Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 2, April-June, p. 259–264

Publication type: clinical case

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Autotransplantation of a Not Fully Developed Wisdom Tooth. Distant Observations

Autotransplantacja zęba mądrości z niezakończonym rozwojem. Obserwacje odległe

Wojciech Świątkowski1,A,B,C,D,E, Mansur Rahnama1,A,B,C,D,E,F, Tomasz Krzysztof Jachewicz1,A,B,C,D

1 The Chair and Department of Oral Surgery, Medical University of Lublin, Lublin, Poland

Abstract

In today’s dentistry, one more often uses prosthetic restoration based on endosseous implants in dental arch reconstruction in posterior sections. Another convenient method for the patient may be reconstruction using the autotransplantation of wisdom teeth or germs of wisdom teeth. The method of tooth transplantation has been known for a long time, the oldest reports come from ancient Egypt. The first well documented case of autotransplantation was presented by M.L. Hale in 1950. Autotransplantation involves the surgical transfer of the tooth into a previously prepared bone bed. The aim of this paper is to present a method for closed autotransplantation of not fully developed wisdom teeth, which is used to restore the dental arch in the lateral segment. The procedure should begin with a proper patient selection based on clinical and radiological examination. The patient should take care of oral hygiene, be in good general health, and work with his doctor. The attention was also paid of the procedure for donor tooth and the manner of its transfer to the recipient site. A case of siblings, in whom autologous wisdom teeth transplantation was performed and conclusions after sixyear follow-up was presented.

Streszczenie

We współczesnej stomatologii coraz częściej do rekonstrukcji łuku zębowego w odcinkach bocznych wykorzystuje się uzupełnienia protetyczne oparte na wszczepach śródkostnych. Inną komfortową dla pacjenta metodą odbudowy może być autotransplantacja zębów mądrości lub ich zawiązków. Metoda transplantacji zębów jest znana od dawna. Najstarsze doniesienia pochodzą ze starożytnego Egiptu. Pierwszy dobrze udokumentowany przypadek autotransplantacji przedstawił M.L. Hale w 1950 r. Autotransplantacja polega na chirurgicznym przeniesieniu zęba we wcześniej przygotowane łoże kostne. W pracy opisano metody autotransplantacji zamkniętej zębów mądrości z niezakończonym rozwojem, wykorzystywanej w celu odbudowy łuku zębowego w odcinku bocznym. Procedurę należy rozpocząć od odpowiedniej kwalifikacji pacjentów na podstawie badania klinicznego i radiologicznego. Pacjent powinien dbać o higienę jamy ustnej, być w dobrym ogólnym stanie zdrowia oraz współpracować z lekarzem prowadzącym. Zwrócono również uwagę na sposób uzyskania zęba do przeszczepu i jego przeniesienia w miejsce biorcze. Przedstawiono przypadek rodzeństwa, u którego wykonano autotransplantację zębów mądrości oraz wnioski po sześciu latach obserwacji.

Key words

wisdom teeth, teeth transplantation, autologous transplantation

Słowa kluczowe

zęby mądrości, transplantacja zębów, autotransplantacja

References (13)

 1. Kallu R., Vinckier F., Politis C., Mwalili S., Willems G.: Tooth transplantations: a descriptive retrospective study. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2005, 34, 745–755.
 2. Chwaja-Pawelec K.: Wisdom teeth – a valuable transplant material. Magazyn Stomatol. 2010, 20, 9, 18–24 [in Polish].
 3. Kryst L.: Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011, 5 ed., 506–532.
 4. Ravi Kumar P., Jyothi M., Sirisha K., Racca K., Uma C.: Autotransplantation of mandibular third molar: a case report. Case Rep. Dent. 2012, 1–5.
 5. Yoshino K., Kariya N., Namura D. et al.: Comparison of prognosis of separated and non-separated tooth autotransplantation. J. Oral Rehabil. 2013, 40, 33–42.
 6. Shahbazian M., Jacobs R., Wyatt J., Denys D., Lambrichts I., Vinckier F., Willems G.: Validation of the cone beam computed tomography-based stereolithographic surgical guide aiding autotransplantation of teeth: clinical case-control study. Oral Surg. Med. Oral Pathol. Oral Radiol. 2013, 115, 667–675.
 7. Kaczmarek U.: Autotransplantation of teeth. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 277–281 [in Polish].
 8. Andreasen J.O.: Atlas of replantation and transplantation of teeth. Mediglobe, Philadelphia 1992.
 9. Tsukiboshi M.: Autotransplantation of teeth. Quintessence, Tokyo 2001.
 10. Andreasen J.O., Andreasen F.M., Andersson L.: Textbook and colour atlas of traumatic injures to the teeth. Mosby, Munksgaard–Copenhagen 1994.
 11. Clokie C.M., Yau D.M., Chano L.: Autogenous tooth transplantation: An alternative to dental implant placement? J. Can. Dent. Assoc. 2001, 67, 92–96.
 12. Teixeira C.S., Pasternak B. Jr, Vansan L.P., Sousa-Neto M.D.: Autogenous transplantation of teeth with complete root formation: two case reports. Int. Endod. J. 2006, 39, 977–985.
 13. Bauss O., Schilke R., Fenske C., Engelke W., Kiliaridis S.: Autotransplantation of immature third molars: influence of different splinting methods and fixation periods. Dent. Traumatol. 2002, 18, 322–328.