Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 3, July-September, p. 336–344

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Porównanie stopnia opracowania sztucznych kanałów w kształcie litery L dwoma systemami maszynowymi

Comparison of the Shaping Ability of Two Rotary Files in Simulated L-Curved Canals

Michał Łęski1,A,B, Mateusz Radwański2,B,C,D, Halina Pawlicka1,E,F

1 Zakład Endodoncji, Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

2 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Endodoncji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Celem leczenia kanałowego jest: usunięcie zmienionej chorobowo miazgi, eliminacja mikroorganizmów oraz takie ukształtowanie kanału korzeniowego, które zapewni odpowiednią irygację oraz szczelne i trójwymiarowe wypełnienie. Rotacyjne narzędzia niklowo-tytanowe są niezbędne w nowoczesnym leczeniu endodontycznym, a zwłaszcza w przypadku kanałów o zakrzywionym przebiegu i złożonej anatomii.
Cel pracy. Porównanie stopnia opracowania sztucznych kanałów w kształcie litery L dwoma systemami rotacyjnymi: ProTaper Universal® i ProTaper Next®.
Materiał i metody. Do badań laboratoryjnych użyto 20 bloczków z żywicy z wykonanymi wewnątrz sztucznymi kanałami zakrzywionymi w kształcie litery L. Bloczki podzielono na 2 grupy, po 10 w każdej. Pierwszą opracowano narzędziami ProTaper Universal, drugą narzędziami ProTaper Next do rozmiaru 25 przy wierzchołku w obu przypadkach sekwencją zalecaną przez producenta. Kanały fotografowano przed opracowaniem i po nim w stałej pozycji, a uzyskane obrazy nakładano na siebie z użyciem programu komputerowego GIMP 2.6. Mierzono ilość usuniętego materiału ze ścian kanału, zmianę długości roboczej oraz transportację wierzchołka.
Wyniki. Zastosowanie narzędzi ProTaper Universal spowodowało usunięcie większej ilości materiału z krzywizny większej kanału (ściana zewnętrzna). Mniejszą utratę długości roboczej oraz mniejszą transportację wierzchołka na ścianie zewnętrznej zaobserwowano w przypadku bloczków opracowanych narzędziami ProTaper Next.
Wnioski. Narzędzia ProTaper Next mają mniejszą tendencję do prostowania kanałów typu L, zachowując jednocześnie w większym stopniu oryginalny przebieg kanału.

Abstract

Background. The aim of root canal instrumentation is to remove necrotic or infected pulp, eliminate microorganisms and create a tapered shape with adequate volume to allow effective irrigation and obturation. Nowadays, the nickel-titanium rotary instruments are very popular and important in endodontic therapy. They are indisputably useful when curved canals are prepared.
Objectives. The purpose of this study was to compare the shaping ability of ProTaper Universal® with ProTaper Next® files in simulated L-curved canals.
Material and Methods. Twenty resin blocks with simulated L-curved canals were used in this experimental study and randomly divided into two groups. Canals were prepared with ProTaper Universal and ProTaper Next to an apical size of 25 according to the recommendations of the manufacturer. Pre-operative and post-operative images were superimposed by GIMP 2.6. The amount of material removed from canal walls (outer and inner), apical transportation and changes of working length were measured and analyzed statistically by t-test.
Results. ProTaper Universal removed more material from outer canal walls than ProTaper Next. Loss of working length and transportation towards outer aspect was smaller for L-curved canals which were prepared with ProTaper Next.
Conclusion. ProTaper Next had lower tendency to straighten simulated L-curved canals and maintained the original canal shape most accurately.

Słowa kluczowe

ProTaper Universal, ProTaper Next, opracowanie kanałów korzeniowych, bloczki żywiczne

Key words

ProTaper Universal, ProTaper Next, resin blocks, root canal preparation

References (27)

 1. Haapasalo M., Endal U., Zandi H., Coil J.M.: Eradication of endodontic infection by instrumentation and irrigation solutions. Endodont. Topics 2005, 10, 77–102.
 2. Schilder H.: Cleaning and shaping the root canal. Dent. Clin. North Am. 1974, 18, 269–296.
 3. González Sánchez J.A., Duran-Sindreu F., de Noé S., Mercadé M., Roig M.: Centring ability and apical transportation after overinstrumentation with ProTaper Universal and ProFile Vortex instruments. Int. Endod. J. 2012, 45, 542–551.
 4. Gergi R., Rjeily J.A., Sader J., Naaman A.: Comparison of canal transportation and centering ability of Twisted Files, Pathfile-ProTaper system, and stainless steel hand k-files by using computed tomography. J. Endod. 2010, 36, 904–907.
 5. Schäfer E., Lohmann D.: Efficiency of rotary nickel-titanium FlexMaster instruments compared with stainless steel hand K-Flexofile-Part 1. Shaping ability in simulated curved canals. Int. Endod. J. 2002, 35, 505–513.
 6. Ersev H., Yilmaz B., Çiftçioðlu E., Özkarsli F.: A comparison of the shaping effects of 5 nickel-titanium rotary instruments in simulated S-shaped canals. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2010, 109, 86–93.
 7. Mendes D.A., Aguiar C.M., Câmara A.C.: Comparison of the centering ability of the ProTaper Universal, ProFile and Twisted File Rotary System. Braz. J. Oral Sci. 2011, 10, 282–287.
 8. Alencar A.H.G., Dummer P.M.H., Oliveira H.C.M., Pécora J.D., Estrela C.: Procedural errors during root canal preparation using rotary NiTi instruments detected by periapical radiography and cone beam computed tomography. Braz. Dent J. 2010, 21, 543–549.
 9. Vaudt J., Bitter K., Neumann K., Kielbassa A.M.: Ex vivo study on root canal instrumentation of two rotary nickel-titanium systems in comparison to stainless steel hand instruments. Int. Endod. J. 2009, 42, 22–33.
 10. Câmara A.S., de Castro Martins R., Viana A.C.D., de Toledo L.R., Buono V.T.L., de Azevedo Bahia M.G.: Flexibility and torsional strength of Protaper and Protaper Universal rotary instruments assessed by mechanical tests. J. Endod. 2009, 35, 113–116.
 11. Shen Y., Cheung G.S., Bian Z., Peng B.: Comparison of defects in ProFile and ProTaper systems after clinical use. J. Endod. 2006, 32, 61–65.
 12. Jain N., Tushar S.: Curved canals: ancestral files revisited. Indian J. Dent. Res. 2008, 19, 267–271.
 13. Yoo Y.S., Cho Y.B.: A comparison of the shaping ability of reciprocating NiTi instruments in simulated curved canals. Restorative Dent. Endodont. 2012, 37, 220–227.
 14. Schäfer E., Tepel J., Hoppe W.: Properties if endodontic hand instruments used in rotary motion. Part 2. Instrumentation of curved canals. J. Endod. 1995, 21, 493–497.
 15. Zemner O., Banegas G.: Comparison of three instrumentation techniques in preparation of simulated curved canals. Int. Endod. J. 1996, 29, 315–319.
 16. Paqué F., Musch U., Hülsmann M.: Comparison of root canal preparation using RaCe and ProTaper rotary NiTi instruments. Int. Endod. J. 2005, 38, 8–16.
 17. Ku J.H., Chang H.S., Chang S.W., Cho H.H., Bae J.M., Min K.S.: The instrument-centering ability of four NickelTitanium instruments in simulated curved root canals. J. Korean Acad. Conserv. Dent. 2006, 31, 113–118.
 18. Bergmans I., Van Cleynenbreugel J., Beullens M., Wevers M., Van Meerbeek B., Lambrechts P.: Progressive versus constant tapered shaft design using NiTi rotary instruments. Int. Endod. J. 2003, 36, 288–295.
 19. Cosby V.D., Apicella M.J., Yancich P.P., Parker M.: Comparison of three instrumentation techniques in curved canals. J. Endod. 2003, 29, 288 (Abstract).
 20. Thompson S.A.: An overview of nickel-titanium alloys used in dentistry. Int. Endod. J. 2000, 33, 297–310.
 21. Guelzow A., Stamm O., Martus P., Kielbassa A.M.: Comparative study of six rotary nickel-titanium systems and hand instrumentation for root canal preparation. Int. Endod. J. 2006, 38, 743–762.
 22. Yang G.B., Zhou X.D., Zhang H., Wu H.K.: Shaping ability of progressive versus constant taper instruments in simulated root canals. Int. Endod. J. 2006, 39, 791–799.
 23. Thompson S.A., Dummer P.M.H.: Shaping ability of Hero 642 rotary nickel-titanium instruments in simulated root canals. Part 1. Int. Endod. J. 2000, 33, 248–254.
 24. Peters O.A., Peters C.I., Schönenberger K., Barbakow F.: ProTaper roatry root canal preparation: effects of canal anatomy on final shape analyzed by micro CT. Int. Endod. J. 2003, 36, 86–92.
 25. Schäfer E., Dzepina A., Danesh G.: Bending properties of rotary nickel-titanium instruments. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2003, 96, 757–763.
 26. Barankiewicz D., Pawlicka H.: Shaping S-canals with three sequences of RaCe instruments – laboratory study. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 348–354 [in Polish].
 27. McSpadden J.T.: Mastering endodontic instrumentation. Chattanooga, TN, USA: Cloudland Institiute 2007.