Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 519–530

Publication type: clinical case

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Ankylosis of the Temporomandibular Joint and Its Surgical Reconstruction – Case Reports. Modern Methods of Treatment

Ankyloza stawu skroniowo-żuchwowego i jego chirurgiczna odbudowa – opis przypadków. Współczesne możliwości leczenia

Łukasz E. Ulański1,B,C,D, Krzysztof Dowgierd2,A,B,E, Marcin Kozakiewicz3,A,E,F

1 Dentist Clinic, Central Military Clinic “CePeLek” SPZOZ in Warsaw, Warsaw, Poland

2 Center for Craniofacial Anomalies and Oral and Maxillofacial Surgery, Voivodeship Specialistic Children’s Hospital in Olsztyn, Olsztyn, Poland

3 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic, Medical University of Lodz, Łódź, Poland

Abstract

Ankylosis of the temporomandibular joint (TMJ) is a very rare disease that causes dysfunction of the joint. This disorder may develop in the perinatal period or during infancy as the result of improper treatment of an infection of the inner ear which may lead to edema of the infected part of the facial skeleton. This, in turn, may cause hearing disorders and problems with swallowing and breathing. The infection of the inner ear may be viral or bacterial but the injury is usually an iatrogenic effect caused by forceps delivery. The disease may be a result of developmental disorders. Very often the disease is diagnosed too late in spite of many symptoms. In our study, reconstruction was performed in two children aged 16 and 17. They each suffered from ankylosis of the TMJ. The former case involved surgical reconstruction of the TMJ with a prosthesis and the latter was reconstructed with a distractor. In the former case, an artificial prosthesis was used and in the latter case the TMJ was reconstructed by means of vertical distraction of the left ramus of the mandible. Patients before and after the surgical treatment were treated with braces. In this work, the authors show two successful multistage holistic treatments of ankylosis of the TMJ which prove that even though the treatment is multistage and long-term, surgical intervention may, to a great extent, help and accelerate the healing process.

Streszczenie

Ankyloza stawu skroniowo-żuchwowego jest rzadką chorobą powodującą zaburzenia czynności stawu. Wada ta może powstawać w okresie okołoporodowym lub w wieku niemowlęcym na skutek niewłaściwie leczonego zapalenia ucha wewnętrznego, a w rezultacie może prowadzić do obrzęków chorej części twarzoczaszki. Jej powikłaniami mogą być: uszkodzenie narządu słuchu oraz problemy z przełykaniem i oddychaniem. Prawdopodobieństwo wystąpienia zapalenia ucha wewnętrznego jest skutkiem infekcji bakteryjnej bądź wirusowej. Uraz natomiast ma najczęściej pochodzenie jatrogenne. Wynika on z niewłaściwie przeprowadzonego porodu kleszczowego. Do tego zaburzenia mogą doprowadzić wady rozwojowe płodu. Bardzo często jest późno diagnozowane mimo licznych objawów. Wykonano rekonstrukcje u 2 dzieci w wieku 16 i 17 lat, u których nastąpiła ankyloza i niedorozwój stawu skroniowożuchwowego. Następnie chirurgicznie odbudowano staw skroniowo-żuchwowy za pomocą protezy. W pierwszym przypadku była to proteza sztuczna stawu prawego, w drugim natomiast wykonano rekonstrukcję za pomocą pionowej dystrakcji lewej gałęzi żuchwy. Pacjenci przed zabiegiem i po nim byli leczeni aparatami ortodontycznymi stałymi. Opisane przypadki pokazują, że jest możliwe skuteczne leczenie zaburzeń czynności s.s.ż. w skrajnie trudnych przypadkach, jakimi są zesztywnienia. Mimo że leczenie jest wieloetapowe i trwa wiele lat, interwencja chirurgiczna w znacznym stopniu ułatwia proces leczenia pacjenta.

Key words

temporomandibular joint disorder therapy, joint prosthesis, ankylosis, distraction

Słowa kluczowe

proteza stawu skroniowo-żuchwowego, ankyloza, dystrakcja

References (13)

 1. Kryst L.: Diagnostic and diseases temporomandibular joint. In: Maxillofacial surgery. Ed.: Kryst L., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, 349–355 [in Polish].
 2. Karłowska I.: Diagnosis of mandibular movement. In: New Orthodontics. Book for students and dentists. Eds.: Karłowska I., Bielawska H., Rucińska-Grygiel B., Doniec-Zawidzka I., Wędrychowska-Szulc B., Zięba Z. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 114–115 [in Polish].
 3. Plewińska H., Kozakiewicz M.: Temporomandibular joint ankylosis in children. Czas. Stomatol. 1996, 49, 34–41 [in Polish].
 4. Vasconcelos B.C.E., Bessa-Nogueira R.V., Cypriano R.V.: Treatment of temporomandibular joint ankylosis by gap arthroplasty. Med. Oral Pathol. Oral Cir. Bucal. 2006, 11, 66–69.
 5. El-Hakim I.E., Metwalli S.A.: Imaging of temporomandibular joint ankylosis. A new radiographic classification. Dentomaxillofac. Rad. 2002, 31, 19–23.
 6. Kleinrok M.: Degenerative and proliferative changes of the temporomandibular joint. [In:] Functional disorders of the masticatory system. Eds: Kleinrok M. Czelej 2012, 112 [in Polish].
 7. Mommers X.A., Wajszczjak L., Zwetyenga N.: Functional results after temporomandibular joint reconstruction using a total joint prosthesis (part II). Rev. Stomatol. Chir. Maxillofac. Chir. Orale. 2014, 115, 1, 10–14.
 8. Http://www.biomet.com/microfixation/products.cfm?pdid=9&majcid=33&prodid=212
 9. Alemán R.M., Martínez M.G.: Lateral thigh fascia lata as interpositional graft for temporomandibular joint ankylosis. J. Maxillofac. Oral Surg. 2012, 11, 354–357.
 10. Hu W., Thadani S., Mukul S.K., Sood R.: Autogeneous coronoid process as free graft for reconstruction of mandibular condyle in patients with temporomandibular ankylosis. Oral Maxillofac. Surg. 2013.
 11. Gokkulakrishnan S., Singh S., Sharma A., Singh A.K., Borah R.: Facial nerve injury following surgery for temporomandibular joint ankylosis: a prospective clinical study. Indian J. Dent. Res. 2013, 24, 521–526.
 12. Goudot P.: Articular surgery in the treatment of temporomandibular dysfunction. Orthod. Fr. 1998, 69, 61–67.
 13. Lewandowski L.: The management of some temporomandibular joint diseases with intra-articular administration of medicines. Czas. Stomatol. 2006, 59, 266–271 [in Polish].