Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 3, July-September, p. 375–381

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Accumulation of Heavy Metals in Epulis

Akumulacja metali ciężkich w nadziąślakach

Yevhen Viktorovich Kuzenko1,A, Antonina Politun2,F, Larysa Shaposhnyk3,C, Helena Vladimirovna Logvinova4,E, Olena Hudymenko5,B

1 Department of Pathology, Medical Institute of Sumy State University, Sumy, Ukraine

2 Head of the Department of Therapeutic Dentistry, Kiev University UANM, Ukraine

3 Medical Institute of Sumy State University, Sumy, Ukraine

4 Medical Institute of Sumy State University, Sumy, 6th course student, Sumy, Ukraine

5 Masters Degree, Dnipropetrovsk Medical Academy of the Health Ministry of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine

Abstract

Background. Benign growths on the gums, called epulis, is often found in dental practice. There are five types: fibrous epulis, ossifying fibroid epulis, angiomatosis (pyogenic granuloma), giant cell epulis and combined epulis. Epulis is more common in the front teeth, usually in patients between the ages of 20–40 years, 2 times more common in women than men, and during pregnancy occur more frequently and grow faster. There are different views regarding the origin of epulis. Some authors consider epulis to have an inflammatory origin. Other authors attribute it to benign tumors. Precious metals are not available to many dental clinics. However cobalt-chromium alloys are used for structures in the oral cavity (hence, possible chronic cobalt-chromium intoxication). Cobaltchromium (Cr-Co) alloys are commonly used in the Third World.
Objectives. The object of this study was to study heavy metals accumulation in different types of epulis tissues.
Material and Methods. For recognition of various types of epulis tissues and the rate of accumulation of heavy metals in it, a method of scanning was used with an electron microscope equipped with Energy Dispersive X-ray Spectroscope (EDS) capability.
Results. The giant cell epulis corresponding to Cr and Ni were higher. This can clearly be related to the origin of giant cells. Cr and Ni levels increased to a statistically significant extent. As for Cl and K levels, there was no remarkable difference between the normal and epulis tissue. The lowest levels of P and Ca were observed in giant cell epulis. Hydroxyapatite is a mineral component of ossifying fibroid epulis. Accordingly, we observed an increase in calcium and phosphorus (compared to the control).
Conclusion. This study shows exogenous accumulation of heavy metals in giant cell epulis. This is due to the fact that they are macrophages by descent and, as a result, significantly accumulate the elements.

Streszczenie

Wprowadzenie. W praktyce stomatologicznej często są spotykane łagodne rozrosty dziąsła zwane nadziąślakami. Wyróżnia się pięć typów nadziąślaków: włókniste, kostniejące, naczyniakowate (ziarniniaki ropotwórcze), olbrzymiokomórkowe i mieszane. Zmiany te są szczególnie częste w zębach przednich u osób między 20. a 40. rokiem życia i odnotowuje się je dwa razy częściej u kobiet, u których występują w ciąży i wówczas rosną szybciej. Zauważalne są zróżnicowane poglądy na temat ich etiologii – jedni autorzy uważają je za zmiany zapalne, inni za łagodne nowotworowe. Metale szlachetne nie są dostępne dla większości pacjentów stomatologicznych. Stopy chromo-kobaltowe są natomiast często stosowane w jamie ustnej, szczególnie w krajach mniej zamożnych.
Cel pracy. Ocena akumulacji metali ciężkich w różnych typach nadziąślaków.
Materiał i metody. Do oceny typów nadziąślaków oraz zawartości w ich tkance metali ciężkich zastosowano elektronowy mikroskop skaningowy wyposażony w mikrodetektor rentgenowski EDS.
Wyniki. Nadziąślaki olbrzymiokomórkowe zawierały duże stężenia chromu i niklu. Nie wykazano istotnych różnic zawartości chloru i potasu między tkanką pochodzącą z nadziąślaków a tkanką kontrolną. Mniejsze stężenia fosforu i wapnia stwierdzono w nadziąślakach olbrzymiokomórkowych. Hydroksyapatyt jest częścią składową nadziąślaków kostniejących i dlatego obserwowano większą zawartość wapnia i fosforu w tej tkance w odniesieniu do kontrolnej.
Wnioski. W nadziąślakach olbrzymiokomórkowych wykazano akumulację egzogennych metali ciężkich, co wynika z ich nagromadzenia się w makrofagach.

Key words

heavy metals, oral epulis, toxic levels

Słowa kluczowe

metale ciężkie, nadziąślak, stężenie toksyczne

References (11)

 1. Khaled F.E.S., Amina M.E.G., Nehad H.M., Nagwa A.E.B.: Chronic occupational exposure to lead and its impact on oral health. J. Egypt Pub. Health Assoc. 2008, 83, 56–70.
 2. Osborne J.W., Summitt J.B., Roberts H.W.: The use of dental amalgam in pediatric dentistry: review of the literature. Pediatr. Dent. 2002, 5, 439–447.
 3. Vemon C., Hildebrand H.F., Martin R.: Dental amalgams and allergy – review. J. Biol. Buccale 1986, 14, 83–100.
 4. Bancozy J., Roed P.B., Pindborg J.J., Itiovay J.C.: Clinical and histologic studies on electrogalvanically induced oral white lesions. Oral Surg. 1979, 48, 319–323.
 5. Nadadur K., Srirama Anuradha Mudipalli: Iron transport and homeostasis mechanisms: their role in health & disease. Indian J. Med. Res. 2008, 128, 533–544.
 6. Formanowicz D., Formanowicz P.: An overall view of the process of the regulation of human iron metabolism. BioTechnologia 2011, 92, 193–207.
 7. Kramer I.R.H., Pindborg J.J., Shea M.: Histologic typing of odontogenic tumors. Springer-Verlag, Berlin 1992, 118.
 8. Choi C., Terzian E., Schneider R., Trochesset D.A.: Peripheral giant cell granuloma associated with hyperparathyroidism secondary to end-stage renal disease: a case report. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 66, 1063–1066.
 9. Santos Parizi J.L., Alborghetti Nai G.: Amalgam tattoo: a cause of sinusitis? J. Appl. Oral Sci. 2010,18, 100–104.
 10. Falaschini S., Ciavarella D., Mazzanti R., Di Cosola M., Turco M., Escudero N., Bascones A., Lo Muzio L.: Peripheral giant cell granuloma: immunohistochemical analysis of different markers. Study of three cases. Advanc. Odontostomatol. 2007, 23, 189–196.
 11. Flora S.J.S., Megha M., Ashish M.: Indian heavy metal induced oxidative stress & its possible reversal by chelation therapy. J. Med. Res. 2008, 23, 501–523.