Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 3, July-September, p. 382–386

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Dentists’ Attitudes Towards Mouthguards Used by Young Athletically-Active Patients

Postawy stomatologów odnośnie do szyn ochronnych stosowanych przez młodych pacjentów aktywnie uprawiających sport

Michał Biały1,A,B,C,D,F, Michał Stankiewicz2,B,C,D,F, Anna Stempniewicz3,B,C,D,F, Marlena Cymer-Biała4,B,C,D,F, Liwia Minch3,C,E,F

1 Department of Dental Prosthetics, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

2 Department of Dental Surgery, 4th Military Teaching Hospital in Wroclaw with the Polyclinic, Wroclaw, Poland

3 Department of Maxillofacial Orthopaedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

4 Private Practice in Stronie Slaskie, Stronie Slaskie, Poland

Abstract

Background. The dentist is one of the physicians watching over a child’s proper growth and development. Having a wide knowledge of craniofacial injury prevention, he can effectively protect patients from trauma side effects. One of the most recommended methods is the use of a mouthguard.
Objectives. Dentists’ attitudes towards the mouthguards used by young athletically-active patients.
Material and Methods. The study involved 52 dentists. The aspects considered in the survey included, inter alia, the frequency of occurrence of patients with oral injuries in his practice and the kind of injury prevention that was applied. The results were subjected to statistical analysis.
Results. 92% of surveyed dentists have encountered the problem of oral injuries among children and adolescents. 23% of the respondents have dealt with them more often than once a month. 65% of surveyed physicians recommended the use of mouthguards. The most recommended devices were custom-made mouthguards (76% of the recommended ones), rarely of the “boil and bite” type (18%). Stock mouthguards were the least frequently recommended (6%). 81% of respondents considered mouthguards used by young athletically-active patients necessary to keep the patients’ safety. 19% had no opinion on the question.
Conclusion. Most of the dentists encouraged young athletically-active patients to wear mouthguards and they considered the use of mouthguards obligatory. Custom-made mouthguards are most often recommended. Physicians, regardless of their specialties, should implement appropriate prevention against craniofacial damage.

Streszczenie

Wprowadzenie. Nad prawidłowym rozwojem dziecka czuwa m.in. lekarz stomatolog. Mając szeroką wiedzę z zakresu profilaktyki urazów twarzoczaszki, może skutecznie chronić pacjentów przed ich skutkami. Jednym ze sposobów jest zalecenie stosowania szyn ochronnych.
Cel pracy. Ocena postawy stomatologów odnośnie do szyn ochronnych stosowanych przez młodych pacjentów aktywnie uprawiających sport.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 52 dentystów. W ankiecie uwzględniono m.in., jak często dentysta spotykał się w swojej praktyce z urazami zębów u dzieci oraz jaki rodzaj profilaktyki urazów stosował. Wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. 92% ankietowanych lekarzy stomatologów spotkało się z urazami jamy ustnej u dzieci i młodzieży. 23% badanych miało z nimi do czynienia częściej niż raz w miesiącu. 65% ankietowanych lekarzy rekomenduje stosowanie szyn ochronnych. Najczęściej zalecanymi szynami są szyny indywidualnie (76% rekomendowanych szyn), indirzadziej formowane w jamie ustnej (18%). Najrzadziej są polecane szyny standardowe (6%). 81% ankietowanych uważa, że szyny ochronne noszone przez dzieci i młodzież aktywnie uprawiającą sport są konieczne do zachowania bezpieczeństwa pacjentów. 19% nie ma na ten temat zdania.
Wnioski. Większość stomatologów zachęca młodych pacjentów uprawiających sporty walki do noszenia szyn ochronnych i uważa, że ich stosowanie powinno być obowiązkowe. Najczęściej jest polecany ochraniacz wykonywany indywidualnie. Niezależnie od posiadanej specjalizacji lekarze powinni wdrażać odpowiednie metody zapobiegawcze uszkodzeń twarzoczaszki.

Key words

children, attitude of health personnel, mouth protectors, tooth injuries

Słowa kluczowe

dzieci, urazy zębów, ochraniacze jamy ustnej, postawa personelu medycznego

References (18)

 1. Manowska B., Arkuszewski P., Tyndorf M.: Review of post-traumatic injuries in patients who received ambulatory emergency treatment. Czas. Stomatol. 2009, 62, 134–140 [in Polish].
 2. Broniarek M., Bołtacz-Rzepkowska E.: Post-traumatic injuries of incisors with incomplete root formation – case report. Czas. Stomatol. 2010, 63, 484–489 [in Polish].
 3. Agarwal S.M., Kambalimath D.H., Singh M., Jain N., Michael P.: Maxillofacial injuries in children: a 10 year retrospective study. J. Maxillofac. Oral Surg. 2013, 12, 140–144.
 4. Proffit W.: The orthodontic problem. Malocclusion and dentofacial deformity in contemporary society. [In:] Contemporary orthodontics. Eds.: Proffit W., Fields H., Sarver D. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009, 2nd Ed., vol. 1, 3–17 [in Polish].
 5. Kawala B., Szumielewicz M., Kozanecka A.: Are orthodontists still needed? Epidemiology of malocclusion among Polish children and teenagers in last 15 years. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 273–278 [in Polish].
 6. Jurkiewicz-Ciurej B.: Mandibular condyle fractures in children and adolescents. Porad. Stomatol. 2010, 10, 5, 158–163 [in Polish].
 7. Harkness E.M., Thorburn D.N.: Hemifacial microsomia label questioned. Angle Orthod. 1989, 60, 5–11.
 8. Osmola K.: Viscerocranial fractures in a family physician practice. Forum Med. Rodz. 2007, 2, 159–164 [in Polish].
 9. Kalia V., Singh A.P.: Greenstick fracture of the mandible: A case report. J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2008, 26, 32–35.
 10. Rampaso C.L., Mattioli T.M.F., Andrade Sobrinho J., Rapoport A.: Evaluation of prevalence in the treatment of mandible condyle fractures. Rev. Col. Bras. Cir. 2012, 39, 373–376.
 11. Fakhruddin K.S., Lawrence H.P., Kenny D.J., Locker D.: Use of mouthguards among 12- to 14-year-old Ontario schoolchildren. J. Can. Dent. Assoc. 2007, 73, 505–510.
 12. Onyeaso C., Arowojolu M.O., Okoje V.N.: Nigerian dentists’ knowledge and attitudes towards mouthguard protection. Dent. Traumatol. 2004, 20, 187–191.
 13. Maestrello C.L., Mourino A.P., Farrington F.H.: Dentists’ attitudes towards mouthguard protection. Pediatr. Dent. 1999, 21, 340–346.
 14. Bolhuis J.H., Leurs J.M.M., Flögel G.E.: Dental and facial injuries in international field hockey. Br. J. S ports Med. 1987, 21, 174–178.
 15. Powers J.M., Godwin W.C., Heintz W.D.: Mouth protectors and sports team dentists. Bureau of health education and audiovisual services, council on dental materials, instruments, and equipment. J. Am. Assoc. 1984, 109, 84–89.
 16. Gawlak D., Łojszczyk R.: Materials and techniques used in manufacturing mouthguards. Stomatol. Współcz. 2010, 17, 1, 8–14 [in Polish].
 17. Nowak T., Białkowska-Głowacka J., Grzesiak-Janas G., Siciarz A.: Prevention of dental injury in athletes. Twój Prz. Stomatol. 2008, 6, 74–80 [in Polish].
 18. McNutt T., Shannon S.W. Jr, Wright J.T., Feinstein R.A.: Oral trauma in adolescent athletes: a study of mouth protectors. Pediatr. Dent. 1989, 11, 209–213.