Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 2, April-June, p. 210–215

doi: 10.17219/dmp/61606

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Stan jamy ustnej i poziomy wybranych składników śliny u dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit

Oral Cavity Condition and Selected Salivary Parameters in Children and Adolescents Suffering from Inflammatory Bowel Diseases

Bogna Kłaniecka1,B,C,D, Urszula Kaczmarek1,A,C,D,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna należą do grupy nieswoistych zapaleń jelita. Etiologia tych chorób nie jest w pełni wyjaśniona, jednak przyjmuje się, że jest ona wieloprzyczynowa. Niewiele jest prac oceniających stan jamy ustnej i parametry śliny w przebiegu tych chorób.
Cel pracy. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i wybranych parametrów śliny u dzieci chorych na nieswoiste zapalenie jelit.
Materiał i metody. Zbadano 102 dzieci w wieku 3,5–18 lat, w tym 52 chorych na nieswoiste zapalenie jelit i 50 zdrowych. Oceniono intensywność próchnicy (puw/z, PUW/Z), stan przyzębia (m-SBI) i występowanie zmian patologicznych na błonie śluzowej. W niestymulowanej ślinie mieszanej oznaczano pH, pojemność buforową, dwuwęglany, białko całkowite, α-amylazę, kwas sjalowy (całkowity, wolny i związany), fosforany nieorganiczne i magnez oraz szybkość wydzielania śliny.
Wyniki. U chorych w porównaniu z osobami zdrowymi stwierdzono większą liczbę zębów objętych próchnicą, gorszy stan przyzębia, a u 22% chorych występowanie zmian patologicznych na błonie śluzowej. W ślinie chorych zaobserwowano niższe poziomy pH, pojemności buforowej, a większe białka oraz zbliżone fosforanów i magnezu oraz sekrecji śliny.
Wnioski. U chorych częściej występowały nieswoiste zmiany błony śluzowej jamy ustnej i intensywniejsze zapalenie dziąseł, niższe poziomy pH, pojemności buforowej i α-amylazy, ale większe stężenie białka.

Abstract

Background. Inflammatory bowel disease includes ulcerative colitis and Crohn’s disease whose etiology is not fully elucidated, but supposed to be multifactorial. There are only few papers regarding oral condition and salivary components in the course of inflammatory bowel disease.
Objectives. The aim of the study was to evaluate the condition of oral and selected salivary parameters in pediatric patients suffering from inflammatory bowel disease.
Material and Methods. The authors examined 102 subjects aged 3.5–18 years, 52 patients and 50 healthy individuals. The authors examined caries (dmf/t, DMF/T), periodontal condition (m-SBI), and the occurrence of pathological oral mucosa lesions. Buffering capacity, bicarbonates, total protein, α-amylase, sialic acid (total, free and bonded), inorganic phosphates, and magnesium and salivary flow were assessed in the unstimulated mixed saliva pH.
Results. In patients, compared to healthy individuals, the authors reported a worse periodontal condition, and in 22% of patients the occurrence of mucosa lesions. Caries severity was not higher among patients. In the saliva of patients, compared to healthy individuals, the authors found lower levels of pH, buffering capacity, a higher concentration of total protein, similar levels of phosphates and magnesium, as well as salivary secretion.
Conclusion. The authors reported that patients had more non-specific oral mucosa lesions, the higher prevalence of gingivitis, the lower level of saliva pH, buffering capacity, α-amylase, and a higher concentration of total protein.

Słowa kluczowe

stan jamy ustnej, nieswoiste zapalenie jelit, składniki śliny

Key words

oral condition, inflammatory bowel disease, salivary components

References (22)

 1. Lankarani K., Sivandzadeh G.R., Hassanpour S.: Oral manifestation in inflammatory bowel disease: A review. World J. Gastroenerol. 2013, 19, 46, 8571–8570.
 2. Winesett M.: Inflammatory bowel disease in children and adolescents. Ped. Ann. 1997, 26, 227–234.
 3. Benchimol E.I., Fortinsky K.J., Gozdyra P., Van Den Heuvel M., Van Limbergen J., Griffiths A.M.: Epidemiology of pediatric inflammatory bowel disease: a systematic review of international trends. Inflamm. Bowel Dis. 2011, 17, 423–439.
 4. Karolewska-Bochenek I., Lazowska-Przeorek P, Albrecht K., Grzybowska J., Ryżko K., Szamotulska P., Landowski E., Krzesiek I., Ignyś K., Fyderek M., Czerwionka-Szaflarska E., Jarocka-Cyrta W.: Epidemiology of inflammatory bowel disease among children in Poland. A prospective, population-based, 2-year study, 2002–2004. Digest. 2009, 79, 121–129.
 5. Basu M.K., Asquith P., Thompson R.A., Cooke T.: Oral manifestations of Crohn’s disease. Gut, 1975,16, 249–254.
 6. Daley T.D., Amstrong J.E.: Oral manifestations of gastrointestinal diseases. Can. J. Gastroenterol. 2007, 21, 241–244.
 7. Litsas G.: Crohn’s disease of the mouth: report of a case. Eur. J. Paediatr. Dent. 2011, 12/13, 198–200.
 8. Sanderson J., Nunes C., Escudier M., Barnard K., Shirlaw P., Odell E., Chinyama C., Challacombe S.: Oro-facial granulomatosis: Crohn’s disease or a new inflmmatory bowel disease? Inflamm. Bowel Dis. 2005, 11, 840–846.
 9. Rowland M., Fleming P., Bourke B.: Looking in the mouth for Crohn’s disease. Inflamm. Bowel Dis. 2010, 16, 332–337.
 10. Plauth M., Jenss H., Meyle J.: Oral manifestations of Crohn’s disease. An analysis of 79 cases. J. Clin. Gastroenterol. 1991, 13, 29–37.
 11. Sundh B., Hulten L.: Oral status in patients with Crohn’s disease. Acta Chir. Scand. 1982, 148, 531–534.
 12. Sundh B., Johansson I., Emilson C.G., Nordgren S., Birkhed D.: Salivary antimicrobial proteins in patients with Crohn’s disease. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1993, 76, 564–569.
 13. Rooney T.P.: Dental caries prevalence in patients with Crohn’s disease. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1984, 57, 623–624.
 14. Bevenius J.: Caries risk in patients with Crohn’s disease: a pilot study. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1988, 65, 304–307.
 15. Sundh B., Emilson C.G.: Salivary and microbial conditions and dental health in patients with Crohn’s disease: A 3-year study. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1989, 67, 286–290.
 16. Waśko-Czopnik D., Kaczmarek U., Sołtan E., Cader J., Paradowski L.: Oral condition and some salivary parameters in patients with Lesniowski-Crohn disease. Pol. J. Environ. Stud. 2007, 16, 2C, 15–19.
 17. Meurman J.H., Toskala J., Nuutinen P., Klemetti E.: Oral and dental manifestations in gastroesophageal reflux disease. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1994, 78, 583–589.
 18. Jarnerot G., Jarnmark I., Nilsson K.: Consumption of refined sugar by patients with Crohn’s disease, ulcerative colitis, or irritable bowel syndrome. Scand. J. Gastroenterol. 1983, 18, 999–1002.
 19. Martini G.A., Brandes J.W.: Increased consumption of refined carbohydrates in patients with Crohn’s disease. Klin. Wochenschr. 1976, 15, 54, 367–371.
 20. Schutz T., Drude C., Paulisch E., Lange K.P., Lochs H.: Sugar intake, taste changes and dental health in Crohn’s disease. Dig. Dis. 2003, 21, 252–257.
 21. Reif S., Lubin F., Farbstein M., Hallak A., Gilat T.: Pre-illness dietary factors in inflammatory bowel disease. Gut, 1997, 40, 754–760.
 22. Kerr J.E., Tribble G.D.: Salivary diagnostics and the oral microbiome. [In]: Advances in Salivary Diagnostics. Ed.: Streckfus C., Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2015, 100.