Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 86–92

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Nawyki żywieniowe łódzkiej młodzieży licealnej w świetle badań ankietowych

Dietary Habits Among High School Pupils in Lodz in Light of Questionnaire Investigation

Joanna Królewska-Gawarzyńska1,A,B,C,D, Patrycja Proc1,B, Małgorzata Daszkowska1,B, Magdalena Wochna-Sobańska1,A,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Właściwa dieta jest warunkiem dobrego stanu zdrowia dzieci i młodzieży, jednak asortyment sklepików szkolnych to w 80% słodzone napoje i słodycze.
Cel pracy. Ocena nawyków żywieniowych łódzkiej młodzieży licealnej z uwzględnieniem jakości i częstości posiłków oraz analiza powodów wizyty u stomatologa i ocena źródeł informacji, z których młodzież czerpie wiedzę o higienie jamy ustnej.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 159 uczniów w wieku 16–19 lat z wybranych losowo liceów łódzkich.
Wyniki. W badanej grupie 39% nastolatków podało, że spożywa słodycze raz dziennie, aż 34% kilka razy dziennie i tylko 27% sporadycznie lub wcale. Najwięcej słodkich produktów zjadają 17- i 18-latkowie. 50% osób pije słodzone napoje kilka razy dziennie, 23% raz dziennie, a tylko 27% sporadycznie lub wcale. Wykazano, że pierwsze śniadanie codziennie spożywa 61% ankietowanych, 30,2% czasem, a 8,8% nigdy nie jada porannego posiłku. Drugie śniadanie zawsze zjada 41,1%, czasem 47,2%, natomiast nigdy 11,4% badanych. Na zakup słodyczy i słodkich napojów respondenci przeznaczyli 24,5% z kieszonkowego, pozostałe produkty, tj. napoje bez cukru, owoce, chipsy stanowiły zawsze poniżej 10%. Najczęstszym powodem zgłoszenia do stomatologa była wizyta kontrolna (52%), następnie ból zęba (41%) i ubytek próchnicowy (6%). Wiedzę na temat higieny jamy ustnej 48% respondentów czerpie od najbliższej rodziny, a stomatolog oraz higienistka są źródłem informacji dla zaledwie 31% badanych.
Wnioski. Nawyki żywieniowe młodzieży licealnej z punktu widzenia profilaktyki stomatologicznej są niezadowalające. Jest zatem konieczna intensyfikacja działań promujących zdrowie jamy ustnej zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców.

Abstract

Bacground. Proper diet is crucial for good health of children, but the selection of food offered in school-shops in 80% consists of soft drinks and sweets.
Objectives. To evaluate the dietary habits including the quantity and quality of meals of schoolchildren from high schools in Łódź. Moreover, to analyze the aim of dental visits and to evaluate schoolchildren’s source of knowledge regarding oral hygiene.
Material and Methods. The questionnaire investigation embraced 159 pupils, at the age from 16 to 19, from randomly selected high schools in Łódź.
Results. In the investigated group, 39% of teenagers announced that they eat sweets once a day, as many as 34% eat them several times a day, and only 27% seldom or not at all. Teenagers at the age of 17–18 eat the biggest amounts of sweets. Moreover, 50% of school pupils drinks soft-drinks few times a day, 23% once a day and only 27% rare or never. It was found that 61% pupils eat first breakfast everyday, 30.2% from time to time and 8.8% never. Lunch (second breakfast) is eaten everyday by 41.1%, sometimes by 47.2% and never by 11.4% of investigated pupils. Soft-drink containing sugar make up 12.1% of schoolchildren’s expenses, sweets – 11.7% and other products like: sugar-free drinks, fruits, chips etc. always below 10%. The most popular cause of dental visit was a check-up (52%), pain of a tooth (41%) and cavity (6%). The knowledge of proper oral hygiene 48% of children derive from parents and the dentist, and dental staff is a source of information for 31% of investigated pupils.
Conclusion. Dietary habits of investigated schoolchildren in light of dental prevention and rules of healthy nutrition are unsatisfactory. Then, the need of intensive actions promoting good oral health among: children and their parents was found.

Słowa kluczowe

nawyki żywieniowe, młodzież licealna

Key words

dietary habits, high school pupils

References (28)

 1. Daszkowska M., Lubowiedzka-Gontarek B., Szydłowska-Walendowska B., Wochna-Sobańska M.: The evaluation of hygienic and nutritional habits in preschool children included in program of caries prophylaxis. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 305–308 [in Polish].
 2. Kolarzyk E., Janik A., Kwiatkowski J.: Nutritional habits of pre-school children. Prob. Hig. Epidemiol. 2008, 89, 527–532 [in Polish].
 3. Pels E., Mielnik-Błaszczak M., Pietrak J., Ślusarski P.: Evaluation of oral hygiene and dietary habits of children based on the survey of their parents. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 279–285 [in Polish].
 4. Okada M., Kawamura M., Hayashi Y., Takase N., Kozai K.: Simultaneous interrelationship between the oral health behavior and oral health status of mothers their children. J. Oral Sci. 2008, 50, 447–452
 5. Bachanek T., Nakonieczna-Rudnicka M.: Dietary habits of pregnant women. Czas. Stomatol. 2009, 62, 800– 808 [in Polish].
 6. Kaczmarek U., Iwańczak B., Pytrus T., Grzesiak-Gasek I.: Evaluation of questionnaire study among pediatricians and family physicians concerning oral health. Czas. Stomatol. 2010, 63, 693–702 [in Polish].
 7. Leda B., Niedźwiecki T., Hędzielek M.: “Healthy smile for the youngest” – sample model of dental prophylaxis campaign directed at preschool age children. Czas. Stomatol. 2009, 62, 502–508 [in Polish].
 8. Listl S.: Family composition and children’s dental health behavior: evidence from Germany. J. Public Health Dent. 2011, 71, 91–101.
 9. Skeie M.S., Klock K.S., Haugejorden O., Riordan P.J., Espelid.: Tracking of parents’ attitudes to their children’s oral health-related behavior – Oslo, Norway, 2002–2004. Acta. Odontol. Scand. 2010, 68, 49–56.
 10. Suresh B.S., Ravishankar T.L., Chaitra T.R., Mohapatra A.K., Gupta V.: Mother’s knowledge about preschool child’s oral health J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2010, 28, 282–287.
 11. Bussey K., bandura A.: Influence of gender constancy and social power on sex-linked modeling. J. Pers. Soc. Psychol. 1984, 47, 1292–1302.
 12. Okada M., Kawamura M., Kaihara Y., Matsuzaki Y., Kuwahara S., Ishidori H., Miura K.: Influence of parents oral health behavior on oral health and illness in Taiwan. Int. J. Pediatr. Dent. 2002, 12, 101–108.
 13. Rajb L.D., Petersen P.E., Bakeen G. et al.: Oral health behavior of school children and parents in Jordan. Int. J. Pediatr. Dent. 2002, 12, 168–176.
 14. BSPD and IADPD: British Society of Pediatric Dentistry: a policy document on health care in preschool children. Int. J. Pediatr. Dent. 2003, 13, 279–285.
 15. Weinstein P., Harrison R., Benton T.: Motivating mothers to prevent caries: Confirming the beneficial effect of counseling. J. Am. Dent. Assoc. 2006, 137, 789–793.
 16. Daszkowska M., Lubowiedzka-Gontarek B., Szydłowska-Walendowska B., Wochna-Sobańska M.: The evaluation of dental health in preschool children. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 309–312 [in Polish].
 17. Bruzda-Zwiech A., Filipińska R., Szydłowska-Walendowska B., Lubowiedzka-Gontarek B., Wochna-Sobańska M.: Oral health behaviors of 4 to 5-year-old children-parent questionnaire survey. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 272–278 [in Polish].
 18. Javelik B., Sjostrom O., Nore J.G.: Evaluation of three years of dental care of adolescents in the Public Dental Service in west Sweden. Swed. Dent. J. 1999, 23, 141–148.
 19. Astrom A.N., Jakobsen R.: The effect of parental dental health behavior on that of their adolescent offspring. Acta Odontol. Scand. 1996, 54, 235–241.
 20. Stewart J.E., Jacobs Sochoen M., Padilla M.R., Maeder L.A., Wolfe G.R., Harts G.W.: The effect of a cognitive behavioral intervention on oral hygiene. J. Clin. Periodontol. 1991, 18, 219–222.
 21. Mizyazawa H., Lin Y.F., Eda S., Iwasaki H., Ueda T., Nakamura H., Tonomura A.: Primary environment factors and gingivitis in children-relationship between life custom and gingivitis. Shoni. Shikagaku. Zasshi 1994, 32, 801–810.
 22. Mahmound K., Al-Omiri J., Ahed M., Al-Wahadni M., Khaled N., Saeed B.: Oral health attitudes, knowledge, and behavior among school children in North Jordan. J. Dent. Edu. 2006, 70, 179–185.
 23. Borysewicz-Lewicka M., Wochna-Sobańska M.: Dental health-promoting behavior of the Polish population in the light of epidemiological studies carried out in 2003 as a part of the “A month of totally healthy smile” program. Czas. Stomatol. 2007, 60, 377–383 [in Polish].
 24. Jańczuk Z., Ciągło A.: Foundation of epidemiology of disease of mastication system. (Podstawy epidemiologii chorób narządu żucia) Centrum Edukacji Medycznej. Warszawa 1999, 215–220 [in Polish].
 25. Borysewicz-Lewicka M., Przystanowicz A.: Evaluation of knowledge of oral health prevention and habits among elementary school pupils. Czas. Stomatol. 2001, 54, 152–158.
 26. Jarząbek A., Lisiecka K., Wieczorkowska I., Węsierska K.: Influence of 2-year caries prophylactic program on the oral health of 3-yeard-old children. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 230–236 [in Polish].
 27. Williams N., Whittle J.G., Gatrell A.C.: The relationship between socio-demographic characteristics and dental health knowledge and attitudes of parents with young children. Br. Dent. J. 2002, 193, 651–654.
 28. Szatko F., Grzybowski A.: Forms of accessibility and real attainability of dental care in Poland-barriers. Przegl. Stomatol. Wieku Rozwoj. 2000, 3/4,18–25 [in Polish].