Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 486–492

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Antygen Ki-67 w ocenie aktywności proliferacyjnej zmian o nieokreślonym potencjale rozrostowym umiejscowionych w jamie ustnej

Ki-67 Antigen in Evaluation of Proliferation Activity of Potentially Malignant Lesions Localized in Oral Cavity Mucosa

Paweł Milner1,A,B,C,D, Grażyna Grzesiak-Janas1,B,C,E,F, Stanisław Sporny2,A,B,C,E

1 Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

2 Zakład Patomorfologii Stomatologicznej UM w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Białko Ki-67 jest obecne we wszystkich fazach cyklu komórkowego w komórkach ulegających podziałom z wyjątkiem fazy G0. Oznaczenie jego obecności umożliwia wyznaczenie indeksu proliferacyjnego (IP) będącego dobrym wskaźnikiem prognostycznym w ocenie stopnia złośliwości badanych wycinków tkankowych.
Cel pracy. Analiza immunohistochemiczna aktywności proliferacyjnej 27 zmian o nieokreślonym potencjale rozrostowym umiejscowionych na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem przeciwciała anty-Ki-67 MIB-1.
Materiał i metody. 5-miesięcznym badaniem objęto 30 pacjentów (15 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 21–86 lat, u których stwierdzono zmiany o nieokreślonym potencjale rozrostowym umiejscowione na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej utrzymujące się powyżej 14 dni. U 27 osób pobrano wycinki lub wycięto zmiany w całości, 3 pacjentów odmówiło zgody na zabieg. Uzyskany materiał tkankowy utrwalono, przygotowano w formie preparatów mikroskopowych (do badania histopatologicznego oraz immunohistochemicznego z zastosowaniem przeciwciała anty-Ki-67 MIB-1) i poddano analizie patomorfologicznej. Ustalono rozpoznanie, dokonano oznaczenia wartości indeksu proliferacyjnego (IP) oraz oceny stopnia histologicznej złośliwości zmian.
Wyniki. W 5 przypadkach rozpoznano raka jamy ustnej, w których wartości IP wynosiły 80–90% (CM), a stopień złośliwości histopatologicznej oceniono na G1, G2 i G3. U jednego pacjenta rozpoznano w nabłonku wielowarstwowym płaskim dysplazję stopnia dużego, a IP wynosił 40% (CM). Pozostałe zmiany miały charakter łagodny. Rozpoznano 1 przypadek kostniaka, w którym IP oszacowano na 2% (CM). Pozostałymi jednostkami chorobowymi były: nadziąślaki, torbiele, ziarniniaki, włókniakowatość dziąseł oraz stany zapalne. W tych przypadkach wartości IP nie przekraczały 60% w warstwie podstawnej nabłonka.
Wnioski. Ustalenie indeksu proliferacyjnego (IP) na podstawie wykonanych badań immunohistochemicznych z zastosowaniem przeciwciała anty-Ki-67 MIB-1 zapewnia precyzyjną i obiektywną ocenę charakteru biologicznego badanych zmian. Duże wartości indeksu proliferacyjnego (80–90%) zwykle świadczą o złośliwości procesu nowotworowego i jego szybkiej dynamice wzrostu.

Abstract

Background. Ki-67 protein is present in all phases of human cell cycle in cells undergoing division except for G0 phase. Immunohistochemical binding of anti-Ki-67 antibody with this protein allows to determine index of proliferation (IP). This parameter is a good prognostic factor in evaluation of the level of malignancy in tissue bioptate collected from potentially malignant lesions.
Objectives. The aim of the study was immunohistochemical analysis of proliferation activity in 27 potentially malignant lesions localized in oral cavity using anti Ki-67 MIB-1 antibody.
Material and Methods. The 5-month study was conducted on a group of 30 adult patients (15 women and 15 men) aged between 21 and 86 years with potentially malignant lesions persistent more than 14 days on a surface of oral cavity mucosa. 27 surgical bioptates were collected or total surgical excision was performed (3 patients refused to agree to this procedure). Obtained tissue material was sent to the laboratory and preparated as microscope slides for histopathological and immunohistochemical (anti-Ki-67, MIB-1) examination. Pathomorphological diagnosis was set, proliferation index was counted and level of histological malignancy was evaluated.
Results. In 5 cases oral cancer was diagnosed with index of proliferation (IP) values 80–90% CM (all tissue mass), histopathological malignancy level was evaluated as G1, G2 and G3. One diagnosis of advanced dysplasia was set with IP level of 40% CM. Other lesions were classified as benign. One diagnosis of osteoma (IP 2% CM) was found. Remaining diagnoses were: epules, cysts, granulomas, fibromatosis gingivae and inflammation processes. IP values in these cases did not exceed 60% WP (in the basal layer of epithelium).
Conclusion. Determination of IP according to immunohistochemical examination of surgical bioptats using antiKi-67 MIB-1 serum allows precise and objective evaluation of biological nature of potentially malignant lesions. High values of IP (80–90%) usually indicate tumor malignancy and dynamic growth potential.

Słowa kluczowe

Ki-67, zmiany przedrakowe, chirurgia stomatologiczna

Key words

oral surgery, Ki-67, potentially malignant lesions

References (23)

 1. Dunkel J., Vaittinen S., Grenman R., Kinnunen I., Irjala H.: Prognostic markers in stage I oral cavity sqamous cell carcinoma. Laryngoscope 2013, 123, 2435–2441.
 2. Gajewska M., Wielgoś M., Marczewska J.: Assessment of activity of nuclear antygen Ki-67 in benign, borderline and malignant tumors. Assessment of selected risk factors of ovarian cancer. Postępy Nauk Med. 2013, 7, 452–456 [in Polish].
 3. Jonat W., Arnold N.: Is the Ki-67 labelling index ready for clinical use? Ann. Oncol. 2011, 22, 500–502.
 4. Cattoretti G., Becker M., Duchrow M., Schluter C., Galle J., Gerdes J.: Monoclonal antibodies against recombinant parts of the Ki-67 antigen (MIB-1 and MIB-3) detect proliferating cells in microwave-processed formalinfixed paraffin sections. J. Pathol. 1992, 168, 357–363.
 5. Key G., Petersen J., Becker M., Duchrow M., Schluter C., Askaa J., Gerdes J.: New antiserum against Ki-67 antigen suitable for double immunostaining of parafin wax sections. J. Clin. Pathol. 1993, 46, 1080–1084.
 6. Scholzen T., Gerdes J.: The Ki-67 Protein: from the known and the unknown. J. Cell. Physiol. 2000, 182, 311–322.
 7. Schroder R., Bien K., Kott R., Meyers I., Vossing R.: The relationship between Ki-67 labeling and mitotic index in gliomas and meningiomas: demonstration of the variability of the intermitotic cycle time. Acta Neuropathol. 1999, 82, 389–394.
 8. Kannan S., Chandran G., Pillai K., Mathew B., Sujathan K., Nalinakumary K., Krishnan M: Expression of p53 in leukoplakia and sqamous cell carcinoma of the oral mucosa: correlation with expression of Ki-67. J. Clin. Pathol. Mol. Pathol. 1999, 49, M170–M175.
 9. Collins K., Jacks T., Pavletich N.: The cell cycle and cancer. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1997, 94, 2776–2778.
 10. Humayun S., Prasad V.: Expression of p53 protein and ki-67 antigen in oral premalignant lesions and oral squamous cell carcinomas: an immunohistochemical study. Nat. J. Maxillofacial Surg. 2011, 2, 38–46.
 11. Vilar E., Salazar R., Perez-Garcia J., Cortes J., Oberg K., Tabernero J.: Chemotherapy and role of the proliferation marker Ki-67 in digestive neuroendocrine tumors. Endocrin. Rel. Cancer 2007, 14, 221–232.
 12. Lewy-Trenda I., Janczukowicz J., Wierzchniewska-Ławska A.: Practical application of proliferation markers’ (MIB-1, PCNA, AgNOR) expression analysis for differential diagnostics of nodular thyroid lesions. Wiad. Lek. 2006, 59, 1–2 [in Polish].
 13. Burcombe R., Wilson G., Dowsett M., Khan I., Richman P., Daley F., Detre S., Makris A.: Evaluation of Ki-67 proliferation and apoptotic index before, during and after neoadjuvant chemotherapy for primary breast cancer. Breast Cancer Res. 2006, 8, 1–10.
 14. Bryant R., Banks P., O’Malley D.: Ki-67 staining pattern as a diagnostic tool in the evaluation of lymphoproliferative disorders. Histopathol. 2006, 48, 505–515.
 15. Stępczyński M., Stelmach R., Janas A.: Evaluation of the diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in the diagnosis of the oral floor. Twój Przeg. Stomatol. 2012, 3, 26–30 [in Polish].
 16. Figueiredo P., Leite A., Freitas A., Nascimento L., Cavalcanti M., Melo N., Guerra E.: Comparison between computed tomography and clinical evaluation in tumour/node stage and follow-up of oral cavity and oropharyngeal cancer. Dentomaxillofac. Radiol. 2010, 39, 3, DOI: http://dx.doi.org/10.1259/dmfr/69910245.
 17. Sobin L., Gospodarowicz M., Wittekind C.: TNM Classification of Malignant Tumours. Wiley-Blackwell, VII edition, 2009, 16–17.
 18. Nabi U., Nagi A., Sami W.: Ki-67 proliferating index and histological grade, type and stage of colorectal carcinoma. J. Ayub. Med. Coll. Abbottabad 2008, 20, 44–48.
 19. Maheshwari V., Sharma S., Narula V., Verma S., Jain A., Alam K.: Prognostic and predictive impact of Ki-67 in premalignant and malignant sqamous cell lesions of oral cavity. Int. J. Head Neck Surg. 2013, 4, 61–65.
 20. Wypychowska I., Bąkiewicz A., Sporny S.: Prognostic value of histological examination of renal cell carcinoma. Urol. Pol. 2008, 61, 55–60 [in Polish].
 21. Eramah E., Buhmeida A., Abdalla F., Khaled B., Salem N., Pyrhonen S., Collan Y.: Prognostic value of proliferation markers: immunohistochemical Ki-67 expression and cytometric S-phase fraction of women with breast cancer in Lybya. J. Cancer 2012, 3, 421–431.
 22. Motta R., Zettler C., Cambruzzi E., Jotz G., Berni R.: Ki-67 and p53 correlation prognostic value in squamous cell carcinomas of the oral cavity and tongue. Braz. J. Otorhinolaryngol. 2009, 75, 4 http://dx.doi.org/10.1590/ S1808-86942009000400013.
 23. Park D., Karesen R., Noren T., Sauer T.: Ki-67 expression in primary breast carcinomas and their axillary lymph node metastases: clinical implications. Virchows Arch. 2007. DOI: 10.1007/s00428-007-0435-2.