Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 3, July-September, p. 387–396

Publication type: review article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Most Frequent Oral Pathological States Problems Occurring in Pregnant Patient

Najczęściej występujące problemy stomatologiczne u ciężarnej pacjentki

Justyna Klepacz-Szewczyk1,A,B,C,D, Halina Pawlicka1,E,F

1 Department of Conservative Dentistry and Endodontics, Medical University of Lodz, Lodz, Poland

Abstract

In the research, we provide information about the most frequent oral pathological states occurring in pregnancy. We describe standards of dental and pharmacological treatment with expecting patients. Pregnancy is not a time to delay dental care. Oral health is essential to overall health in the prenatal period. In pregnancy X-rays may be performed safely with the use of appropriate shielding, as well as local anesthetic during treatment. Several studies have shown an association between periodontal disease and poor pregnancy outcomes including preterm birth. Moreover, postpartum women with poor dental health may transmit the tooth decay pathogen Streptococcus mutans from their saliva to their infant’s, resulting in increased risk of the early childhood caries. Women’s health providers should understand the importance of protecting oral health during pregnancy and educate their patients accordingly. There should also be increased understanding of the potential risks and benefits of dental care.

Streszczenie

W pracy przedstawiono najczęściej występujące stany patologiczne w jamie ustnej u kobiety ciężarnej. Opisano współczesne standardy postępowania stomatologicznego w przypadku pacjentki spodziewającej się dziecka z uwzględnieniem możliwości zastosowania leczenia farmakologicznego. Ciąża pacjentki nie powinna być przyczyną odraczania leczenia stomatologicznego, gdyż zdrowie jamy ustnej jest bardzo ważne dla ogólnego stanu zdrowia kobiety i płodu. W omawianym okresie jest możliwa diagnostyka z wykorzystaniem RVG z uwzględnieniem odpowiedniej ochrony oraz znieczulenie miejscowe w czasie zabiegów. Zwrócono uwagę na ryzyko urodzenia dziecka przedwcześnie lub z małą masą ciała przy współistnieniu w okresie ciąży choroby przyzębia. Dodatkowo wiele badań wskazuje na możliwy proces transmisji bakterii próchnicotwórczych (m.in. Streptococcus mutans) z matki na dziecko. Poprawa stanu zdrowia i odpowiednia higiena jamy ustnej przyszłej matki mogą opóźnić, a nawet uniemożliwić rozpoczęcie procesu próchnicowego u dziecka. Leczenie stomatologiczne kobiety ciężarnej wymaga szczególnej uwagi i rozważenia, czy przewidywane korzyści są większe od możliwych działań niepożądanych. Konieczne jest wdrożenie odpowiedniego, dostosowanego do ciężarnej kobiety planu profilaktyki stomatologicznej, przeprowadzenie konsultacji żywieniowej oraz rygorystyczna kontrola płytki nazębnej.

Key words

pregnancy, oral health, pregnant woman

Słowa kluczowe

ciąża, stan jamy ustnej, kobieta ciężarna

References (39)

 1. Kumar J., Samelson R.: Oral Health Care during Pregnancy and Early Childhood: Practice guidelines. New York State Department of Health, 2006, 08.
 2. W ochna-Sobańska M.: Pregnant woman dental problems. [In:] Diseases coexisting in pregnancy. Eds.: Pajszczyk-Kieszkiewicz Z. Łódź 2008, 575–591 [in Polish].
 3. McDowell A.: Root canal treatment of pregnant woman. Twój Przegl. Stomatol. 2011, 9, 22–25 [in Polish].
 4. Mitchell-Lewis D., Engebretson S., Chen J., Lamster I., Papapanou P.: Periodontal infections and pre-term birth: early findings from a cohort of young minority women in New York. Eur. J. Oral Sci. 2001, 109, 34–39.
 5. López N.J., Smith P.C., Gutierrez J.: Periodontal therapy may reduce the risk of preterm low birth weight in women with periodontal disease: a randomized controlled trial. J. Periodontol. 2002, 73, 911–924.
 6. Jeffcoat M.K., Geurs N.C., Reddy M.S., Cliver S.P., Goldenberg R.L., Haut J.C.: Periodontal infection and preterm birth. JADA 2001, 132, 875–880.
 7. Offenbacher S., Boggess K., Murtha A., Jared H., Lieff S., Mckaig R.: Progressive periodontal disease and risk of very preterm delivery. Obstet. Gynecol. 2006, 107, 29–36.
 8. Thomas N.J., Middleton P.F., Crowther C.A.: Oral and dental health care practices in pregnant women in Australia: a postnatal survey. BMC Preg. Childbirth 2008, 8, 13, 1–6.
 9. Hullah E., Turok Y., Nauta M., Yoong W.: Self-reported oral hygiene habits, dental attendance and attitudes to dentistry during pregnancy in a sample of immigrant women in North London. Arch. Gynecol. Obstet. 2008, 277, 405–409.
 10. Klepacz-Szewczyk J., Pawlicka H.: Evaluation of dentition and treatment needs of pregnant woman in perinatal period and prohealth behaviors. Survey and clinical examination. Mag. Stomatol. 2013, 23, 11, 86–90 [in Polish].
 11. Berkowitz R.J.: Causes, treatment and prevention of early childhood caries: a microbiological perspective. J. Canad. Dent. Assoc. 2003, 69, 304–307b.
 12. Podsiadła-Urban G., Kiernicka M., Wysokińska-Miszczuk J.: Influence of estrogens and progesterone on periodontium state in particular time in women life – literature research. Dent. Med. Probl. 2010, 47, 89–96 [in Polish].
 13. Garecka M., Roszkowicz M.: Pregnancy tumor – diagnosis and treatment. Stomatol. Współ. 2011,16, 2, 24–30 [in Polish].
 14. Tilakaratne A., Soory M.: Androgen metabolism in response to estradiol-17β and progesterone in human gingival fibroblasts (HGF) in culture. J. Clin. Periodontol. 1999, 26, 723–731.
 15. Kinnby B., Matsson L., Åstedt B.: Aggravation of gingival inflammatory symptoms during pregnancy associated with the concentration of plasminogen activator inhibitor type 2 (PAI-2) in gingival fluid. J. Periodontol. Res. 1996, 31, 271–277.
 16. Cengiz S.B.: The pregnant patient: considerations for dental management and drug use. Quintessence Int. 2007, 38, 133–142.
 17. López B.C., Pérez G.S., Soriano Y.J.: Dental considerations in pregnancy and menopause. J. Clin. Exp. Dent. 2011, 3, 2, 135–144.
 18. Ciejak M., Sporniak-Tutak K., Malinowski J.: Dental care of pregnant woman – literature research. Czas. Stomatol. 2003, 56, 338–343 [in Polish].
 19. Laine M.: Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontol. Scand. 2002, 60, 257–264.
 20. Staroń-Irla K.: Local anesthetics in pregnant patient. Twój Przegl. Stomatol. 2011, 6, 21–24 [in Polish].
 21. Lapp C.A., Lohse J.E., Lewis J.B., Dickinson D.P., Billman M., Hanes P.J., Lapp D.F.: The effects of progesterone on matrix metalloproteinases in cultured human gingival fibroblasts. J. Periodontol. 2003, 74, 277–288.
 22. Carpenter W., Glick M., Nelson S.R., Roser S.M., Patton L.L.: Women’s Oral Health Issues 2006, 11.
 23. Kręgielczak A., Wyganowska-Świątkowska M., Stopa J.: Connection of vessels disease and periodontium disease – literature research. J. Stomat. 2012, 65, 543–554.
 24. Offenbacher S., Katz V., Fertik G.: Periodontal infection as a possible risk factor for preterm birthweight. J. Periodontol. 1996, 67, 10, 1103–1115.
 25. Shub A., Wong C., Jennings B., Swain J.R., Newnham J.P.: Maternal periodontal disease and perinatal mortality. Aust. N.Z.J. Obstet. Gynaecol. 2009, 49, 130–136.
 26. Polyzos N.P., Polyzos I.P., Mauri D., Tzioras S., Tsappi M., Cortinovis I., Casazza G.: Effect of periodontal disease treatment during pregnancy on preterm birth incidence: a metaanalysis of randomized trials. Am. J. Obstet. Gynecol. 2009, 200, 225–232.
 27. Moore S., Ide M., Coward P., Randhawa M., Borkowska E., Baylis R.: A prospective study to investigate the relationship between periodontal disease and adverse pregnancy outcome. Br. Dent. J. 2004, 197, 251–258.
 28. Boggess K., Edelstein B.: Oral health in women during preconception and pregnancy: implications for birth outcomes and infant oral health. Maternal Child Health J. 2006, 10, 169–174.
 29. V ergnes J.: Studies suggest an association between maternal periodontal disease and preeclampsia. Evid. Based Dent. 2008, 9, 1, 46–47.
 30. Lukacs J.R., Largaespada L.: Explaining sex differences in dental caries prevalence: saliva, hormones, and “life-history” aetiologies. Am. J. Human Biol. 2006, 18, 540–555.
 31. Lukacs J.R.: Fertility and agriculture accentuate sex differences in dental caries rates. Cur. Anthroppl. 2008, 49, 901–914.
 32. Fritscher A., Araujo D., Figueiredo M.: Comparative evaluation of the index of caries, visible plaque and gingival bleeding of 50 pairs mother-son. J. Bras. Odontopediatria e Odontol. 1998, 1, 4, 34–50.
 33. Ulitovskiy S.E., Kalinina O.V.: Prevention of common dental diseases in pregnant women. Stomatol. Współcz. 2008, 15, 3, 32–37 [in Polish].
 34. Mocny-Pachońska K., Pachoński M., Koczor-Rozmus A., Świdziński W.: Efficacy of supraand subgingival scaling in treatment of oral cavity biofilm. Twój Przegl. Stomatol. 2012, 11, 60–62 [in Polish].
 35. W eyna E., Buczkowska-Radlińska J., Grocholewicz K.: Safety of fluoride prophylaxis – knowledge of students, medical doctors and science proof. Czas. Stomatol. 2005, 58, 397–403 [in Polish].
 36. Różyło T.K., Jurkiewicz-Mazurek M., Różyło-Kalinowska I.: Pregnancy and X-rays for dental treatment. Mag. Stomatol. 2004, 14, 4, 28–29 [in Polish].
 37. Staroń-Irla K., Krupiński J.: Local anesthetics in dentistry. Twój Przegl. Stomatol. 2009, 3, 3, 30–35 [in Polish].
 38. Schäfer E.: Root canal treatment in pregnancy. [In:] Urgent state in endodontics. Eds.: Kozieł I. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2010, 191–194 [in Polish].
 39. Kowalski J.: N2O/O2 sedation in dentistry – truths and myths. Porad. Stomatol. 2009, 9, 10, 378–381 [in Polish].