Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 541–545

Publication type: clinical case

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Coexistence of Oral Lichen Planus and Vitiligo – Case Report

Współwystępowanie liszaja płaskiego jamy ustnej i bielactwa nabytego – opis przypadku

Zuzanna Ślebioda1,B,C,D, Barbara Dorocka-Bobkowska1,A,E,F, Elżbieta Szponar1,A,B,E

1 Department of Oral Mucosa Diseases, K. Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznań, Poland

Abstract

The simultaneous occurrence of a number of autoimmune diseases in one patient has been the subject of several reports. This phenomenon may result from similar etiologic pathways involved in the development of the autoimmune conditions. In this paper we present a rare coincidence of two autoimmune diseases lichen planus and vitiligo – in a 76-year old patient. To date the etiopathogenesis of lichen planus is not clearly understood and involves both antigen-specific and non-specific mechanisms. Also the pathogenesis of vitiligo is multifactorial and linked to overlapping genetic and non-genetic factors, however the exact pathomechanism of the condition remains elusive. In the described case vitiligo was recognized by a dermatologist based on its characteristic clinical presentation over 30 years ago and remained untreated, while oral lichen planus was diagnosed through a routine clinical examination of the oral cavity, where white non-removable patches and papules producing lacy pattern and located bilaterally on buccal regions, retromolar area and lateral tongue surfaces were revealed. This diagnosis was confirmed in histopathological assessment of the buccal mucosa specimen.

Streszczenie

W dostępnej literaturze naukowej pojawiały się już prace na temat współwystępowania kilku chorób autoimmunologicznych u jednej osoby. Fenomen ten może wynikać ze zbliżonych mechanizmów etiologicznych leżących u podłoża współwystępujących zaburzeń autoimmunologicznych. W pracy opisano rzadki przypadek dwóch chorób autoimmunologicznych: liszaja płaskiego i bielactwa nabytego u 76-letniego mężczyzny. Jak dotąd etiopatogeneza liszaja płaskiego pozostaje nie w pełni wyjaśniona. Wiadomo jednak, że obejmuje zarówno mechanizmy antygenowo swoiste, jak i nieswoiste. Także patogeneza bielactwa nabytego wydaje się mieć charakter wieloczynnikowy i związany z nakładającym się wpływem czynników genetycznych i środowiskowych, precyzyjna patogeneza choroby nie została jak dotąd jednak jasno określona. W opisanym przypadku bielactwo nabyte rozpoznano w poradni dermatologicznej ponad 30 lat temu na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego i od tego czasu nie wdrożono leczenia. Liszaj płaski jamy ustnej stwierdzono na podstawie rutynowego badania stomatologicznego, w którym zaobserwowano obecność białych, nieusuwalnych plam i grudek o siateczkowatym układzie, umiejscowionych obustronnie w okolicy policzkowej, zatrzonowcowej i na bocznych powierzchniach języka. Rozpoznanie to potwierdzono w badaniu histopatologicznym wycinka błony śluzowej jamy ustnej.

Key words

lichen planus, vitiligo, oral mucosa, oral lesions

Słowa kluczowe

liszaj płaski, bielactwo nabyte, błona śluzowa jamy ustnej, zmiany w jamie ustnej

References (20)

 1. Doria A., Zen M., Bettio S., Gatto M., Bassi N., Nalotto L., Ghirardello A., Iaccarino L., Punzi L.: Autoinflammation and autoimmunity: bridging and divide. Autoimmun. Rev. 2012, 12, 22–30.
 2. López-Jornet P., Parra-Perez F., Pons-Fuster A.: Association of autoimmune diseases with oral lichen planus: a cross-sectional, clinical study. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2013, 27. doi: 10.1111/jdv.12202.
 3. Ślebioda Z., Szponar E.: Coexistence of lichen planus and ulcerative colitis – a case report. Post. Dermatol. Alergol. 2011, 2, 141–143 [in Polish].
 4. Giomi B., Pestelli E., Massi D., Caproni M., Fabbri P.: Vulvar lichen planus associated with ulcerative colitis. A case report. J. Reprod. Med. 2003, 48, 209–212.
 5. Martis J., Bhat R., Nandakishore B., Shetty J.N.: A clinical study of vitiligo. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2002, 68, 92–93.
 6. Attili V.R., Attili S.K.: Lichenoid inflammation in vitiligo – a clinical and histopathologic review of 210 cases. Int. J. Dermatol. 2008, 47, 663–669.
 7. Kano Y., Shiohara T., Yagita A., Nagashima M.: Erythema nodosum, lichen planus and lichen nitidus in Crohn’s disease: report of a case and analysis of T cell receptor V gene expression in the cutaneous and intestinal lesions. Dermatol. 1995, 190, 59–63.
 8. Verma S.B.: Striae: stretching the long list of precipitating factors for ‘true koebnerization’ of vitiligo, lichen planus and psoriasis. Clin. Exp. Dermatol. 2009, 34, 880–883.
 9. Chemli S., Rym D., Jebali A., Hammami W.: Association lichen planus and ulcerative colitis. A case report. Tunis Med. 2006, 84, 65–67.
 10. Ismail S.B., Kumar S.K., Zain R.B.: Oral lichen planus and lichenoid reactions: etiopathogenesis, diagnosis, management and malignant transformation. J. Oral Sci. 2007, 49, 89–106.
 11. Hamburger J., Potts A.J.: Non-steroidal anti-inflammatory drugs and oral lichenoid reactions. Br. Med. J. 1983, 287, 1258.
 12. Alstead E.M., Wilson A.G., Farthing M.J.: Lichen planus and mesalazine. J. Clin. Gastroenterol. 1991, 13, 335–337.
 13. Ganowicz E., Kozak I., Ziarkiewicz-Wróblewska B., Charazińska-Carewicz K., Górska R.: Histopathological and immunohistochemical characteristics of oral lichen planus lesions depends on the natural history of disease. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 248–254 [in Polish].
 14. Tan R.S.H., Samman P.D.: Ulcerative colitis, myasthenia gravis, atypical lichen planus, alopecia areata, vitiligo. Proc. R. Soc. Med. 1974, 67, 195–196.
 15. Baghestani S., Moosavi A., Eftekhari T.: Familial colocalization of lichen planus and vitiligo on sun exposed areas. Ann. Dermatol. 2013, 25, 223–225.
 16. Gül U., Soylu S., Demiriz M.: Colocalization of lichen planus and vitiligo associated with selective IgA deficiency. Skinmed. 2007, 6, 202–203.
 17. Göktay F., Mansur A.T., Aydingöz I.E.: Colocalization of vitiligo and lichen planus on scrotal skin: a finding contrary to the actinic damage theory. Dermatol. 2006, 212, 390–392.
 18. Rubisz-Brzezinska J., Büchner SA., Itin P.: Vitiligo associated with lichen planus. Dermatol. 1996, 192, 176–178.
 19. Cecchi R., Giomi A., Tuci F., Bartoli L., Seghieri G.: Pityriasis rubra pilaris, lichen planus, alopecia universalis and vitiligo in a patient with chronic viral hepatitis C. Dermatol. 1994, 188, 239–240.
 20. Brenner W., Diem E., Gschnait F.: Coincidence of vitiligo, alopecia areata, onychodystrophy, localized scleroderma and lichen planus. Dermatol. 1979, 159, 356–360.