Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 3, July-September, p. 281–290

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Ocena przydatności trzech systemów klasyfikacyjnych chorób przyzębia w stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego

Verification of Three Periodontal Classifications in Cardiovascular Diseases Risk Assessment

Bartłomiej Górski1,A,B,D, Ewa Ganowicz1,C, Renata Górska1,A,E,F

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Zapalenia przyzębia i choroby sercowo-naczyniowe należą do przewlekłych schorzeń społecznych, które mają wspólne czynniki ryzyka. Część z nich stanowi zmienne zakłócające i czynniki modyfikujące, które utrudniają prowadzenie analiz statystycznych.
Cel pracy. Wskazanie najbardziej uniwersalnego systemu klasyfikacyjnego chorób przyzębia, który mógłby być używany w celu oceny stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego.
Materiał i metody. Do grupy kardiologicznej włączono 134 pacjentów hospitalizowanych z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego, a do grupy ogólnej 155 osób, które nie miały w przeszłości zawału, co potwierdziły w wywiadzie. Stan tkanek przyzębia oceniono, wykorzystując wskaźnik CPI, definicję Page’a i Eke oraz skalę według Offenbachera. Przeanalizowano zależności między stanem tkanek przyzębia a wybranymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego: paleniem tytoniu, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, wartościami ciśnienia tętniczego i nieprawidłową masą ciała.
Wyniki. W grupie kardiologicznej obserwowano znacząco częstsze występowanie zaawansowanego zapalenia przyzębia, niezależnie od zastosowanej klasyfikacji (CPI: 52,2 vs. 28,4%; Page i Eke: 56,0 vs. 28,4%; Offenbacher: 47,0 vs. 27,1%), jak również częstsze występowanie nadciśnienia (75,4 vs. 32,3%), cukrzycy (20,9 vs. 6,5%), większą liczbę paczkolat (22,3 vs. 7,3) i wyższe BMI (28,7 vs. 26,0). Wskaźnik CPI i klasyfikacja Page’a i Eke pozwoliły na określenie zależności między stanem przyzębia a nadciśnieniem, paleniem tytoniu i otyłością, szczególnie brzuszną (WHR). Wskaźnik Offenbachera wykazywał nieco mniejszą czułość w wykrywaniu tych zależności.
Wnioski. Badania mające na celu ocenę zależności między stopniem zaawansowania zapalenia przyzębia a czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wskazują na możliwość wykorzystania w tym celu wskaźnika CPI i definicji Page’a i Eke w przeciwieństwie do skali według Offenbachera.

Abstract

Background. Periodontitis and cardiovascular diseases share common risk factors. Some of them are confounders and modifiers, which may impair statistical analyses.
Objectives. The aim of this study was to assess the most useful periodontal classification system, which could be used in the evaluation of individual cardiovascular risk.
Material and Methods. The first group consisted of 134 patients after acute myocardial infarction (MI), while the second group included 155 individuals without previous MI. The periodontal status was determined in line with CPI index, the case definitions for surveillance of periodontitis (Page and Eke) and Offenbacher’s scale. The evaluation of association between periodontal status and selected risk factors of CVD was made: tobacco smoking, diabetes mellitus, arterial hypertension, systolic and diastolic blood pressure, and impaired body mass.
Results. The prevalence of severe periodontitis was higher in the cardiac group irrespective of diagnostic system used (CPI: 52.2% vs. 28.4%; Page and Eke’s definition: 56.0% vs. 28.4%; Offenbacher’s scale: 47.0% vs. 27.1%). Moreover, the recurrence of selected risk factors was predominant in the cardiac group: hypertension (75.4% vs. 32.3%), diabetes (20.9% vs. 6.5%), pack-years (22.3 vs. 7.3), BMI (28.7 vs. 26.0). CPI and the case definitions for surveillance of periodontitis (Page and Eke) identified associations between periodontal status and arterial hypertension, tobacco smoking, obesity, WHR. Offenbacher’s scale seemed to be less sensitive in finding these associations.
Conclusion. CPI index and the case definitions for surveillance of periodontitis (Page and Eke) proved to be superior to Offenbacher’s scale in the study on the relationship between periodontal status and risk factors of cardiovascular diseases.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, czynnik ryzyka, choroby sercowo-naczyniowe

Key words

periodontitis, risk factors, cardiovascular diseases

References (33)

 1. Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konopka T.: Prevalence of periodontal disease in 35–44 year-olds in the large urban agglomerations. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 19– 27 [in Polish].
 2. Konopka T., Pietruska M., Dembowska E., Dymalski P., Górska R.: Oral and periodontal condition in 65– 74 year-old Poles. J. Stoma. 2014, 67, 57–58 [in Polish].
 3. Www. dent.niigata-u.ac.jp/prevent/perio/contents.html.
 4. Go A.S., Mozaffarian D., Roger V.L., Benjamin E.J., Berry J.D., Blaha M.J., Dai S., Ford E.S., Fox C.S., Franco S., Fullerton H.J., Gillespie C., Hailpern S.M., Heit J.A., Howard V.J., Huffman M.D., Judd S.E., Kissela B.M., Kittner S.J., Lackland D.T., Lichtman J.H., Lisabeth L.D., Mackey R.H., Magid D.J., Marcus G.M., Marelli A., Matchar D.B., McGuire D.K., Mohler E.R. 3rd, Moy C.S., Mussolino M.E., Neumar R.W., Nichol G., Pandey D.K., Paynter N.P., Reeves M.J., Sorlie P.D., Stein J., Towfighi A., Turan T.N., Virani S.S., Wong N.D., Woo D., Turner M.B.: American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee: Executive summary: heart disease and stroke statistics
 5. Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B.: The health situation of Poles and its determinants. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012 [in Polish].
 6. Matilla K.J., Nieminen M.S., Valtonen V.V., Rasi V.P., Kesäniemi Y.A., Syrjälä S.L., Jungell P.S., Isoluoma M., Hietaniemi K., Jokinen M.J.: Association between dental health and acute myocardial infarction. BMJ 1989, 298, 779–781.
 7. Tonetti M.S., Van Dyke T.E.: Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on periodontitis and systemic diseases. J. Periodontol. 2013, 84, Suppl. 4, 24–29.
 8. Schenekein H.A., Loos B.G.: Inflammatory mechanisms linking periodontal diseases to cardiovascular diseases. J. Periodontol. 2013, 84, Suppl. 4, 51–69.
 9. Offenbacher S., Beck J.D., Moss K., Mendoza L., Paquette D.W., Barrow D.A., Couper D.J., Stewart D.D., Falkner K.L., Graham S.P., Grossi S., Gunsolley J.C., Madden T., Maupome G., Trevisan M., Van Dyke T.E., Genco R.J.: Results from the Periodontitis and Vascular Events (PAVE) Study: a pilot multicentered, randomized, controlled trial to study effects of periodontal therapy in a secondary prevention model of cardiovascular disease. J. Periodontol. 2009, 80, 190–201.
 10. Lockhart P.B., Bolger A.F., Papapapanou P.N., Osinbowale O., Trevisan M., Levison M.E., Tauber K.A., Newburegr J.W., Gornik H.L., Gewitz M.H., Wilson W.R., Smith S.C., Baddour L.M.: Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease: does the evidence support an independent association? A scientific statement from the American Heart Association. Circul. 2012, 125, 115–121.
 11. Podolec P., Kopeć G., Pająk A.: Risk factors of cardiovascular diseases. Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki Tom I, wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków 2007, 83–87 [in Polish].
 12. Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S., Dans T., Avezum A., Lanas F., McQueen M., Budaj A., Pais P., Varigos J., Lisheng L.: INTERHEART Study Investigators: Effect of potentially modificable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet, 2004, 364, 937–952.
 13. Ainamo J., Barmes D., Beagrie G., Cutress T., Martinn J., Sardo-Infrri J.: Development of the World Health Orgainzation (WHO) Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). Int. Dent. J. 1982, 32, 281–291.
 14. Page R.C., Eke P.I.: Case definitions for use in population-based surveillance of periodontitis. J. Periodontol. 2007, 78, Suppl. 7, 1387–1399.
 15. Eke P.I., Dye B.A., Wei L., Thornton-Evans G., Genco R.J.: Prevalence of periodontitis in adults in the United States: 2009 and 2010. J. Dent. Res. 2012, 91, 914–920.
 16. Offenbacher S., Barros S.P., Beck J.D.: Rethinking periodontal inflammation. J. Periodontol. 2008, 79, 1577– –1584.
 17. Ainamo J., Bay I.: Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int. Dent. J. 1975, 25, 229–235.
 18. Dietrich T., Jimenez M., Krall Kaye E.A., Vokonas P.S., Garcia R.I.: Age-dependent associations between chronic periodontitis/edentulism and risk of coronary heart disease. Circul. 2008, 117, 1668–1674.
 19. López R., Oyarzún M., Naranjo C., Cumsille F., Ortiz M., Baelum V.: Coronary heart disease and periodontitis – a case control study in Chilean adults. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 468–473.
 20. Cueto A., Mesa F., Bravo M., Ocaňa-Riola R.: Periodontitis as risk factor for acute myocardial infarction. A case control study of Spanish adults. J. Periodontol. Res. 2005, 40, 36–42.
 21. Andriankaja O.M., Genco R.J., Dorn J., Dmochowski J., Hovey K., Falkner K.L., Trevisan M.: Periodontal disease and risk of myocardial infarction: the role of gender and smoking. Eur. J. Epidemiol. 2007, 22, 699–705.
 22. Wożakowska-Kapłon B., Włosowicz M., Gorczyca-Michta I., Górska R.: Oral health status and the occurrence and clinical course of myocardial infarction in hospital phase: a case–control study. Cardiol. J. 2013, 20, 370–377.
 23. Bochniak M., Sadlak-Nowicka J., Rynkiewicz A., Kusiak A.: Relationship between periodontal status and the incidence of acute myocardial infarction. J. Stoma. 2011, 64, 579–597.
 24. Górski B., Włososwicz M., Dembowska E., Kręgielczak A., Górska R.: More than 40% of patients after cardiovascular infarct require immediate application of specialist periodontal treatment. Magazyn Stomatol. 2014, 24, 1, 95–98 [in Polish].
 25. Sosińska K.: The prevalence of periodontitis in patients after myocardial infarction. Praca na stopień doktora nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2014 [in Polish].
 26. Ashraf J., Hussain Bokhari S.A., Manzoor S., Khan A.A.: Poor oral health and coronary artery disease: a casecontrol study. J. Periodontol. 2012, 83, 1382–1387.
 27. Tsakos G., Sbbah W., Hingorani A.D., Netuveli G., Donos N., Watt R.G., D’Aiuto F.: Is periodontal inflammation associated with raised blood pressure? Evidence from a National US survey. J. Hypertens, 2010, 28, 2368– 2393.
 28. Morita T., Yamazaki Y., Mita A., Takada K., Seto M., Nishinoue N., Sasaki Y., Motohashi M., Maeno M.: A cohort study on the association between periodontal disease and the development of metabolic syndrome. J. Periodontol. 2010, 81, 512–519.
 29. Han D.H., Lim S.Y., Sun B.C., Paek D.M., Kim H.D.: Visceral fat area-defined obesity and periodontitis among Koreans. J. Clin. Periodontol. 2009, 37, 172–179.
 30. Ekuni D., Yamamoto T., Koyama R., Tsuneishi M., Naito K., Tobe K.: Relationship between body mass index and periodontitis in young Japanese adults. J. Periodontal. Res. 2008, 43, 417–421.
 31. Eun-Jin K., Bo-Hyoung J., Kwang-Hak B.: Periodontitis and obesity: A study of the Fourth Korean National Health and Nutrition Examination Survey. J. Periodontol. 2011, 82, 533–542.
 32. Thornton-Evans G., Eke P., Wei L., Palmer A., Moeti R., Hutchins S., Borrell L.N.: Periodontitis among adults aged ≥ 30 years – United States, 2009–2010. MMWR 2013, 62, 129–135.
 33. Bertoldi C., Lalla M., Pradelli J.M., Cortellini P., Lucchi A., Zaffe D.: Risk factors and socioeconomic condition effects on periodontal and dental health: A pilot study among adults over fifty years of age. Eur. J. Dent. 2013, 7, 336–346.