Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 65–71

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Apexification Treatment with a Mixture of Calcium Hydroxide and Hydroxyapatite

Zastosowanie mieszaniny wodorotlenku wapnia i hydroksyapatytu w metodzie apeksyfikacji

Anna Jodłowska1,A,B,D,E,F, Lidia Postek-Stefańska1,A,D,E, Daria Pietraszewska1,B

1 Department of Pediatric Dentistry, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland

Abstract

Background. Multi-appointment apexification using calcium hydroxide (CH) is the best known effective method of treatment. However, shortening the therapeutic procedure is desired.
Objectives. The essessment of apexification efficacy when using a mixture of CH-based material and hydroxyapatite (HA).
Material and Methods. Treatment based on the apexification technique was conducted in 12 incisors and 1 molar of 13 patients. In the research the mixture of CH-based material and HA powder was used. The mixture was cyclically exchanged and the presence of mineral barrier was clinically verified.
Results. Successful apical barrier formation was noted in 100% cases qualified for research. The average treatment time reached 6.77 months.
Conclusion. A mixture of CH and HA effectively stimulates the apexification process. However, further research is required to find if an admixture of hydroxyapatite accelerates the periapical mesenchymal cells’ organisation in relation to CH based-apexification.

Streszczenie

Wprowadzenie. Wieloseansowa apeksyfikacja z zastosowaniem wodorotlenku wapnia jest najlepiej poznaną skuteczną metodą leczenia. Dokłada się jednak starań w celu skrócenia długoterminowego postępowania w leczeniu zębów z nieuformowanymi wierzchołkami korzeni.
Cel pracy. Ocena procesu apeksyfikacji po zastosowaniu mieszaniny wodorotlenku wapnia i hydroksyapatytu.
Materiał i metody. Apeksyfikację przeprowadzono u 13 pacjentów w 12 zębach siecznych i 1 zębie trzonowym. W badaniach zastosowano mieszaninę wodorotlenku wapnia i hydroksyapatytu, którą cyklicznie wymieniano i jednocześnie przeprowadzano kliniczną kontrolę pod kątem obecności bariery wierzchołkowej.
Wyniki. Pomyślną apeksyfikację zanotowano w 100% przypadków zakwalifikowanych do leczenia. Średni czas leczenia wyniósł 6,77 miesiąca.
Wnioski. Mieszanina wodorotlenku wapnia i hydroksyapatytu jest skutecznym materiałem odontotropowym w procesie apeksyfikacji. Potrzebne są jednak wnikliwe badania, czy domieszka hydroksyapatytu przyspiesza transformację mezenchymy okołowierzchołkowej w stosunku do procesu zachodzącego z udziałem samego wodorotlenku wapnia.

Key words

apexification, calcium hydroxide, hydroxyapatite

Słowa kluczowe

apeksyfikacja, wodorotlenek wapnia, hydroksyapatyt

References (32)

 1. Pradhan D.P., Chawla H.S., Gauba K., Goyal A.: Comparative evaluation of endodontic management of teeth with unformed apices with mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide. J. Dent. Child. 2006, 73, 79–85.
 2. Hong S., Bae K., Baek S., Kum K., Lee W.: Microleakage of accelerated mineral trioxide aggregate and Portland cement in an in vitro apexification model. J. Endod. 2008, 34, 56–58.
 3. Friedlander L.T., Cullinan M.P., Love R.M.: Dental stem cells and their potential role in apexogenesis and apexification. Int. Endod. J. 2009, 42, 955–962.
 4. El Meligy O.A.S., Avery D.R.: Comparison of apexification with mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide. Pediatr. Dent. 2006, 28, 248–253.
 5. Chala S., Abouqal R., Rida S.: Apexification of immature teeth with calcium hydroxide or mineral trioxide aggregate: systematic review and meta-analysis. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod. 2011, 112, 36–42.
 6. Jodłowska A.: Apexification – difficulties and treatment. Stom. Współcz. 2002, 9, 2, 9–21 [in Polish].
 7. Schmitz M.S., Montagner F., Flores C.B., Morari V.H.C., Quesada G.A.T., Gomes B.: Management of dens invaginatus type I and open apex: report of three cases. J. Endod. 2010, 36, 1079–1085.
 8. Witherspoon D.E., Small J.C., Regan J.D., Nunn M.: Retrospective analysis of open apex teeth obturated with mineral trioxide aggregate. J. Endod. 2008, 34, 1171–1176.
 9. Shah N., Logani A., Bhaskar U., Aggarwal V.: Efficacy of revescularisation to induce apexification/apexogenesis in infected, nonvital, immature teeth: a pilot clinical study. J. Endod. 2008, 34, 919–925.
 10. Chhabra N., Singbal K.P., Kamat S.: Succesful apexification with resolution of the periapical lesion using mineral trioxide aggregate and demineralized freeze-dried bone allograft. J. Conserv. Dent. 2010, 13, 106–109.
 11. Postek-Stefańska L., Jodłowska A., Pająk J., Kalacińska-Mrówka J., Borkowski L., Wysoczańska-Jankowicz I.: Osteogenic properties of the materials using to apical barrier formation in experimental study on rabbits. Pol. J. Environ. Stud. 2007, 16, 403–407.
 12. Sędrowicz W., Olczak-Kowalczyk D., Dobies K.: The use of hydroxyapatite in endodontic treatment. Przegl. Stom. Wieku Rozwoj. 1998, 2/3, 13–18 [in Polish].
 13. Miller T.A., Ishida K., Kobayashi M., Wollman J.S., Turk A.E., Holmes R.E.: The induction of bone by an osteogenic protein and the conduction of bone by porous hydroxyapatite: a laboratory study in the rabbit. Plast. Recostr. Surg. 1991, 87, 87–95.
 14. Ono I., Gunji H., Suda K., Kaneko F., Murata M., Saito T., Kuboki Y.: Bone induction of hydroxyapatite combined with bone morphogenetic protein and covered with periosteum. Plast. Reconstr. Surg. 1995, 95, 1265– 1272.
 15. Moorrees C.F.A., Fanning E.A., Hunt E.E.: Age variation of formation stages for ten permanent teeth. J. Dent. Res. 1963, 42, 1490–1502.
 16. Soares J., Santos S., Cesar C., Silva P., Sa M., Silveira F., Nunes E.: Calcium hydroxide induced apexification with apical root development: a clinical case report. Int. Endod. J. 2008, 41, 710–719.
 17. Maroto M., Barberia E., Planells P., Vera V.: Treatment of non-vital immature incisor with mineral trioxide aggregate (MTA). Dent. Traumatol. 2003, 19, 165–169.
 18. Domingues Reyes A., Munoz Munoz L., Aznar Martin T.: Study of calcium hydroxide apexification in 26 young permanent incisors. Dent. Traumatol. 2005, 21, 141–145.
 19. Argari A., Kaufman E., Kourtsounis P., Baharestani M.: Apexification of non-vital pre-molar stemming from possible dens evaginatus. NYSDJ 2009, 75, 2, 34–36.
 20. Czarnecka B., Coleman N.J., Shaw H., Nicholson J.W.: The use of mineral trioxide aggregate in endodontics – status report. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 5–11 [in Polish].
 21. Postek-Stefańska L., Jodłowska A., Wysoczańska-Jankowicz I.: Application of the mineral trioxide aggregate (MTA) in apexification – case reports. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 247–251 [in Polish].
 22. Yoshida K., Bessho K., Fujimura K., Konishi Y., Kusumoto K., Ogawa Y., Iizuka T.: Enhancement by recombinant human bone morphogenetic protein-2 of bone formation by means of porous hydroxyapatite in mandibular bone defects. J. Dent. Res. 1999, 78, 1505–1510.
 23. Mackie I.C., Bentley E.M., Worthington H.V.: The closure of open apices in non-vital immature incisor teeth. Br. Dent. J. 1988, 165, 169–173.
 24. Jodłowska A., Postek-Stefańska L., Pietraszewska D., Wysoczańska-Jankowicz I., Mazur T.: Application of Calcicur in endodontic treatment of immature permanent teeth. J. Stoma. 2011, 64, 823–837.
 25. Farhad A., Mohammadi Z.: Calcium hydroxide: a review. Int. Dent. J. 2005, 55, 293–301.
 26. Sheehy E.C., Roberts G.J.: Use of calcium hydroxide for apical barrier formation and healing in non-vital immature permanent teeth: a review. Br. Dent. J. 1997, 183, 241–246.
 27. Thater M., Marechaux S.C.: Induced root apexification following traumatic injuries of the pulp in children: followup study. J. Dent. Child. 1988, 28, 190–195.
 28. Lee L., Hsiao S., Chang C., Chen L.: Duration for apical barrier formation in necrotic immature permanent incisors treated with calcium hydroxide apexification using ultrasonic or hand filing. J. Formos. Med. Assoc. 2010, 109, 596–602.
 29. Rafter M.: Apexification: a review. Dent. Traumatol. 2005, 21, 1–8.
 30. Torneck C.D., Smith J.S., Grindall P.: Biologic effects of endodontic procedures on developing incisor teeth. Oral. Surg. 1973, 35, 541–554.
 31. Jodłowska A., Postek-Stefańska L., Mazur T., Borkowski L.: Use of hydroxyapatite in apexification – longterm observation. Magazyn Stomatol. 2013/23, 6, 46–55 [in Polish].
 32. Nosrat A., Asgary S.: Apexogenesis treatment with a new endodontic with a new endodontic cement: a case report. J. Endod. 2010, 36, 912–914.