Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 439–447

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Evaluation of Selected Prognostic Factors in Dental Implant Treatment – Two-Year Follow-Up

Ocena wybranych czynników rokowniczych w leczeniu implantologicznym jamy ustnej w obserwacji dwuletniej

Marcin Kozakiewicz1,A,B,C,E,F, Adam Szyszkowski1,B,C,D

1 Department of Maxillofacial Surgery, Medical University of Lodz, Łódz, Poland

Abstract

Background. Missing teeth is a social problem that affects the vast majority of the human population. The lack of dentition can be rehabilitated in a few ways: by removable prostheses, fixed prostheses (crowns, bridges) or appliances based on dental implants (crowns, bridges, overdentures). The use of implants as a foundation for prosthetic replacement of missing teeth is predictable and has a high success rate. It has become widespread nowadays. Therefore, it is essential to determine the risk factors in dental implantology.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the effect of selected prognostic factors for bone loss around the dental implants in a two-year follow-up.
Material and Methods. The survey included 93 implants placed in 31 patients. Marginal bone loss (MBL) was assessed radiographically around implants using intraoral parallel technique with film holder and bite recording material at the moment of loading, after 12 and 24 months of follow-up. In this analysis a computer program Dental Studio® 2.0 was used. Such prediction factors as patient’s age, gender, smoking habit, implant length and diameter, latency period, insertion torque, augmentation procedures, type of prosthetic appliance, site of implantation, type of implant system were analyzed.
Results. There was no statistical significance regarding gender, smoking habit, implant diameter and length, latency period, insertion torque, augmentation procedures, implantation site, type of implant system. A correlation was found between MBL and patient’s age and type of prosthesis.
Conclusion. The type of prosthodontic restoration is essential for a reduction of marginal bone loss in alveolar crest in the population of patients treated by dental implants. In the first 12 months after loading, the loss of bone around implants is higher in younger patients.

Streszczenie

Wprowadzenie. Braki zębowe stanowią obecnie problem społeczny, który dotyka większość populacji ludzkiej. Braki te mogą być uzupełniane z użyciem ruchomych protez zębowych, stałych uzupełnień protetycznych (mosty, korony) lub uzupełnień opartych na wszczepach zębowych (korony, mosty, protezy nakładowe). Zastosowanie implantów zębowych jest bardzo skuteczną i przewidywalną metodą leczenia, stąd też często są one wykorzystywane w praktyce. Z tego powodu kluczowe staje się określenie czynników ryzyka w leczeniu implantologicznym jamy ustnej.
Cel pracy. Ocena wpływu wybranych czynników rokowniczych na zanik kości przy wszczepie zębowym.
Materiał i metody. W pracy analizie poddano 93 implanty wszczepione u 31 pacjentów. Określono zanik poziomu kości przy powierzchni implantu (wskaźnik marginal bone loss – MBL) na wewnątrzustnych cyfrowych zdjęciach radiologicznych wykonanych techniką kąta prostego z wykorzystaniem pozycjonerów i indeksów silikonowych. Oceny tej dokonano w momencie obciążenia odbudową protetyczną, 12 i 24 miesiące po obciążeniu. Do analizy zaniku kostnego użyto programu komputerowego Dental Studio® 2.0. W pracy przeanalizowano wpływ na poziom kości przy implancie takich czynników, jak: wiek i płeć pacjenta, palenie tytoniu, długość i średnica implantu, długość okresu między wszczepieniem implantu a jego obciążeniem, siła wprowadzenia implantu, procedura augmentacyjna, okolica implantacji, rodzaj odbudowy protetycznej, rodzaj systemu implantologicznego.
Wyniki. Nie wykazano wpływu długości i średnicy implantu, długości okresu między wszczepieniem implantu a jego obciążeniem, siły wprowadzenia implantu, procedury augmentacyjnej, okolicy implantacji, rodzaju systemu implantologicznego na wartość wskaźnika MBL. Wykazano natomiast zależność wartości wskaźnika MBL od takich czynników, jak: wiek pacjenta i rodzaj odbudowy protetycznej.
Wnioski. Dla zmniejszenia zaniku kości przy implancie jest ważny wybór odpowiedniego rodzaju uzupełnienia protetycznego opartego na implantach. W ciągu pierwszych 12 miesięcy po obciążeniu wszczepu zębowego zanik kości przy implancie jest statystycznie większy u pacjentów młodszych.

Key words

dental implants, prediction factors, marginal bone loss, intra-oral radiographs

Słowa kluczowe

implant, czynniki rokownicze, brzeżny zanik kości, zdjęcie radiologiczne

References (37)

 1. Albrektsson T., Brånemark P.I., Hansson H.A., Lindström J.: Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Orthop. Scand. 1981, 52, 155–170.
 2. Buser D., Janner S.F., Wittneben J.G., Brägger U., Ramseier C.A., Salvi G.E.: 10-year survival and success rates of 511 titanium implants with a sandblasted and acid-etched surface: a retrospective study in 303 partially edentulous patients. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2012, 14, 839–851.
 3. De Maeztu M.A., Alava J.I., Gay-Escoda C.: Ion implantation: surface treatment for improving the bone integration of titanium and Ti6Al4V dental implants. Clin. Oral Implants Res. 2003, 14, 57–62.
 4. Makuch K., Koczorowski R.: Biocompatibility of titanium and its alloys used in dentistry. Dent. Med. Probl. 2010, 47, 81–88 [in Polish].
 5. Isidor F.: Clinical probing and radiographic assessment in relation to the histologic bone level at oral implants in monkeys. Clin. Oral Implants Res. 1997, 8, 255–264.
 6. Gröndahl H.G.: Radiographic examination. In: Clinical periodontology and implant dentistry. Eds.: Lindhe J., Karring T., Lang N.P. Blackwell Munksgaard Publishing Co. Copenhagen. Denmark 2003, 838–851.
 7. Lang N.P., Lindhe J.: Maintenance of the implant patient. In: Clinical periodontology and implant dentistry. Eds.: Lindhe J., Karring T., Lang N.P. Blackwell Munksgaard Publishing Co. Copenhagen. Denmark 2003, 1024–1029.
 8. Geraets W.G., Wismeijer D.: Radiographs for the assessment of bone loss around implants. Exploring the potential. Ned Tijdschr Tandheelkd, 2012, 119, 59–61.
 9. Peñarrocha M., Palomar M., Sanchis J.M., Guarinos J., Balaguer J.: Radiologic study of marginal bone loss around 108 dental implants and its relationship to smoking, implant location, and morphology. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2004, 19, 861–867.
 10. Kozakiewicz M., Wilamski M.: The standarization technique in intraoral radiography. Czas. Stomatol. 1999, 52, 673–677 [in Polish].
 11. Kozakiewicz M., Hanclik M.: The creation of integrated image fusion by means of a Fusion module – Dental Studio designer application. Czas Stomatol. 2006, 59, 783–798 [in Polish].
 12. Kozakiewicz M.: The analysis of treatment outcome of bone lesions with bone substitute materials in dental surgery. PhD thesis. Medical University of Lodz. Lodz, Poland, 2004 [in Polish].
 13. Bryant R., Zarb G.: Crestal bone loss proximal to oral implants in older and younger adults. J. Prosthet. Dent. 2003, 89, 589–597.
 14. Norton M.R.: The influence of insertion torque on the survival of immediately placed and restored single-tooth implants. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2011, 26, 1333–1343.
 15. Smith R.A., Berger R., Dodson T.B.: Risk factors associated with dental implants in healthy and medically compromised patients. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 1992, 7, 367–372.
 16. Herrmann I., Lekholm U., Holm S.: Statistical outcome of random versus selected withdrawal of dental implants. Int. J. Prosthodont. 2003, 16, 25–30.
 17. Hadrowicz J., Hadrowicz P., Gesing A., Kozakiewicz M.: Age dependent alteration in bone surrounding dental implant. Dent. Med. Probl. 2014, 51, 27–34.
 18. Mumcu E., Bilhan H., Cekici A.: Marginal bone loss around implants supporting fixed restorations. J. Oral Implantol. 2011, 37, 549–558.
 19. Pikner S.S., Gröndahl K., Jemt T., Friberg B.: Marginal bone loss at implants: a retrospective, long-term followup of turned Branemark System implants. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2009, 11, 11–23.
 20. Astrand P., Engquist B., Dahlgren S., Gröndahl K., Engquist E., Feldmann H.: Astra Tech and Branemark system implants: a 5-year prospective study of marginal bone reactions. Clin. Oral Implants Res. 2004, 15, 413–420.
 21. Grondahl K., Lekholm U.: The predictive value of radiographic diagnosis of implant instability. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 1997, 12, 59–64.
 22. Ekelund J.A., Lindquist L.W., Carlsson G.E., Jemt T.: Implant treatment in the edentulous mandible: a prospective study on Branemark system implants over more than 20 years. Int. J. Prosthodont. 2003, 16, 602–608.
 23. Bilhan H., Mumcu E., Arat S.: The comparison of marginal bone loss around mandibular overdenture-supporting implants with two different attachment types in a loading period of 36 months. Gerodontology 2011, 28, 49–57.
 24. Bain C.A., Moy P.K.: The association between the failure of dental implants and cigarette smoking. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 1993, 8, 609–615.
 25. Baelum V., Ellegard B.: Implant survival in periodontally compromised patients. J. Periodontol. 2004, 75, 1404–1412.
 26. Nitzan D., Mamlider A., Levin L., Schwartz-Arad D.: Impact of smoking on marginal bone loss. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2005, 20, 605–609.
 27. De Bruyn H., Collaert B.: The effect of smoking on early implant failure. Clin. Oral Implants Res. 1994, 5, 260–264.
 28. Haas R., Haimböck W., Mailath G., Watzek G.: The relationship of smoking on peri-implant tissue: A retrospective study. J. Prosthet. Dent. 1996, 76, 592–596.
 29. Bain C.A., Weng D., Meltzer A., Kohles S.S., Stach R.M.: A meta-analysis evaluating the risk for implant failure in patients who smoke Compend Contin. Educ. Dent. 2002, 23, 695–706.
 30. Kronstrom M., Svenson B., Hellman M., Persson G.R.: Early implant failures in patients treated with Branemark system titanium dental implants: A retrospective study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2001, 16, 201–207.
 31. Rasouli Ghahroudi A., Talaeepour A., Mesgarzadeh A., Rokn A., Khorsand A., Mesgarzadeh A., Kharazi Fard M.: Radiographic vertical bone loss evaluation around dental implants following one year of functional loading. J. Dent. (Tehran) 2010, 7, 89–97.
 32. Suarez F., Chan H.L., Monje A., Galindo-Moreno P., Wang H.L.: Effect of the timing of restoration on implant marginal bone loss: a systematic review. J. Periodontol. 2013, 84, 159–169.
 33. Hof M., Pommer B., Strbac G.D., Vasak C., Agis H., Zechner W.: Impact of insertion torque and implant neck design on peri-implant bone level: a randomized split-mouth trial. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2013 Feb 7. doi: 10.1111/cid.12042.
 34. Benić G.I., Jung R.E., Siegenthaler D.W., Hämmerle C.H.: Clinical and radiographic comparison of implants in regenerated or native bone: 5-year results. Clin. Oral Implants Res. 2009, 20, 507–513.
 35. Pikner S.S., Gröndahl K.: Radiographic analyses of “advanced” marginal bone loss around Branemark dental implants. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2009, 11, 120–133.
 36. Ozkan Y., Akoglu B., Kulak-Ozkan Y.: Five-year treatment outcomes with four types of implants in the posterior maxilla and mandible in partially edentulous patients: a retrospective study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2011, 26, 639–647.
 37. Ozkan Y., Ozcan M., Akoglu B., Ucankale M., Kulak-Ozkan Y.J.: Three-year treatment outcomes with three brands of implants placed in the posterior maxilla and mandible of partially edentulous patients. Prosthet Dent. 2007, 97, 78–84.