Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 119–129

Publication type: clinical case

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

An Individual Rapid Prototyping Attachment Used in Extrusion of Displaced and Transposed Maxillary Canine Tooth – Case Report

Zastosowanie diagnostyki 3D oraz szybkiego prototypowania w ortodoncji – opis własnej metody ekstruzji zatrzymanego kła

Adrian Strzecki1,A,B,C,D, Joanna Jabłońska-Zrobek1,C,E,F, Elżbieta Pawłowska1,A,E,F

1 Department of Orthodontics, Medical University of Lodz, Lodz, Poland

Abstract

Impacted or displaced maxillary canines are regarded as a significant clinical problem due to their esthetic and functional properties. The relatively high prevalence of such cases in the general population entails frequent management by practitioners. However, canine displacement combined with its transposition is a rare case that requires thorough diagnostic measures and an individually designed treatment plan. The purpose of this study is to present a methodology for management of a palatally displaced and transposed maxillary left canine based on cone-beam computed tomography (CBCT) imaging and rapid prototyping techniques. A 10-year old female patient with displaced and incompletely transposed upper left canine undergone thorough 3D orthodontic diagnostics involving creation of 3D anatomic STL models. Anatomic reconstructions were processed in rapid prototyping software and printed by means of 3D printing technology. Custom-designed attachment for orthodontic extrusion was milled from CoCr alloy on the basis of digital STL model accurately reflecting the anatomy of displaced canine. Despite difficult anatomic conditions, the tooth was successfully extruded with no complications regarding the adjacent teeth. CBCT is not only an efficient tool for multi-planar assessment of dental abnormalities and the facial skeleton, but it also allows for the creation of 3D models of the patient’s anatomy enabling the computer aided design individual treatment solutions.

Streszczenie

Stożkowa tomografia komputerowa (cone-beam computed tomography – CBCT) zyskuje coraz większe znaczenie w diagnostyce ortodontycznej. Możliwość uwidocznienia struktur twarzoczaszki w dowolnej projekcji pozwala na dogłębną ocenę anatomii także w przypadku asymetrycznych zaburzeń oraz dokładne określenie położenia zatrzymanych zębów. Ważnym poszerzeniem możliwości diagnostycznych skanu CBCT jest konwersja danych do postaci trójwymiarowej wizualizacji tkanek pacjenta. Tak otrzymany wirtualny model może służyć nie tylko do realistycznej oceny stosunków anatomicznych, ale przede wszystkim podlegać modyfikacjom umożliwiającym zindywidualizowanie postępowania terapeutycznego. W pracy przedstawiono przypadek 11-letniej pacjentki z zatrzymanym górnym lewym kłem. Na podstawie skanu CBCT przygotowano model 3D szczęki pacjentki oraz zatrzymanego zęba. Następnie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania stworzono wirtualny model zaczepu w taki sposób, aby stanowił idealny negatyw powierzchni podniebiennej mającego podlegać ekstruzji zęba. W kolejnym etapie wirtualny model przekształcono w prototyp z fotopolimeru, ten zaś zamieniono na stop chromokobaltowy w pracowni technicznej. Tak otrzymany zaczep charakteryzował się: wyprofilowaniem dopasowanym do powierzchni zęba pacjentki, zwiększeniem powierzchni adhezyjnej, znacznie poprawioną retencją w stosunku do standardowo stosowanych guziczków, co umożliwiło skrócenie czynności klinicznych oraz efektywną ekstruzję zatrzymanego kła.

Key words

canine displacement, dental transposition, rapid prototyping, cone-beam computed tomography

Słowa kluczowe

zatrzymane kły, transpozycja zębów, techniki szybkiego prototypowania, stożkowa tomografia komputerowa

References (42)

 1. Grover P.S., Lorton L.: The incidence of unerupted permanent teeth and related clinical cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1985, 59, 420–425.
 2. Ericson S., Kurol J.: Radiographic assessment of maxillary canine eruption in children with clinical of eruption disturbance. Eur. J. Orthod. 1986, 8, 133–140.
 3. Thilander B., Myrberg N.: The prevalence of malocclusion in Swedish schoolchildren. Scand. J. Dent. Res. 1973, 81, 12–21.
 4. Berglund L., Kurol J., Kvint S.: Orthodontic pretreatment prior to autotransplantation of palatally impacted canines: Case reports on a new approach. Eur. J. Orthod. 1996, 18, 449–456.
 5. Peck S., Peck L., Kataja M.: The palatally displaced canine as a dental anomaly of genetic origin. Angle Orthod. 1994, 64, 249–256.
 6. Bjerklin K., Ericson S.: How a computerized tomography examination changed the treatment plans of 80 children with retained and ectopically positioned maxillary canines. Angle Orthod. 2006, 76, 43–51.
 7. Liu D.G., Zhang W.L., Zhang Z.Y., Wu Y.T., Ma X.C.: Localization of impacted maxillary canines and observation of adjacent incisor resorption with cone-beam computed tomography. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2008, 105, 91–98.
 8. Dhivakar S., Jhonson R., Somasundaram P.: Interdisciplinary approach for bilateral maxillary canine: First premolar transposition with complex problems in an adult patient. J. Pharm. Bioallied. Sci. 2013, 5, 190–194.
 9. Litsas G.: A review of early displaced maxillary canines: Etiology, diagnosis and interceptive treatment. Open Dent. J. 2011, 5, 39–47.
 10. Peck L., Peck S., Attia Y.: Maxillary canine-first premolar transposition, associated dental anomalies and genetic basis. Angle Orthod. 1993, 63, 99–109.
 11. Peck S., Peck L.: Classification of maxillary tooth transpositions. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 1995, 107, 505–517.
 12. Shapira Y., Kuftinec M.M.: Maxillary tooth transpositions: Characteristic features and accompanying dental anomalies. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2001, 119, 127–134.
 13. Ruprecht A., Batniji S., El-Neweihi E.: The incidence of transposition of teeth in dental patients. J. Pedod. 1985, 9, 244–249.
 14. Sahdnam A., Harvie H.: Ectopic eruption of the maxillary canine resulting in transposition with adjacent teeth. Tandlaegebladet 1985, 89, 9–11.
 15. Ericson S., Kurol J.: Radiographic examination of ectopically erupting maxillary canines. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 1987, 91, 483–492.
 16. Ericson S., Kurol J.: Resorption of maxillary lateral incisors caused by ectopic eruption of the canines: A clinical and radiographic analysis of predisposing factors. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 1988, 94, 503–513.
 17. Ericson S., Kurol J.: Incisor resorptions due to ectopic maxillary canines imaged by computerized tomography: a comparative study in extracted teeth. Angle Orthod. 2000, 70, 276–283.
 18. Azaz B., Shteyer A.: Resorption of the crown in impacted maxillary canine. A clinical, radiographic and histologic study. Int. J. Oral Surg. 1978, 7, 167–171.
 19. Schubert M., Baumert U.: Alignment of impacted maxillary canines: critical analysis of eruption path and treatment time. J. OrofacOrthop. 2009, 70, 200–212.
 20. Becker A., Chaushu S., Casap-Caspi N.: Cone-beam computed tomography and the orthosurgical management of impacted teeth. J. Am. Dent. Association. 2010, 141, 14–18.
 21. Cohenca N., Simon J.H., Roges R., Morag Y., Malfaz J.M.: Clinical indications for digital imaging in dento-alveolar trauma. Part 1: Traumatic injuries. Dent. Traumatol. 2007, 23, 95–104.
 22. Hirsch E., Wolf U., Heinicke F., Silva M.A.: Dosimetry of the cone beam computed tomography Veraviewepocs 3D compared with the 3D Accuitomo in different fields of view. Dentomaxillofacial. Radiol. 2008, 37, 268–273.
 23. Faber J., Berto P.M., Quaresma M.: Rapid prototyping as a tool for diagnosis and treatment planning for maxillary canine impaction. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop 2006, 129, 583–589.
 24. Agrawal J.M., Agrawal M.S., Nanjannawar L.G.: Surgical-orthodontic management of bilateral multiple impactions in non-syndromic patient. BMJ Case Rep. 2013, 1, 17.
 25. Oztoprak M.O., Deniircan C., Arun T.: Correction of a maxillary canine-first premolar transpositionusing mini – implant anchorage. Korean. J. Orthod. 2011, 41, 371–374.
 26. Shapira Y., Kuftinec M.M.: Tooth transpositions – a review of the literature and treatment considerations. Angle. Orthod. 1989, 59, 271–276.
 27. Peck L., Peck S., Attia Y.: Maxillary canine – first premolar transposition, associated dental anomalies and genetic basis. Angle. Orthod. 1993, 63, 99–109.
 28. Cho S., Chu V., Ki Y.: A retrospective study on 69 cases of maxillary tooth transposition. J. Oral Sci. 2012, 54, 197–203.
 29. Becker A., Smith P., Behar R.: The incidence of anomalous lateral incisors in relation to palatally-displaced cuspids. Angle Orthod. 1981, 51, 24–49.
 30. Chattopadhyay A., Srinivas K.: Transposition of teeth and genetic etiology. Angle Orthod. 1996, 66, 147–152.
 31. Curran J.B., Baker C.G.: Bilateral transposition of maxillary canines. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1973, 36, 905–906.
 32. Dayal P.K., Shodhan K.H., Dave C.J.: Transposition of canine with traumatic etiology. J. Indian. Dent. Assoc. 1983, 55, 283–285.
 33. Ely N., Sherriff M., Cobourne M.T.: Dental transposition as a disorder of genetic origin. Europ. J. Orthodont. 2006, 28, 145–151.
 34. Yilmaz H.H., Türkkahraman H., Sayin M.O.: Prevalence of tooth transpositions and associated dental anomalies in a Turkish population. Dentomaxillofacial. Radiol. 2005, 34, 32–35.
 35. Celikoglu M., Miloglu O., Oztek O.: Investigation of tooth transposition in a non-syndromic Turkish Anatolian population: characteristic features and associated dental anomalies. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2010, 15, 716–720.
 36. Jacoby H.: The etiology of maxillary canine impactions. Am. J. Orthod. 1983, 84, 125–132.
 37. Becker A.: The orthodontic treatment of impacted teeth. Informa Healthcare, Abingdon, Oxon, England 2007, 2nd ed., 1–228.
 38. Baccetti T.: A controlled study of associated dental anomalies. Angle Orthod. 1998, 68, 267–274.
 39. Pazera P., Bornstein M.M., Pazera A., Sendi P., Katsaros C.: Incidental maxillary sinus findings in orthodontic patients: a radiographic analysis using cone beam computed tomography (CBCT). Orthodont. Craniofac. Res. 2011, 14, 17–24.
 40. Chaushu S., Chaushu G., Becker A.: The use of panoramic radiographs to localize displaced maxillary canines. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1999, 85, 511–516.
 41. Heimisdottir K., Bosshardt D., Ruf S.: Can the severity of root resorption be accurately judged by means of radiographs? A case report with histology. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2005, 128, 106–109.
 42. McKee I.W., Williamson P.C., Lam E.W., Heo G., Glover K.E., Major P.W.: The accuracy of 4 panoramic units in the projection of mesiodistal tooth angulations. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2002, 121, 166–175.