Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 131–135

Publication type: historical article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Rys historyczny chirurgii ortognatycznej

Historical Outline of Orthognatic Surgery

Rafał Maciej Nowak1,A-F

1 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Chirurgia ortognatyczna jest dziedziną chirurgii szczękowo-twarzowej i zajmuje się leczeniem operacyjnym wad zgryzowo-szczękowo-twarzowych. Współcześnie jest to dyscyplina bardzo przewidywalna, obejmująca standardy postępowania chirurgicznego wypracowane przez lata doświadczeń. Zabiegi dotyczą żuchwy, szczęki lub jednoczasowo zarówno żuchwy, jak i szczęki. Każdy zabieg z zakresu chirurgii ortognatycznej był niejednokrotnie modyfikowany i udoskonalany, ale próbę czasu wytrzymały i stały się kanonem tej dyscypliny 3 operacje: osteotomia szczęki typu Le Fort I, obustronna strzałkowa osteotomia żuchwy oraz korekta bródki, czyli genioplastyka. Dzięki wzajemnej kombinacji tych procedur można z powodzeniem leczyć większość wad gnatycznych. Celem pracy jest przybliżenie najistotniejszych kroków w rozwoju chirurgii ortognatycznej. Zwrócono uwagę na początki chirurgii ortognatycznej w XIX w. w S tanach Zjednoczonych, najważniejsze dokonania poszczególnych chirurgów w XIX i XX w. oraz aspekty, które doprowadziły do rozwoju tej samodzielnej gałęzi chirurgii szczękowo-twarzowej i opracowania metod leczenia większości wrodzonych i nabytych wad szkieletu czaszki twarzowej.

Abstract

Orthognathic surgery is the branch of maxillofacial surgery that concerns surgical treatment of congenital and acquired defects and disfigurements of facial skeleton as well as various types of malocclusions. Nowadays, orthognathic surgery is safe and predictable. Standard procedures have been improved for many years. Orthognathic procedures may involve mandible, maxilla, or both of them simultaneously, depending on bone defects. There are many modifications to each of procedure, but the gold standard in the contemporary orthognathic surgery constitute maxillary osteotomy Le Fort I accompanied by bilateral sagittal split osteotomy of the mandible, and genioplasty. The aim of this paper is to familiarize readers with the most important stages in the development of orthognathic surgery in 19th and 20th century. The origin of orthognathic surgery in the United States, as well as the most important achievements during 19th and 20th centuries and those that led to the development of orofacial surgery are described.

Słowa kluczowe

chirurgia ortognatyczna, osteotomia szczęki, Le Fort I, obustronna strzałkowa osteotomia żuchwy, genioplastyka

Key words

orthognathic surgery, Le Fort I osteotomy, bilateral sagittal split osteotomy of the mandible, genioplasty

References (21)

 1. Riley R.W., Powell N.B., Guilleminault C.: Obstructive sleep apnea syndrome: A review of 306 consecutively treated surgical patients. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1993, 108, 117–125.
 2. S ailer H.F., Haers P.E., Grätz K.W.: The Le Fort I osteotomy as a surgical approach for removal of tumours of the midface. J. Cranio Maxillofac. Surg. 1999, 27, 1–6.
 3. Vallino L.: Speech, velopharyngeal function, and hearing before and after orthognathic surgery. J. O ral Maxillofac. Surg. 1990, 48, 1274–1281.
 4. H ullihen S.P.: Case of elongation of the under jaw and distraction of the face and neck caused by a burn successfully treated. Reported with cuts. Am. J. Dent. Sci. 1849, 9, 2, 157–165.
 5. S piessl B.: Osteosynthese bei sagittaler Osteotomie nach Obwegeser-Dal Pont. Fortschr. Kiefer-Gesichtschir. Bd. 1974, 18, 145–148.
 6. S teinhauser E.: Historical development of orthognathic surgery. J. Craniomaxillofac. Surg. 1996, 24, 195–204.
 7. Moos F.: Origin of orthognatic surgery. Newsletter of dentistry research group Glasgow, University of Glasgow 2000.
 8. H ofer O.: Die vertikale Osteotomie des einseitig verkarzten aufsteigenden Unterkieferastes. Zesz. Stomat. 1936, 34, 826.
 9. Köle H.: Surgical operations on the alveolar ridge to correct occlusal abnormalities. Oral Surg. Oral Med. Oral Path. 1959, 12, 277.
 10. Köle H.: Die chirurgische Behandlung von Formverfinderungen des Kinns. Wien Med. Wschr. 1968, 118, 331.
 11. T rauner R., Obwegeser H.: Zur Operationstechnik bei der Progenie und anderen Unterkieferanomalien. Dtsch. Zahn Mund Kieferheilk. 1955, 23, 1–2, 1–26.
 12. T rauner R., Obwegeser H.: The surgical correction of mandibular prognathism and retrognathia with consideration of genioplasty. Part I. S urgical procedures to correct mandibular prognathism and reshaping of chin. Oral Surg. Oral Med. Oral Path. 1957, 10, 667–689.
 13. T rauner R., Obwegeser H.: The surgical correction of mandibular prognathism and retrognathia with consideration of genioplasty. Part II. O perating methods for micrognathia and disocclusion. Oral Surg. Oral Med. Oral Path. 1957, 10, 899–909.
 14. O bwegeser H.: Surgical correction of small or retrodisplaced maxillae. J. Plast. Reconstr. Surg. 1969, 43, 351.
 15. Caldwell J., Letterman G.: Vertical osteotomy in the mandibular rami for the correction of prognathism. J. O ral Surg. 1954, 12, 185.
 16. T essier P.: Osteotomies totales de la face. Syndrome de Crouzon, Syndrome d’Apert, Oxycephalies, Scaphocephalies, Turricephalies. Ann. Chir. Plast. Esthet. 1967, 12, 273.
 17. T imms D., Emerson C.: Angell (1822–1903). Founding father of rapid maxillary expansion. Dent. Hist. 1997, 3–12.
 18. Mommaerts M.Y.: Transpalatal distraction as a method of maxillary expansion. Br. J. O ral Maxillofac. Surg. 1999, 37, 268–272.
 19. Luhr H.G.: Stabile Fixation von Oberkiefer-Mittelgesichtsfrakturen durch Mini-Kompressionsplatten. Dtsch. Zahnfirztl. 1979, 34, 851.
 20. Mommaerts M.Y.: Endoscopically assisted sagittal split osteotomy for mandibular lengthening: technical note and initial experience. J. Craniomaxillofac. Surg. 2010, 38, 108–112.
 21. S wennen G.R.J., Mollemans W., Schutyser F.: Three-dimensional treatment planning of orthognathic surgery in the era of virtual imaging. J. O ral Maxillofac. Surg. 2009, 67, 2080–2092.