Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 1, January-March, p. 47–53

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Stan zdrowia i potrzeby lecznicze dotyczące uzębienia stałego dzieci w wieku 7 lat z terenu województwa lubelskiego

Health Condition and Treatment Needs of Mineralized Tissues of Permanent Teeth in 7-Year-Old Children From the Lublin Region

Teresa Bachanek1,A,D,E,F, Barbara Hendzel1,B,D, Aneta Komsta1,C,D, Ewa Wolańska1,B,D

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

Streszczenie

Wprowadzenie. Próchnica zębów ze względu na powszechność występowania jest problemem społecznym, a ryzyko jej rozwoju zwiększa się szczególnie u pacjentów w wieku rozwojowym. Z danych epidemiologicznych wynika, że próchnica zębów rozpoczyna się często w pierwszym roku życia (ok. 6–8 miesiąc), a zachorowalność na tę chorobę zwiększa się wraz z wiekiem, zbliżając się do 100% u dzieci między 6. a 7. rokiem życia.
Cel pracy. Ocena stanu zdrowia i potrzeb leczniczych zmineralizowanych tkanek zębów stałych u dzieci w wieku 7 lat z terenu województwa lubelskiego.
Materiał i metody. Zbadano 195 losowo wybranych dzieci w wieku 7 lat zamieszkałych w województwie lubelskim, uczniów 5 szkół podstawowych z powiatu bielskiego i 3 z Zamościa.
Wyniki. Frekwencja próchnicy w grupie dzieci 7-letnich z województwa lubelskiego osiągnęła wartość 23,07%, a średnia liczba PUWZ wynosiła 0,51. Zaobserwowano potrzebę objęcia leczeniem stomatologicznym dzieci poddanych badaniu. Wśród potrzeb leczniczych występowała konieczność wypełnienia zęba na jednej powierzchni (w 14,36%), na dwóch i więcej powierzchniach (1,54%), konieczność założenia laku szczelinowego (69,74%) i zastosowania profilaktyki fluorkowej (28,21%).
Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na dużą frekwencję i intensywność choroby próchnicowej w grupie dzieci w wieku 7 lat z terenu województwa lubelskiego. Konieczne jest zintensyfikowanie działań mogących doprowadzić do poprawy obecnego stanu uzębienia dzieci.

Abstract

Background. Dental caries is a social problem due to its common occurrence and the risk of its development increases especially in patients at the developmental age. Epidemiological data show that dental caries often begins in the first year of life (6–8 months) and its morbidity increases with age approaching 100% in children between 6 and 7 years old.
Objectives. The aim of the study was to assess the health condition and treatment needs of mineralized tissues of permanent teeth in 7-year-old children from the Lublin region.
Material and Methods. 195 randomly chosen 7-year-old children living in the Lublin region, pupils from 5 primary schools in Biała Podlaska and 3 in Zamość. The number of permanent teeth and the condition of mineralized tissue were assessed on the basis of DMFT. The dental treatment needs were determined according to WHO directives.
Results. The caries prevalence among 7-year-old children from Lublin region reached 23.07% and a mean DMFT 0.51. The need of dental treatment in examined children was noted. The necessity to fill a tooth on one surface was observed in 14.36% of cases, on two and more surfaces in 1.54%, application of sealant in 69.74% and fluoride prophylaxis in 28.21%.
Conclusion. The results of conducted research indicate a high caries prevalence of caries disease in the group of 7-year-old children from the Lublin region. It is vital to intensify activities leading to the improvement of the present dental condition in children.

Słowa kluczowe

dzieci, próchnica zębów, PUWZ

Key words

children, dental caries, DMFT

References (30)

 1. Pawka B., Dreher P., Herda J., Szwiec I., Krasicka M.: Dental caries in children as social problem. Probl. Hig. Epidemiol. 2010, 91, 5–7 [in Polish].
 2. Bagramian R., Garcia-Godoy F., Volpe A.: The global increase in dental caries. A pending public health crisis. Am. J. Dent. 2009, 22, 3–8.
 3. Janus S., Olczak-Kowalczyk D., Wysocka M.: Position of non-dental health care professionals in early childhood caries prevention. New Ped. 2011, 1, 6–14 [in Polish].
 4. Ziętek M.: Oral health condition in Polish people. Czas. Stomatol. 2005, 58, 388–391 [in Polish].
 5. Petersen P.E.: World Health Organization global policy for improvement of oral health – World Health Assembly 2007. Int. Dent. J. 2008, 58,115–121.
 6. The results of epidemiological studies conducted in the framework of the „Monitoring Oral Health” program in 2011r.: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/monitoring_ju_29052012.pdf
 7. Pilipczuk-Paluch K.: The prevalence of dental caries in 7-year-old children in urban area. Doctor Thesis, Poznan 2013 [in Polish].
 8. Szydłowska-Walendowska B., Wochna-Sobańska M.: Time and order of permanent teeth eruption in children from Lodz district. Czas. Stomatol. 2005, 58, 234–239 [in Polish].
 9. Składnik-Jankowska J., Kaczmarek U.: Dental health condition and treatment needs of children and adolescents from the region of Lower Silesia. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 173–183.
 10. Kaczmarek U.: Trend of dental caries in 7 years children of Lower Silesia region in the years 1987–2000. Magazyn Stomatol. 2002, 12, 9, 70–72 [in Polish].
 11. Składnik-Jankowska J., Kaczmarek U.: Status and dental treatment needs of children 7 years of the province of Lower Silesia. Magazyn Stomatol. 2011 21, 5, 90–94 [in Polish].
 12. Ganowicz M., Pierzynowska E., Strużycka I., Dybiżbańska E., Zawadziński M., Wierzbicka M.: Prevalence of dental caries in children aged 7 years in Poland in 2003. Stomatol. Współ. 2005,12, 4, 15–19 [in Polish].
 13. Perinetti G., Caputi S., Varvara G.: Risk/prevention indicators for the prevalence of dental caries in school children: results from the Italian OHSAS Survery. Caries Res. 2005, 39, 9–19.
 14. Matulaitiene Z.K., Zemaitiene M., Zemgulyte S., Milciuviene S.: Changes in dental caries and oral hygiene among 7–8-year-old schoolchildren in different regions of Lithuania 1983–2009. Stomatologija 2012, 14, 53–59.
 15. Saldūnaite K., Pŭriene A., Milciuviene S., Brukiene V., Kutkauskiene J.: Analysis of dental caries prevention program in 7–12-year-old Lithuanian schoolchildren. Medicina (Kaunas) 2009, 45, 887–895.
 16. Emerich K., Adamowicz-Klepalska B.: Dental caries among 7-year-old children in northern Poland, 1987– 2003. Public Health Rep. 2007, 122, 552–558 [in Polish].
 17. Levine R.S., Nugenet Z.J., Rudolf M.C., Sahota P.: Dietary patterns, toothbrushing habits and caries experience of schoolchildren in West Yorkshire, England. Community Dent Health 2007, 24, 82–87.
 18. Salas-Wadge M.H.: Dental caries experience in 7-, 12- and 14-year-old children in Andalucia. Spain. Community Dent. Health 1994, 11, 135–141.
 19. Wang J.D., Chen X., Frencken J., Du M.Q., Chen Z.: Dental caries and first permanent molar pit and fissure morphology in 7- to 8-year-old children in Wuhan, China. Int. J. Oral Sci. 2012, 4, 157–160.
 20. Riziwaguli A., Asiya Y., Liu Y., Yang R., Zou J.: Caries prevalence of the first permanent molar among 7–9 years old Uygur children in Urumqi, Xinjiang Autonomous Region. Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2013, 22, 559–561.
 21. Estupiňān-Day S.R., Baez R., Horowitz H., Warpeha R., Sutherland B.,Thamer M.: Salt fluoridation and dental caries in Jamaica. Commun Dent. Oral Epidemiol. 2001, 29, 247–252.
 22. Heinrich-Weltzien R., Monse B., Benzian H., Heinrich J., Kromeyer-Hauschild K.: Association of dental caries and weight status in 6- to 7-year-old Filipino children. Clin. Oral Invest. 2013, 17, 1515–1523.
 23. Al-Malik M.I., Rehbini Y.A.: Prevalence of dental caries, severity, and pattern in age 6 to 7-year-old children in a selected community in Saudi Arabia. J. Contemp. Dent. Pract. 2006, 7, 2, 1–8.
 24. Adegbeno A.O., Adeyinka A., George M.O., Aihveba N., Danfillo I.S., Thrope S.J., Enwonwu C.O.: National pathfinder survey of dental caries prevalence and treatment needs in The Gambia. SADJ. 2000, 55, 77–81.
 25. Bardal P.A., Olympio K.P., Buzalaf M.A., Bastos J.R.: Dental caries and dental fluorosis in 7–12-year-old schoolchildren in Catalão, Goiás, Brazil. J. Appl. Oral Sci. 2005, 13, 35–40.
 26. Olczak-Kowalczyk D.: Assessment of oral hygiene and teeth condition in children from 3- to 7-year-old in Warsaw. Nowa Stomatol. 2001, 18, 4, 13–21 [in Polish].
 27. Peressini S., Leake J.L., Myhall J.T., Maar M., Trudeau R.: Prevalence of dental caries among 7- and 13-yearold First Nations children, District of Manitoulin, Ontario. J. Can. Dent. Assoc. 2004, 70, 382.
 28. Szafrańska B., Waszkiel D.: The prevalence and intensity of dental caries in 3–7-year-old children living in Bialystok. Czas. Stomatol. 2008, 61, 480–487 [in Polish].
 29. Adamowicz-Klepalska B., Wierzbicka M., Strużycka I.: The aims and objectives of oral health in the country for the years 2006–2020 (assumption, establishment). Czas. Stomatol. 2005, 58, 457–460 [in Polish].
 30. Strużycka I., Małkowska A., Stopa J.: Effective ways to promote oral health. Czas. Stomatol. 2005, 58, 392–396 [in Polish].