Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 3, July-September, p. 365–374

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Domowe leczenie nadwrażliwości zębiny z zastosowaniem technologii Pro-Argin

Home Treatment of Dentin Hypersensitivity Based on Pro-Argin Technology

Katarzyna Jankowska1,A,B,D,F, Dagmara Piesiak-Pańczyszyn1,A,B,D, Katarzyna Herman1,B,C, Mirosława Kasiak1,A,B, Alina Wrzyszcz-Kowalczyk1,B,C,E

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Nadwrażliwość zębiny (dentin hypersensitivity – DHS) staje się problemem coraz szerzej spotykanym w praktyce stomatologicznej.
Cel pracy. Ocena leczenia nadwrażliwości przez pacjentów w warunkach domowych za pomocą pasty i płukanki zawierających argininę.
Materiał i metody. Badaniem objęto 60 pacjentów z rozpoznaniem nadwrażliwości zębiny, którzy utworzyli 3 grupy badawcze: grupę 1 – stosującą pastę Sensitive Pro Relief® i szczoteczkę Sensitive Pro Relief®, grupę 2 – pastę Sensitive Pro Relief, szczoteczkę Sensitive Pro Relief i płukankę Sensitive Pro Relief® i grupę 3 – pastę Colgate MaxFresh with Cooling Crystal® i szczoteczkę Pro Gum Health Pro Zdrowe Dziąsła®. Pacjenci 2 razy dziennie oczyszczali zęby daną pastą oraz płukali jamę ustną płukanką z argininą przez 2 miesiące. Nadwrażliwość zębiny oceniano, opierając się na deklarowanych dolegliwościach oraz w badaniu klinicznym, stosując bodziec dotykowy i dehydratacyjny. Intensywność bólową odpowiedzi na bodźce oceniano w skali VAS i skali Schiffa.
Wyniki. W grupach 1 i 2 wraz z czasem stosowanych środków stopniowo zwiększał się odsetek zębów bez dolegliwości bólowych i równocześnie zmniejszała się liczba zębów z silną nadwrażliwością. Po 2 miesiącach odsetek zębów był podobny w grupach 1 i 2, wynosił odpowiednio 37,7 i 32,8%. Zarówno w grupie 1, jak i 2 stwierdzono istotne statystycznie (p < 0,0001) ograniczenie intensywności bólu ocenianego wg skali VAS i Schiffa w odniesieniu do stanu wyjściowego. Zmniejszenie dolegliwości było największe w grupie 2, gdzie redukcja intensywności bólowej między badaniem 3 a 1 wyniosła 84,3% na bodziec dehydratacyjny i 83,1% na bodziec dotykowy. Dla grupy 1. wartości te wyniosły odpowiednio 78,1 i 76,0%, a dla grupy 3. tylko 9,4 i 22,7%.
Wnioski. Pasta do zębów z argininą przeznaczona do nienadzorowanego stosowania przez pacjentów jest skutecznym środkiem zmniejszania nadwrażliwość zębiny.

Abstract

Background. Dentin hypersensitivity (DHS) becomes a common problem in dental practice.
Objectives. To evaluate the treatment of dentine hypersensitivity by the patients at home with the use of toothpaste and mouthrinses containing arginine.
Material and Methods. 60 adults with dentin hypersensitivity were asked to use the evaluating toothpastes and rinsing. In group 1 Sensitive Pro Relief® paste with Sensitive Pro Relief® toothbrush, in group 2 Sensitive Pro Relief paste with Sensitive Pro Relief toothbrush and Sensitive Pro Relief® mouthrinse and in group 3 – Colgate MaxFresh with Cooling Crystal® paste with Pro Gum Health® toothbrush were used. Patients washed their teeth with a given toothpaste twice a day and rinsed their mouth with mouth rinse with arginine for 2 months. Dentine hypersensitivity was assessed based on the patients’ complaints and clinical examination. The intensity of pain response to stimuli was assessed by using tactile (VAS scale) and dehydrating (VAS and Schiff scales) stimuli.
Results. In groups 1 and 2 the percentage of teeth without any pain ailments with time gradually increased together with the decrease in the number of teeth with strong hypersensitivity. After 2 months, the percentage of teeth was similar in groups 1 and 2, respectively 37.7% and 32.8%. Both in group 1 and 2 the statistically significant decrease in the intensity of pain assessed according to the VAS scale and Schiff was stated, in reference to the initial state. The decrease of ailment was the biggest in group 2, where the reduction of pain intensity between study number 3 and 1 was 84.3% to the dehydrative stimuli and 83.1% to touch stimuli. For group 1 those values were respectively 78.1% and 76.0% and for group 3 only 9.4% and 22.7%.
Conclusion. Toothpaste with arginine intended for unattended use by patients is an effective means of reducing dentine hypersensitivity.

Słowa kluczowe

nadwrażliwość zębiny, pasta do zębów, płukanka

Key words

dentine hypersensitivity, toothpaste, prevention mouthrinse

References (28)

 1. Cummins D.: Dentin hypersensitivity: From diagnosis to a breakthrough therapy for everyday sensitivity relief. J. Clin. Dent. 2009, 20, Spec. Iss. 1–9.
 2. Cummins D.: Recent advances in dentin hypersensitivity: Clinically proven treatments for instant and lasting sensitivity relief. Am. J. Dent. 2010, 23, Spec. Iss. A, 3A–13A.
 3. Kaczmarek U.: Diagnostic and therapeutic menagement of dentin hypersensitivity. Czas. Stomatol. 2006, 59, 461–472 [in Polish].
 4. Kaczmarek U., Jankowska K.: Clinical efficacy of Sensitive Pro-Relief paste in dentin hypersensitivity reduction. Czas. Stomatol. 2009, 62, 701–710 [in Polish].
 5. Bartold P.M.: Dentinal hypersensitivity: a review. Austr. Dent. J. 2006, 51, 212–218.
 6. Kaczmarek U., Jankowska K., Filipowski H.: Evaluation of clinical efficacy of a desensitive toothpaste containing arginine in reduction of dentin hypersensitivity. Dent. Med. Probl. 2010, 47, 441–449 [in Polish].
 7. Schiff T., Delgado E., Zhang Y.P., Cummins D., Devizio W., Mateo L.R.: Clinical evaluation of the efficacy of an in-office desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate in providing instant and lasting relief of dentin hypersensitivity. Am. J. Dent. 2009, 22: Special Issue A, 8A–15A.
 8. Addy M.: Dentine hypersensitivity: New perspectives on an old problem. Int. Dent. J. 2002, 52, Suppl., 367–375.
 9. Markowitz K., Pashey D.: Discovering new treatments for sensitive teeth: The long path from biology to therapy. J. Oral Rehabil. 2007, 35, 300–315.
 10. Orchardson R., Gillam D.G.: Managing dentin hypersensitivity. J. Am. Den. Assoc. 2006, 137, 990–998.
 11. Cummins D.: Advanced in the clinical management of dentin hypersensitivity: a review of recent evidence for the efficacy of dentifrices in providing instant and lasting relief. J. Clin. Dent. 2011, 22, 100–107.
 12. Ayad F., Ayad N., Zhang Y.P., Devizio W., Cummins D., Mateo L.R.: Comparing the efficacy in reducing dentin hypersensitivity of a new toothpaste containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride to a commercial sensitive toothpaste containing 2% potassium ion: An eight-week clinical study on Canadian adults. J. Clin. Dent. 2009, 20, Spec. Iss. 10–16.
 13. Kapferer I., Pflug C., Kisielewsky K., Giesinger J., Beier U.S., Dumfahrt H.: Instant dentin hypersensitivity relief of a single topical application an in-office desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonat: a split-mouth, randomized-controlled study. Acta Odontol. Scand. 2013, 71, 994–999.
 14. Dababneh R., Khouri A.T., Addy M.: Dentin hypersensitivity – an enigma? A review of terminology, mechanisms, aetiology and management. Br. Dent. J. 1999, 11, 187, 606–611.
 15. Fu Y., Li X., Que K., Wang M., Hu D., Mateo L.R., Devizio W., Zhang Y.P.: Instant dentin hypersensitivity relief of a new desensitizing dentifrice containing 8.0% arginine, a high cleaning calcium carbonate system and 1450 ppm fluoride: A.3-day clinical study in Chengdu, China. Am. J. Dent. 2010, 23, Spec. Iss. A, 20A–27A.
 16. Lavender S.A., Petrou I., Heu R., Stranick M.A., Cummins D., Kilpatrick-Liverman L., Sullivan R.J., Santarpia R.P.: Mode of action studies of a new desensitizing dentifrice containing 8.0% arginine, a high cleaning calcium carbonate system and 1450 pp fluoride. Am. J. Dent. 2010, 23, Spec. Iss. A, 14A–19A.
 17. Splieth C.H., Tachou A.: Epidemiology of dentin hypersensitivity. Clin. Oral Invest. 2012,7 (net-epub).
 18. Bamise C.T., Esan T.A.: Mechanism and treatment approaches of dentine hypersensitivity: a literature review. Oral Health Prev. Dent. 2011, 9, 353–367.
 19. Olley R., Pilecki P., Jeffery P., Austin R., Moazzez R., Bartlett D.: An in situ investigating dentine tubule occlusion of dentifrices following acid challenge. J. Dent. 2012, 40, 585–593.
 20. Jaeggi T., Lussi A.: Toothbrush abrasion of erosively altered enamel after intraoral exposure to saliva: an in situ study. Caries Res. 1999, 33, 455–461.
 21. Que K., Fu Y., Lin L., Hu D., Zhang Y.P., Panagakos F.S., Devizio W., Mateo L.R.: Dentin hypersensitivity reduction of a new toothpaste containing 8.0% arginine and 1450 pp fluoride: An 8-week clinical study on Chinese adults. Am. J. Dent. 2010, 23, Spec. Iss. A, 28A–25A.
 22. Kleinberg I.: Sensistat: A new saliva-based composition for simple and effective treatment of dentinal sensitivity pain. Dent. Today 2002, 21, 42–47.
 23. Docimo R., Montesani L., Maturo P., Costacurta M., Bartolino M., Devizio W., Zhang Y.P., Cummins D., Dibart S., Mateo L.R.: Comparing the efficacy in reducing dentin hypersensitivity of a new toothpaste containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride to a commercial sensitive toothpaste containing 2% potassium ion: An eight-week clinical study in Rome, Italy. J. Clin. Dent. 2009, 20, Spec. Iss. 17–22.
 24. Sharma D., Hong Ch., Heipp P.: A novel potassium oxalate-containing tooth-desensitizing mouthrinse: A comparative in vitro study. J. Dent. 2013, 41, 18–27.
 25. Gillam D.G., Bulman J.S., Jackson R.J., Newman H.N.: Efficacy of a potassium nitrate mouthwash in alleviating cervical dentine sensitivity (CDS). J. Clin. Periodontol. 1996, 23, 993–997.
 26. Pereira R., Chava V.K.: Efficacy of a 3% potassium nitrate desensitizing mouthwash in the treatment of dentinal hypersensitivity. J. Periodontol. 2001, 72, 1720–1725.
 27. Boneta A.R.E., Salás R.M.G., Mateo L.R., Stewart B., Mello S., Arvanitidou L.S., Panagakos F., DeVizio W.: Efficacy of a mouthwash containing 0.8% arginine, PVM/MA copolymer, pyrophosphates, and 0.05% sodium fluoride compared to a commercial mouthwash containing 2.4% potassium nitrate and 0.022% sodium fluoride and a control mouthwash containing 0.05% sodium fluoride on dentine hypersensitivity: a six-week randomized clinical study. J. Dent. 2013, 41, Suppl. 1, 34–41.
 28. Boneta E.A.R., Ramirez K., Naboa J., Mateo L.R., Stewart B., Panagokos F., De Vizio W.: Efficacy in reducing dentine hypersensitivity of a regimen using a toothpaste containing 8% arginine and calcium carbonate, a mouthwash containing 0.8% arginine, pyrophosphate and PVM/MA copolymer and a toothbrush compared to potassium and negative control regimens: an eight-week randomized clinical trial. J. Dent. 2013, 41, Suppl. 1, 42–49.