów medycznych.
Wyniki. Wśród badanych studentów 26,5% było obecnych podczas napadu padaczkowego, a 50,5% miało kontakt z chorym na padaczkę w trakcie studiów. Jedna trzecia ankietowanych uważa, że ma wystarczającą wiedzę na temat postępowania w trakcie leczenia stomatologicznego z osobami chorymi na padaczkę, natomiast 64,5% badanych miałoby obawy związane z prowadzeniem leczenia takiej osoby, podczas gdy 8,5% skierowałoby pacjenta z tej grupy do innego gabinetu. Znieczulenie bez środka zwężającego naczynia zastosowałoby 50,5% badanych, 43% ze środkiem obkurczającym naczynia, a 3% nie podałoby znieczulenia. Większość ankietowanych (89%) otrzymało podczas studiów informacje o postępowaniu z chorym na padaczkę, ale 81% z nich uważa, że temat leczenia tych osób wymaga znacznie szerszego omówienia.
Wnioski. Większość ankietowanych studentów i lekarzy stażystów nie miała wystarczającej wiedzy na temat postępowania z pacjentem chorym na padaczkę w gabinecie stomatologicznym. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że temat stomatologicznego leczenia tych pacjentów powinien być szerzej omawiany podczas toku studiów.

Abstract

Background. Epilepsy is one of the most common neurological disorders. Epileptic patients demand particular healthcare, including dental treatment and proper management both during the incidence of seizures and in the dental office. Dentistry graduates should be prepared to provide appropriate treatment.
Objectives. The aim of the study was to assess dental students’ and interns’ knowledge with regard to dental management of epileptic patients.
Material and Methods. The survey was carried out among 200 dental students and interns from seven Polish Medical Universities.
Results. Twenty six point five percent of students witnessed epileptic seizures, 50.5% faced an epileptic patient during the studies. One-third of subjects admitted that they were aware of how to provide proper dental care. Sixty four point five percent of respondents would be afraid to perform dental treatment in epileptic patients, while 8.5% would refer patient to another clinic. Sexteen percent of students would not undertake prosthetic treatment in this group of patients. Fifty point five percent of respondents would administer anesthetics without vasoconstrictor, 43% with vasoconstrictor, 3% would not anesthetize at all, and 2.5% would perform all dental procedures under general anesthesia. Most of respondents (89%) reported that this topic was discussed during the course of their studies, whereas 81% of them expressed the necessity for the wider discussion on treating patients with special needs.
Conclusion. The majority of examined dental students and interns did not have appropriate knowledge on how to deal with patients with epilepsy in dental office. The results of this survey indicate that issues connected with dental treatment of epileptic patients should be raised in broader dimension during the course of studies.

Słowa kluczowe

padaczka, stomatologia, wyższe szkolnictwo medyczne

Key words

epilepsy, dentistry, medical education, graduate

References (20)

 1. Jackson J.H.: On the anatomical, physiological and pathological investigation of epilepsies. West Riding Lunatic Asylum Medical Reports, 1873, 3, 315–339.
 2. Baker G., Jacoby A., Kerr M., Appleton R.: Epilepsy and behavior. Introduction. Epilepsy Behav. 2009, 15, 3–4.
 3. Kwan P., Brodie M.J.: Phenobarbital for the treatment of epilepsy in the 21 st century: a critical review. Epilepsia, 2004, 45, 1141–1149.
 4. Gawlak D., Mańka-Malara K., Łuniewska J., Hovhannisyan A., Stojak W., Stróżyńska A., Kamiński T.: Prevention of traumatic injuries and dental treatment of epileptic patients. J. Stoma. 2015, 68, 468–475 [in Polish].
 5. Jóźwiak S.. Kotulska K.: Current recommendations in the treatment of epilepsy and epileptic syndromes in children and adolescents. Neurol. Dziec. 2010, 38, 11–19 [in Polish].
 6. Panek H., Sobolewska A., Kleczyk M., Nowakowska D., Nawrot P., Bruziewicz-Mikłaszewska B.: An epileptic patient in dental clinic. Protet. Stomatol. 2007, 58, 171–175 [in Polish].
 7. Owen H., Waddell-Smith I.: Dental trauma associated with anaesthesia. Anaesth. Intensive Care 2000, 28, 133–145.
 8. Mattson R.H., Gidal B.E.: Fractures, epilepsy, and antiepileptic drugs. Epilepsy Behav. 2004, 5, 36–40.
 9. Aragon C.E., Burneo J.G., Helman T.: Case report: occult maxillofacial trauma in epilepsy. J. Contemp. Dent. Pract. 2001, 15, 26–32.
 10. Hassona Y.M., Mahmoud A.A., Ryalat S.M., Sawair F.A.: Dental students’ knowledge and attitudes toward patients with epilepsy. Epilepsy Behav. 2014, 36, 2–5.
 11. Fitzpatric J.J., McArdle N.S., Wilson M.H., Stassen L.F.A.: Epilepsy in dental practice. J. Ir. Dent. Assoc. 2008, 54, 176–178.
 12. Aragon C.E., Burneo J.G.: Understanding the patient with epilepsy and seizures in the dental practice. J. Can. Dent. Assoc. 2007, 73, 71–76.
 13. Girdler N.M., Smith D.G.: Prevalence of emergency events in British dental practice and emergency management skills of British dentists. Resuscitation, 1999, 41, 159–167.
 14. Yaltırık M., Özer S., Tonguç S., Kocaelli H.: Management of epileptic patients in dentistry. Surgical Sci. 2012, 3, 47–52.
 15. Scully C., Diz Dios P., Kumar N.: Special care in dentistry. Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh, 2007, 1st ed., 171–177.
 16. Gabbott D., Crighton A., Battison E., Carruthers S., Colquhoun M., Mathewson D., Mitchell S., Perkins G., Pitcher D., Soar J., Terry D., Thompson S., Walmsley H., Zideman D.: The resuscitation council: medical emergrncies and resustitation standards for clinical practice and training for dental practitioners and dental care professionals in general dental practice. July 2006, Tavistock Square, London.
 17. Doshi D., Reddy B.S., KulkarniS., Karunakar P., Anup N.: Dentists’ knowledge, attitudes and practices toward patients with epilepsy in Hyderabad city, India. Epilepsy Behav. 2012, 23, 447–450.
 18. Meierkord H., Boon P., Engelsen B., Göcke K., Shorvon S., Tinuper P., Holtkamp M.: EFNS guideline on the management of status epilepticus in adults. Eur. J. Neurol. 2010, 17, 348–355.
 19. Thomas R.H., Higgins S., Fuller G.N.: Dental injury during seizures associated with juvenile myoclonic epilepsy. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 2009, 80, 91–93.
 20. Vorkas C.K., Gopinathan M.K., Singh A., Devinsky O., Lin L.M., Rosenberg P.A.: Epilepsy and dental procedures. A review. NY State Dent. J. 2008, 74, 39–43.