Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 49–55

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Occurrence of Caries in the Permanent Dentition of 8- to 12-Year-Old Children Living in the Lodz Urban Area

Występowanie próchnicy w uzębieniu stałym u dzieci w wieku od 8 do 12 lat zamieszkujących w Łodzi

Agnieszka Bruzda-Zwiech1,A,B,C,D, Agnieszka Bruzda-Zwiech2,A,B,C,D, Renata Filipińska1,B,C,E,G, Renata Filipińska2,B,C,E,G, Beata Szydłowska-Walendowska2,B, Beata Lubowiedzka-Gontarek2,B, Beata Borowska-Strugińska3,B,E, Elżbieta Żądzińska3,E,F, Magdalena Wochna-Sobańska2,A,E,F

1 Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Lodz, Poland

2 Teaching Hospital No. 6, Department of Pedodontics, Dental Institute in Lodz, Poland

3 Department of Anthropology, Faculty of Biology and Environmental Protection, Medical University of Lodz, Poland

Abstract

Background. Epidemiological studies have demonstrated a decline in caries intensity in schoolchildren, although a simultaneously increasing polarization of the disease has been observed.
Objectives. The aim of the study was to determine the appearance of caries in the permanent dentition of 8- to 12-year-old children living in Lodz.
Material and Methods. A group of 700 children (385 boys and 315 girls) attending randomly selected public primary schools in Lodz were examined. The children were subdivided into 5 age groups, with an annual breakdown (8, 9, 10, 11 and 12-year-olds). An intra-oral examination was conducted to assess dental caries in permanent dentition. Caries diagnosis was based on the WHO recommendation. The prevalence and intensity of caries, as well as the Significant Caries Index (SiC) were calculated based on the obtained data.
Results. The prevalence of caries in the permanent dentition of the examined population was 58%. It was the highest (70%) in children aged 10. The mean DMFT for children 8 years of age was 0.9, and increased to 2.4 in 12-yearolds. In all age groups, DMFT mainly consisted of untreated caries. Also the SiC index increased with children’s age (from 2.42 in 8-year-olds to 5.56 in 12-year-olds).
Conclusion. The results of the study revealed high SiC values, which indicates the necessity of introducing intensive preventive programs for schoolchildren, especially for the one third with the highest DMFT values, to increase the possibility of achieving the WHO oral health goal for the year 2015 in children aged 12.

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania epidemiologiczne wskazują na zmniejszenie intensywności próchnicy w wieku szkolnym, jednakże jest obserwowane zjawisko polaryzacji choroby próchnicowej.
Cel pracy. Ocena występowania choroby próchnicowej zębów stałych u dzieci w wieku 8–12 lat zamieszkujących w Łodzi.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 700 dzieci (385 chłopców i 315 dziewcząt) uczęszczających do wybranych w drodze losowania publicznych szkół podstawowych w Łodzi. Dzieci podzielono na grupy wiekowe, z przedziałem rocznym: 8, 9, 10, 11 i 12 lat. Stan uzębienia stałego pod kątem występowania próchnicy oceniano według wytycznych ŚOZ. Na podstawie uzyskanych danych obliczono częstość występowania i intensywność próchnicy oraz istotny wskaźnik próchnicy – SiC (Significant Caries Index).
Wyniki. Częstość występowania próchnicy w uzębieniu stałym w badanej grupie wynosiła 58%. Najwyższy odsetek dzieci z próchnicą (70%) stwierdzono wśród 10-latków. Intensywność próchnicy (PUW) dla dzieci 8-letnich wynosiła 0,9 i zwiększała się do wartości 2,4 dla badanych 12-latków. O wielkości liczby PUW we wszystkich grupach wiekowych decydowała przede wszystkim liczba zębów z czynną próchnicą. Również wartość wskaźnika SiC wzrastała z wiekiem (od wartości 2,42 do 5,56; odpowiednio u 8- i 12-latków).
Wnioski. Wykazane w niniejszym badaniu wysokie wartości wskaźnika SiC wskazują na potrzebę wprowadzania intensywnych programów profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem jednej trzeciej populacji z najwyższymi wartościami PUW, co zwiększyłoby szansę osiągnięcia celu wyznaczonego przez WHO dla dzieci 12-letnich na 2015 r..

Key words

dental caries, DMFT, SiC index, school children

Słowa kluczowe

próchnica zębów, PUW, wskaźnik SIC, dzieci w wieku szkolnym

References (30)

 1. Petersen P.E.: The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st centurythe approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent. Oral Epidemiol. 2003, 31 (Suppl 1), 3–23.
 2. Do L.G.: Distribution of Caries in Children: Variations between and within Populations. J. Dent. Res. 2012, 91(6), 536–543.
 3. Pitts N., Amaechi B., Niederman R., Acevedo A.M., Vianna R., Ganss C., Ismail A., Honkala E.: Global Oral Health Inequalities: Dental Caries Task Group–Research Agenda. Adv. Dent. Res. 2011, 23(2), 211–220.
 4. Sheiham A., Alexander D., Cohen L., Marinho V., Moysés S., Petersen P.E., Spencer J., Watt R.G., Weyant R.: Global Oral Health Inequalities: Task Group–Implementation and Delivery of Oral Health Strategies. Adv. Dent. Res. 2011, 23(2), 259–267.
 5. A Nordic Project of Quality Indicators for Oral Health Care, THL – Report 32/2010, 48–52.
 6. Vanonberg J., Martens L., Declerc D.: Caries prevalence In Belgium children. Int. J. Paed. Dent. 2001, 11, 164–170.
 7. Baelum V., van Palenstein Helderman W., Hugoson A., Yee R., Fejerskov O.: A global perspective on changes in the burden of caries and periodontitis: implications for dentistry. J. Oral Rehabil. 2007, 34(12), 872–906.
 8. Oral Health Database http://www.mah.se/CAPP/Country-Oral-Health-Profiles/EURO/
 9. Petersen P. E.: Changing oral health profiles of children in Central and Eastern Europe– Challenges for the 21stcentury. http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_ eastern_europe.pdf
 10. Wierzbicka M., Kaczmarek U.: Tendency of Caries Disease in 12−Year−Old Children on the Basis of the Monitoring Surveys of Oral Health Condition. Do Polish Children Have the Chances to Reach the National and European Goals of Oral Health? Dent. Med. Probl. 2009, 46, 2, 149–156.
 11. Wochna-Sobańska M., Lubowiedzka B., Rybarczyk-Townsend E.: Prevalence of caries in 12-year-old children in the region of Łódź between 1978–2003. Czas. Stomat., 2006, LIX, 1, 26–30.
 12. Bratthall D.: Introducing the Significant Caries Index together with a proposal for a new global oral health goal for 12– year-olds. Int. Dent. J., 2000, 50, 378–384.
 13. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010–2012, Warszawa, 30 czerwiec 2010.
 14. Wierzbicka M.: Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 12-letnich w Polsce w roku 2000. Czas. Stomatol. 2002, LV, 7, 409–417.
 15. Wierzbicka M, Rucińska-Szysz K, Wiśniewski P, Dybiżbańska E, Zawadziński M: Wskaźnik Sic u 12-letnich dzieci w Polsce. Czas. Stomatol. 2002, LV, 5, 273–277.
 16. Rybarczyk-Townsend E., Hilt A., Wochna-Sobańska M.: Wskaźnik SiC u 12-letnich dzieci w województwie łódzkim. Czas. Stomatol. 2004, LVII, 2, 106–109.
 17. Rybarczyk-Townsend E., Lubowiedzka B., Wochna-Sobańska M.: Significant Caries Index of 12-Year-Old Children in the Region of Lodz for the Year 2003. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 65–68.
 18. Bagińska J., Wilczyńska-Borawska M., Stokowska W.: The evaluation of caries polarization in permanent teeth of 12-year-olds from Podlasie. Czas. Stomatol. 2005, LVIII, 10, 719–722.
 19. Składnik-Jankowska J.Kaczmarek U.: Significant Caries Index in12-year-oldchildren of varied social background from Lower Silesia region. Czas. Stomatol. 2010, 63, 166–173.
 20. Warsz M., Rudnicka-Siwek K.: The Estimation of State of Dental Organs at Children Aged 9–11 from Primary School of Lublin on the Ground of Clinical Researches. Dent. Med. Probl. 2009, 2, 162–167.
 21. Ruiken H.M., Konig K.G., Truin G.J., Plassehaert A.J.M.: Longitudinal study of dental caries development in Dutch children aged 8–12 years. Community Dent. Oral Epidemiol. 1986; 14, 53–56.
 22. Lader D., Chadwick B., Chestnutt I., Hawker R, Morris I., Nuttall N., Pits N.B., Steele J., White D.: Children’s Dental Health in the United Kingdom, 2003. London. Summary Report. Office for National Statistics, 2005.
 23. Almeida C. M., Petersen P. E., Andre S. J., Toscano A.: Changing oral health status of 6- and 12-year-old schoolchildren in Portugal. Community Dent. Health 2003, 20, 211–216.
 24. Bissar R A, Oikonomou C, Koch M J, Schulze A G: Dental health, received care, and treatment needs in 11- to 13-year-old children with immigrant background in Heidelberg, Germany. Int. J. Paed. Dent. 2007, 17, 364–370.
 25. Gerdin E. W., Angbratt M., Aronsson K., Eriksson E., Johansson I.: Dental caries and body mass index by socio-economic status in Swedish children. Community Dent. Oral Epidemiol. 2008, 36, 459–465.
 26. Campus G., Sacco G., Cagetti M. G., Abati S.: Changing trend of caries from 1989 to 2004 among 12-year old Sardinian children. BMC Public Health 2007, 7, 28 doi:10.1186/1471-2458-7-28.
 27. Szymańska J., Wdowiak L.: Parcitipation of Dziennik Wschodni in promotion of oral cavity health. Zdr. Publ. 2004, 114, 465–469.
 28. Chłapowska J., Pawlaczyk-Kamieńska T., Gromadzinska-Zapłata E., Borysewicz-Lewicka M.: Dental Status in 12-Year Children Taking Part in the Programme of Caries Prophylactic. Dent. Med. Probl. 210, 47, 3, 283–289.
 29. Global Oral Health_CAPP. WHO Oral Health Country/Area Profile Programme: Significant Caries Index (SiC) – Data for some selected countries. http://www.whocollab.od.mah.se/sicdata.html.
 30. Burt B.A.: Prevention policies in the light of the changed distribution of dental caries. Acta Odontol. Scand. 1998, 56, 179–186.