Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 553–557

Publication type: clinical case

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Primary Oral Myiasis – Rare Case Report

Pierwotna muszyca jamy ustnej – opis rzadkiego przypadku

Vela Desai1,A, Swati Phore1,B,D, Pallavi Baghla1,C

1 Department of Oral Medicine and Radiology, Jaipur Dental College, Rajasthan, India

Abstract

Oral myiasis is a rare disease caused by dipterous larvae that feed on the host’s dead or living tissues, liquid body substances or ingested food. It is mostly reported in developing countries and in the tropics. Incidence of oral myiasis is comparatively lesser than that of cutaneous myiasis as oral tissues are not permanently exposed to the external environment. Cases of oral myiasis have been reported to occur following dental extraction, nosocomial infection, in drug addicts, visits to tropical countries, in psychiatric patients and conditions that are likely to cause prolonged mouth opening, like mouth breathing during sleep, senility, alcoholism and mental retardation. The flies are attracted to the fetid odor due to neglected oral hygiene or fermenting food debris. Persistent mouth opening facilitates the deposition of the eggs by the adult fly, with India’s subtropical climate conducive to their breeding. Early removal of the maggots through various means is usually curative. Herein, a case of oral myiasis in the maxillary anterior region of a 60-year-old mentally challenged female is being reported. The clinical findings, etiology and the importance of oral health in medically compromised people are also discussed.

Streszczenie

Muszyca jamy ustnej jest rzadką chorobą wywoływaną przez wędrujące larwy muchówek, które żywią się martwymi lub żywymi tkankami gospodarza, jego płynami biologicznymi lub trawionym pokarmem. Najczęściej była opisywana w krajach rozwijających się lub tropikalnych. Przypadki muszycy jamy ustnej są rzadsze niż skóry, ponieważ tkanki jamy ustnej nie są eksponowane w sposób ciągły na środowisko zewnętrzne. Opisywano je po usunięciu zębów, w zakażeniach szpitalnych, u alkoholików i narkomanów, po pobycie w krajach tropikalnych, u pacjentów leczonych psychiatrycznie mających często otwarte usta, u śpiących z otwartymi ustami, w wieku podeszłym, alkoholizmie i u osób upośledzonych umysłowo. Owady są przyciągane przez halitozę wywołaną zaniechaniem higieny jamy ustnej i fermentacją resztek pokarmowych. Trwale otwarcie ust ułatwia złożenie jaj przez dojrzałe latające muchówki żyjące głownie w Indiach i klimacie subtropikalnym. Szybkie usunięcie larw w różny sposób zawsze działa leczniczo. W pracy przedstawiono przypadek muszycy w przedniej części szczęki u 60-letniej kobiety z zaburzeniami psychicznym. Opisano objawy kliniczne, etiologię i znaczenie zdrowia jamy ustnej u pacjentów obciążonych chorobami układowymi.

Key words

myiasis, maggots, oral cavity

Słowa kluczowe

muszyca, larwy, jama ustna

References (8)

  1. Rossi T., Cherubini K.: Oral myiasis: a case report. J. Oral Sci. 2007, 49, 85–88.
  2. Bhola N., Jadhav A.: Primary oral myiasis: a case report. Case Reports in Dentistry, Hindawi Publishing Corporation, 2012, article id 734234, 1–4.
  3. Sankari L.S., Ramakrishnan K.: Oral myiasis caused by Chrysomya beziana. JOMFP, 2010, 14, 16–18.
  4. Bhagawati B.T., Gupta M.: Oral myiasis: a rare entity. Eur. J General Dent. 2013, 2, 312–314.
  5. Margarida A., Jose W.: Oral myiasis: a case report in a child with cerebral palsy. J. Clin. Exp. Dent. 2010, 2, e157– –159.
  6. Maheshwari V.J., Naidu S.G.: Oral myiasis caused by Chrysomya beziana: a case report. People’s J. Sci. Res. 2010, 3, 25–26.
  7. Sattur A.P., Kulkarni M.: Oral myiasis. An. Tropical Med. Public. Health 2012, 5, 130–132.
  8. Neves E., Augusto H.: Oral myiasis: a case report. Med. Oral Pathol. Oral Cir. Bucal. 2006, 11, e130–131.