Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 546–552

Publication type: clinical case

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Clinical Presentation and Management of a Rare Case of Unilateral Idiopathic Gingival Fibromatosis

Obraz kliniczny i leczenie rzadkiego przypadku jednostronnej, idiopatycznej włókniakowatości dziąseł

Katarzyna Gawron1,A,B,C,D,E,F, Katarzyna Łazarz-Bartyzel2,A,B,F, Maria Chomyszyn-Gajewska2,A,B,C,D,E,F

1 Microbiology Department, Jagiellonian University, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Kraków, Poland

2 Department of Periodontology and Oral Medicine, Jagiellonian University, Collegium Medicum, Kraków, Poland

Abstract

Gingival fibromatosis is a painless enlargement within the gingiva, and may cause speech disturbances and difficulty in chewing and impede the maintenance of good oral hygiene. The most common forms of treatment are gingivectomy and gingivoplasty. The ultimate cause of the complaint is still not known, and makes it difficult to choose appropriate treatment. This case report describes a patient diagnosed with localized idiopathic gingival fibromatosis. A 35-year-old male reported to the clinic with an enlargement distributed in the posterior maxillary region of the gingiva and the palate. The treatment consisted of scaling and root planing, and internal bevel incision performed under local anesthesia, excision of the excess tissue, mobilization of the flap and then suturing. According to the medical history, clinical findings and histological evaluation, the patient was diagnosed with localized gingival fibromatosis. The modified surgical procedure performed in the current case significantly reduced the lesion and improved the quality of the patient’s life. There were no postoperative complications, and recovery was uneventful, as was determined by a follow-up visit one month after surgery. There was no recurrence in the twelve months following surgery. Internal bevel incision may be highly effective in some cases of gingival enlargement and result in significant clinical improvement. Attention should be drawn to every modification of surgical procedures in this high-risk location (palatal artery) for overgrowths.

Streszczenie

Włókniakowatość dziąseł jest niebolesnym powiększeniem tkanki dziąsła, która może powodować zaburzenia mowy, trudności w żuciu pokarmów, a także utrudniać utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej. Najczęstszą metodą leczenia jest gingiwektomia i gingiwoplastyka. Ostateczna przyczyna patologii nie jest znana, co utrudnia wybór prawidłowego leczenia. Opisano przypadek pacjenta z rozpoznaniem zlokalizowanej, idiopatycznej włókniakowatości dziąseł. 35-letni mężczyzna zgłosił się do leczenia z przerostem tkanki w szczęce – w okolicy tylnej części podniebienia i dziąsła po stronie prawej. Przeprowadzono skaling, a następnie w znieczuleniu miejscowym zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu nadmiaru tkanki (cięcie wewnętrzne skośne, mobilizacja płata, szwy). Rozpoznanie postawiono na podstawie wywiadu, badania klinicznego oraz oceny histologicznej. Zabieg chirurgiczny doprowadził do znacznego zmniejszenia zmiany i wpłynął na jakość życia pacjenta. Wizyta kontrolna po miesiącu wykazała prawidłowe gojenie rany i brak powikłań. Po 12 miesiącach nie stwierdzono wznowy. Cięcie wewnętrzne skośne może być pomocne w niektórych przypadkach włókniakowatości dziąseł w uzyskaniu znacznej poprawy klinicznej. Należy brać pod uwagę każdą możliwość modyfikacji metod chirurgicznych stosowanych w zmianach umiejscowionych w obszarach dużego ryzyka (tętnica podniebienna).

Key words

gingiva, gingival fibromatosis, therapeutics

Słowa kluczowe

dziąsło, włókniakowatość, leczenie

References (30)

 1. Hassell T.M., Hefti A.F.: Drug induced gingival overgrowth: old problem, new problem. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 1991, 2, 103–137.
 2. Gagliano N., Moscheni C., Dellavia C., Masiero S., Torri C., Grizzi F., Stabellini G., Gioia M.: Morphological and molecular analysis of idiopathic gingival fibromatosis: a case report. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 1116–1121.
 3. Sengun D., Hatipoglu H., Hatipoglu M.G.: Long-term uncontrolled hereditary gingival fibromatosis: a case report. J. Contemp. Dent. Pract. 2007, 8, 90–96.
 4. Kolte A.P., Kolte R.A., Shrirao T.S.: Focal fibrous overgrowths: a case series and review of literature. Contemp. Clin. Dent. 2010, 1, 271–274.
 5. Martelli Jr H., Santos S.M., Guimaraes A.L., Paranaiba L.M., Laranjeira A.L., Coletta R.D., Bonan P.R.: Idiopathic gingival fibromatosis: description of two cases. Minerva Stomatol. 2010, 59, 143–148.
 6. Seymour R.A., Jacobs D.J.: Cyclosporin and the gingival tissues. J. Clin. Periodontol. 1992, 19, 1–11.
 7. Dongari A., McDonnell H.T., Langlais R.P.: Drug-induced gingival overgrowth. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1993, 76, 543–548.
 8. Brunet L., Miranda J., Farre M., Berini L., Mendieta C.: Gingival enlargement induced by drugs. Drug Saf. 1996, 15, 219–231.
 9. Huang J.S., Ho K.Y., Chen C.C., Wu Y.M., Wang C.C., Ho Y.P., Liu C.S.: Collagen synthesis in idiopathic and dilantin-induced gingival fibromatosis. Kaohsiung J. Med. Sci. 1997, 13, 141–148.
 10. Hart T.C., Pallos D., Bowden D.W., Bolyard J., Pettenati M.J., Cortelli J.R.: Genetic linkage of hereditary gingival fibromatosis to chromosome 2p21. Am. J. Hum. Genet. 1998, 62, 876–883.
 11. Shashi V., Pallos D., Pettenati M.J.: Genetic heterogeneity of gingival fibromatosis on chromosome 2p. J. Med. Genet. 1999, 36, 683–686.
 12. Hart T.C., Pallos D., Bozzo L., Almeida O.P., Marazita M.L., O’Connell J.R., Cortelli J.R.: Evidence of genetic heterogeneity for hereditary gingival fibromatosis. J. Dent. Res. 2000, 79, 1758–1764.
 13. Gorlin R.J., Pinborg J.J., Cohen Jr M.M.: Syndromes of the head and neck. 2nd edition, New York: McGraw Hill, 1976, 329–336.
 14. Martelli-Junior H., Bonan P.R., Dos Santos L.A., Santos S.M., Cavalcanti M.G., Coletta R.D.: Case report of a new syndrome associating gingival fibromatosis and dental abnormalities in a consanguineous family. J. Periodontol. 2008, 79, 1287–1296.
 15. Martelli-Junior H., Santos C.O., Bonan P.R., Moura P.F., Cavalcante B.C., Leon J.E., Coletta R.D.: Minichromosome maintenance 2 and 5 expressions are increased in the epithelium of hereditary gingival fibromatosis associated with dental abnormalities. CLINICS (Sao Paulo) 2011, 66, 753–757.
 16. Sakamoto R., Nitta T., Kamikawa Y., Kono S., Kamikawa Y., Sugihara K., Tsuyama S., Murata F.: Histochemical, immunohistochemical, and ultrastructural studies of gingival fibromatosis: a case report. Med. Electron. Microsc. 2002, 35, 248–254.
 17. Tavargeri A.K., Kulkarni S.S., Basavprabhu S.P.: Idiopathic gingival fibromatosis – a case report. J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2004, 22, 180–182.
 18. Jaju P.P., Desai A., Desai R.S., Jaju S.P.: Idiopathic gingival fibromatosis: case report and its management. Int. J. Dent. 2009, 153603. Accessed Mar 10, 2010.
 19. Seki K., Sato S., Asano Y., Akutagawa H., Ito K.: Improved pathologic teeth migration following gingivectomy in a case of idiopathic gingival fibromatosis. Quintessence Int. 2010, 41, 543–545.
 20. Gontiya G., Bhatnagar S., Mohandas U., Galgali S.R.: Laser-assisted gingivectomy in pediatric patients: a novel alternative treatment. J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2011, 29, 264–269.
 21. Salinas C.F.: Orodental findings and genetic disorders. Birth Defects 1982, 18, 79–120.
 22. Casavecchia P., Uzel M.I., Kantarci A., Hasturk H., Dibart S., Hart T.C., Trackman P.C., Van Dyke T.E.: Hereditary gingival fibromatosis associated with generalized aggressive periodontitis: a case report. J. Periodontol. 2004, 75, 770–778.
 23. Chaturvedi R.: Idiopathic gingival fibromatosis associated with generalized aggressive periodontitis: a case report. J. Can. Dent. Assoc. 2009, 75, 291–295.
 24. Sandhu S.P., Kakar V., Gogia G., Narula S.C.: Unilateral gingival fibromatosis with localized aggressive periodontitis (involving first molars): An unusual case report. J. Indian Soc. Periodontol. 2009, 13, 109–113.
 25. Kataoka M., Kido J.I., Shinohara Y., Nagata T.: Drug-induced gingival overgrowth – a review. Biol. Pharm. Bull. 2005, 28, 1817–1821.
 26. Guo F., Carter D.E., Leask A.: Mechanical tension increases CCN2/CTGF expression and proliferation in gingival fibroblasts via TGFβ-dependent mechanism. PLoS ONE 2011, 6, e19756.
 27. Rangeeth B.N., Moses J., Kishore V., Reddy K.: A rare presentation of mucocele and irritation fibroma of the lower lip. Contemp. Clin. Dent. 2010, 1, 111–114.
 28. Ramnarayan B.K., Sowmya K., Rema J.: Management of idiopathic gingival fibromatosis: report of a case and literature review. Pediatr. Dent. 2011, 33, 431–436.
 29. Lobao D.S., Silva L.C., Soares R.V., Cruz R.A.: Idiopathic gingival fibromatosis: a case report. Quintessence Int. 2007, 38, 699–704.
 30. Akca A.E., Ortakoglu K., Pikdoken L., Deveci S.: Histopathological evaluation of five unusual gingival enlargement cases. Mil. Med. 2005, 170, 986–990.