Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 109–118

Publication type: clinical case

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Differential Diagnosis of Diseases Associated with Exophthalmos – Clinical Cases and Literature Review

Różnicowanie chorób przebiegających z wytrzeszczem – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa

Katarzyna Bogusiak1,A,B,D,E,F, Piotr Arkuszewski1,A,B,D,E

1 Department of Craniomaxillofacial and Oncological Surgery, Medical University of Lodz, Lodz, Poland

Abstract

Exophthalmos is a forward displacement of an eyeball. It is observed in the course of a number of diseases. The reason for its occurrence, among others, are inflammation, genetically conditioned congenital defects, cancer, trauma, or parasitic diseases. A multitude of reasons, and the rare occurrence of certain types of diseases that can manifest exophthalmos make the correct diagnosis difficult and diagnostic process complicated, often requiring the involvement of many specialists. The purpose of this paper is to describe two cases of patients with bulging eyeball, with special emphasis on diagnostics.

Streszczenie

Wytrzeszcz to przemieszczenie gałki ocznej ku przodowi. Pojawia się on w przebiegu wielu jednostek chorobowych. Jego powodem może być między innymi stan zapalny, uwarunkowania genetyczne, nowotwory, urazy lub choroby pasożytnicze. Mnogość przyczyn i rzadkie występowanie niektórych jednostek chorobowych, które mogą się manifestować wytrzeszczem sprawia, iż postawienie prawidłowego rozpoznania w tych przypadkach jest trudne, a proces diagnostyczny skomplikowany i często wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie opisu 2 przypadków chorych z wytrzeszczem gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów diagnostycznych.

Key words

zoonosis, zoonotic diseases, exophthalmos

Słowa kluczowe

zoonozy, choroby odzwierzęce, wytrzeszcz

References (43)

 1. Kreiborg S., Cohen M.M. Jr: Ocular manifestations of Apert and Crouzon syndromes: qualitative and quantitative findings. J. C raniofac. Surg. 2010, 21, 1354–1357.
 2. Jimenez D.F., Barone C.M.: Bilateral endoscopic craniectomies in the treatment of an infant with Apert syndrome. J. N eurosurg. Pediatr. 2012, 10, 310–314.
 3. Koga H., Suga N., Nakamoto T., Tanaka K., Takahashi N.: Clinical expression in Pfeiffer syndrome type 2 and 3: surveillance in Japan. Am. J. Med. Genet. A. 2012, 158A, 2506–2510.
 4. Munro I.R.: Correction of severe facial deformity. Can. Med. Assoc J. 1975, 113, 531–535.
 5. Kokot F.: Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warsaw 1998.
 6. Saraci G., Treta A.: Ocular changes and approaches of ophthalmopathy in basedow-graves-parry-flajani disease. Maedica (Buchar). 2011, 6, 146–152.
 7. Gould D.J., Roth F.S., Soparkar C.N.: The diagnosis and treatment of thyroid-associated ophthalmopathy. Aesthetic. Plast. Surg. 2012, 36, 638–648.
 8. Filipowicz E.: Operacyjne leczenie zeza i podwójnego widzenia w orbitopatii w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa. Okulistyka 2005, 2, 52–54.
 9. Zborowska-Skrobanek J., Misiuk-Hojło M.: Zakażenia tkanek oczodołu – problem interdyscyplinarny okulistów, laryngologów i chirurgów szczękowo−twarzowych. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 373–376.
 10. Janjetović Z., Arar Z.V., Paradzik M.T., Sapina L., Bitunjac M., Lojen G., Marinculić A.: Ocular dirofilariasis: a case report. Acta. Med. Croatica. 2010, 64, 41–45.
 11. Preechawat P., Wongwatthana P., Poonyathalang A., Chusattayanond A.: Orbital apex syndrome from gnathostomiasis. J. N euroophthalmol. 2006, 26, 184–186.
 12. Braun H., Koele W., Stammberger H., Ranner G., Gröll R.: Endoscopic removal of an intraorbital „tumor”: a vital surprise. Am. J. Rhinol. 1999, 13, 469–472.
 13. Xue Z., Tian Y.M., Qiao L., Gao X.W., Guo N., Liu G.Y.: Clinical analysis for the treatment of 63 cases of orbital tumors in Xinjiang. Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2012, 48, 1073–1076.
 14. Xian J., Zhang Z., Wang Z., Li J., Yang B., Man F., Chang Q., Zhang Y.: Value of MR imaging in the differentiation of benign and malignant orbital tumors in adults. Radiol. 2010, 20, 1692–1702.
 15. Kostrzewska M., Nowak-Gabryel M., Gabryel M.: Całkowita remisja przerzutów do gałek ocznych w przebiegu raka niedrobnokomórkowego płuca po zastosowanej chemioterapii cisplatyną i vinorelbiną. Pol. Merk. Lek. 2011, 31, 171–174.
 16. Shinder R., Al-Zubidi N., Esmaeli B.: Survey of orbital tumors at a comprehensive cancer center in the United States. Head. Neck. 2011, 33, 610–614.
 17. Duchnowska R., Żarnowski T.: Rzekomy guz oczodołu u chorej na raka piersi w trakcie leczenia kepecytabiną. Onkologia w Praktyce Lekarskiej. 2005, 1, 165–168.
 18. Eliassi-Rad B., Albert D.M., Green W.R.: Frequency of ocular metastases in patients dying of cancer in eye bank populations. Br. J. Ophthalmol. 1996, 80, 125–128.
 19. Amemiya T., Hayashida H., Dake Y.: Metastatic orbital tumors in Japan: a review of the literature. Ophthalmic. Epidemiol. 2002, 9, 35–47.
 20. Hartstein M.E., Grove A.S. Jr, Woog J.J.: The role of the integrin family of adhesion molecules in the development of tumors metastatic to the orbit. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 1997, 13, 227–238.
 21. Reeves D., Levine M.R., Lash R.: Nonpalpable breast carcinoma presenting as orbital infiltration: case presentation and literature review. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2002, 18, 84–88.
 22. Lell M., Schulz-Wendtland R., Hafner A., Magener A., Bautz W.A., Tomandl B.F.: Bilateral orbital tumour as the presentation of mammographically occult breast cancer. Neuroradiology. 2004, 46, 682–685.
 23. Mohadjer Y., Holds J.B.: Orbital metastasis as the initial finding of breast carcinoma: a ten-year survival. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2005, 21, 65–66.
 24. Ahn Yuen S.J., Rubin P.A.D.: Idiopathic Orbital Inflammation. Arch. Ophtalmol. 2003, 121491–121499.
 25. Rzymska-Grala I., Palczewski P., Błaż M., Zmorzyński M., Gołębiowski M., Wanyura H.: A peculiar blowout fracture of the inferior orbital wall complicated by extensive subcutaneous emphysema: A case report and review of the literature. Pol. J. Radiol. 2012, 77, 64–68.
 26. Juszkat R., Liebert W., Smól S., Kociemba W.: Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka tętnicy szyjnej wewnątrznej, pękniętego do zatoki jamistej. Neuroskop. 2005, 7, 71–74.
 27. Obuchowska I., Mariak Z.: Objawy okulistyczne przetoki szyjno-jamistej. Okulistyka. 2010, 3, 4–14.
 28. Leib M.L., Odel J.G., Cooney M.J.: Orbital polymyositis and giant cell myocarditis. Ophthalmology. 1994, 101, 950–954.
 29. Gliński Z., Kostro K., Buczek J.: Zoonozy. PWRiL. Warsaw 2008.
 30. Osek J.: Występowanie chorób odzwierzęcych i ich czynników etiologicznych w 2006r. w świetle raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności. Życie Weterynaryjne. 2008, 83, 192–201.
 31. Report of the Chief Sanitary Inspector. The sanitary state of the country in 2010. in www.gis.gov.pl
 32. Schumacher J.: Selected Infectious Diseases of Wild Reptiles and Amphibians. Journal of Exotic Pet Medicine. 2006, 15, 18–24.
 33. Trbolova A., Balicki I.: Wytrzeszcz u psów – diagnostyka i terapia. Magazyn Weterynaryjny. 2011, 168, 464–468.
 34. Buczek E., Garncarz J.: Różnicowanie chorób przebiegających z wytrzeszczem lub ze zmianą wielkości gałek ocznych. Magazyn Weterynaryjny. 2005, 107, 52–56.
 35. Dembele K., Przysucha A.: Dermatofity (Microsporum canis) u psów i kotów – saprofity czy chorobotwórcze? Magazyn Weterynaryjny. 2011, 164, 6–10.
 36. Sapierzyński R.: Nowotwory narządu wzroku u psów i kotów. Życie Weterynaryjne. 2007, 82, 985–990.
 37. Ippen R., Zwart P.: Infectious and parasitic diseases of captive raptiles and amphibians, with special emphasis on husbandry practices which prevent or promote diseases. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 1996, 15, 43–54.
 38. Foley M.R., Moshfeghi D.M., Wilson M.W., Haik B.G., Pappo A.S., Hill D.A.: Orbital inflammatory syndromes with systemic involvement may mimic metastatic disease. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2003, 19, 324– 327.
 39. Goh A.S., Francis I.C., Kappagoda M.B., Filipic M.: Orbital inflammation in a patient with extrascleral spread of choroidal malignant melanoma. Clin. Experiment. Ophthalmol. 2001, 29, 97–99.
 40. Weber A.L., Romo L.V., Sabates N.R.: Pseudotumor of the orbit. Clinical, pathologic, and radiologic evaluation. Radiol. Clin. North. Am. 1999, 37, 151–168.
 41. Weinstein G.S., Dresner S.C., Slamovits T.L., Kennerdell J.S.: Acute and subacute orbital myositis. Am. J. Ophthalmol. 1983, 96, 209–217.
 42. Eckel F., Ugi I., Schmidt T., Lersch C.: A 44-year-old patient with cardial carcinoma and paraneoplastic orbital disease. Dtsch. Med. Wochenschr. 1998, 123, 1103–1106.
 43. Harris G.J., Murphy M.L., Schmidt E.W., Hanson G.A., Dotson R.M.: Orbital myositis as a paraneoplastic syndrome. Arch. Ophthalmol. 1994, 112, 380–386.