Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 101–107

Publication type: review article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

External Cervical Resorption – Review of the Literature

Zewnętrzna resorpcja przyszyjkowa – przegląd piśmiennictwa

Justyna Nalepa1,D, Weronika Lipska1,D, Jolanta Pytko-Polończyk2,A,D,F

1 Chair and Department of Periodontology and Oral Medicine, Dental Institute, Medical Faculty, Jagiellonian University Collegium Medicum, Cracow, Poland

2 Department of Integrated Dentistry, Dental Institute, Medical Facultye, Jagiellonian University Collegium Medicum, Cracow, Poland

Abstract

Cervical resorption (ECR) is an uncommon form of an external root resorption. This problem mainly affects permanent teeth. Resorption lesions in deciduous teeth are rare. Resorption usually affects single teeth, although there also have been observed cases of multiple teeth resorption. Cervical resorption is difficult both to diagnose and to treat. If untreated, it leads to progressive, irreversible loss of hard dental tissue. The change is usually diagnosed by routine radiological examination. Clinical manifestation of changes often occurs only in advanced stages. Histologically, resorption does not differ from any other inflammatory resorptive lesions. Factors predisposing a patient to external cervical resorption: orthodontic treatment, trauma, internal tooth bleaching, surgical procedures, periodontal treatment and bruxism, delayed eruption, intracoronal restorations, developmental defects, systemic diseases. The purpose of the work is to present the phenomenon of external cervical resorption. Knowledge of clinical and radiological symptoms makes it possible to make a diagnosis and select the best possible treatment. The most important factor, from the point of view of the practitioner, seems to be the etiology of changes and prevention.

Streszczenie

Resorpcja przyszyjkowa (ECR) to stosunkowo rzadko spotykana forma resorpcji zewnętrznej korzenia. Pojawia się przeważnie w zębach stałych, wystąpienie zmiany w uzębieniu mlecznym należy do rzadkości. Dotyczy zwykle pojedynczych zębów, choć zdarzają się również przypadki występowania resorpcji mnogich. Resorpcja przyszyjkowa jest trudna zarówno do rozpoznania, jak i leczenia. Nieleczona prowadzi do postępującej, nieodwracalnej utraty tkanek twardych zęba. Zmiana ta jest rozpoznawana zwykle przypadkowo na radiologicznych zdjęciach przeglądowych. Objawy kliniczne pojawiają się często dopiero w zaawansowanych stadiach. Histologicznie resorpcja ta w niczym nie różni się od innych resorpcyjnych zmian zapalnych. Czynnikami predysponującymi do powstania ECR są: leczenie ortodontyczne, uraz zęba, wybielanie wewnątrzkoronowe zębów, zabiegi chirurgiczne, leczenie periodontologiczne, a także bruksizm, odbudowy wewnątrzkoronowe, wady rozwojowe, choroby systemowe. Celem pracy jest przybliżenie zjawiska resorpcji zewnętrznej przyszyjkowej. Znajomość cech klinicznych i radiologicznych umożliwia postawienie właściwego rozpoznania oraz wybór najkorzystniejszego sposobu leczenia. Najistotniejsze z punktu widzenia lekarza praktyka wydaje się poznanie etiologii występowania tych zmian oraz profilaktyka.

Key words

external cervical resorption, odontoclasts, tooth bleaching

Słowa kluczowe

zewnętrzna resorpcja przyszyjkowa, odontoklasty, wybielanie zęba

References (29)

 1. Patel S., Kanagasingam S., Ford TP.: External cervical resorption: a review. J. E ndod. 2009, 35, 616–625.
 2. Bergenholtz G., Hasselgren G.: Endodontics and periodontics. In: Clinical periodontology and implant dentistry. Eds.: Lindhe J., Karring T., Lang NP., Blackwell Munksgaard, Oxford 2003, 318–351.
 3. Heithersay G.S.: Invasive cervical resorption. Endod. Topics 2004, 7, 73–92.
 4. Tronstad L.: Root resorption – etiology, terminology and clinical manifestations. Endod. Dent. Traumatol. 1988, 4, 241–252.
 5. Nikolidakis D., Nikou G., Meijer G.J., Jansen J.A.: Cervical external root resorption: 3-year follow-up of a case. J. Oral Sci. 2008, 50, 4, 487–491.
 6. Bergmans L., Van Cleynenbreugel J., Verbeken E., Wevers M., Van Meerbeek B., Lambrechts P.: Cervical external root resorption in vital teeth. X-ray microfocus-tomographical and histopathological case study. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 580–585.
 7. Trope M.: Root resorption due to dental trauma. Endod. Topics 2002, 1, 79–100.
 8. Gunst V., Mavridou A., Huybrechts B., Van Gorp G., Bergmans L., Lambrechts P.: External cervical resorption: an analysis using cone beam and microfocus computed tomography and scanning electron microscopy. Int. Endod. J. 2013, 46, 877–887.
 9. Hiremath H., Yakub S.S., Metgud S., Kulkarni S.: Invasive cervical resorption: a case report. J. E ndod. 2007, 33, 999–1003.
 10. Vossoughi R., Takei H.H.: External cervical resorption associated with traumatic occlusion and pyogenic granuloma. J. Can. Dent. Assoc. 2007, 73, 7, 625–628.
 11. Lin Y.P., Love R.M., Frielander L.T., Shang H.F., Pai M.H.: Expression of Toll-like receptors 2 and 4 and the OPG-RANKL-RANK system in inflammatory external root resorption and external cervical resorption. Int. Endod. J. 2013, 46, 971–981.
 12. Gonzales J.R., Rodekirchen H.: Endodontic and periodontal treatment of an external cervical resorption. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2007, 104, e70–e77.
 13. Neuwald L., Consolaro A.: Cementoenamel Junction: Microscopic analysis and external cervical resorption. J. E ndod. 2000, 26, 9, 503–508.
 14. Gulsahi A., Gulsahi K., Ungor M.: Invasive cervical resorption: clinical and radiological diagnosis and treatment of 3 cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2007, 103, 65–72.
 15. Fuss Z., Tsesis I., Lin S.: Root resorption – diagnosis, classification and treatment choices based on stimulation factors. Dent. Traumatol. 2003, 19, 175–182.
 16. Jankowska J., Antoszewska J.: What we know about resorption – literature review. J. S tomatol. 2012, 65, 4, 578–587.
 17. Antoniadou M., Farmakis E.T., Paximada C.H., Douvitsas G.: Successful treatment of an external root resorption: a 14-years follow-up case. G. I t. Endo. 2010, 24, 3, 208–213.
 18. Blomlof L., Lindskog S.: Cervical root resorption associated with guided tissue regeneration: a case report. J. Periodontol. 1998, 69, 392–395.
 19. Karring T., Nyman S., Lindhe J., Sirirat M.: Potentials for root resorption during periodontal wound healing. J. Clin. Periodontol. 1984, 11, 41–52.
 20. Ylmaz H.G., Kalender A., Cengiz E.: Use of Mineral Trioxide Aggregate in the treatment of invasice cervical resorption: a case report. J. E ndod. 2010, 36, 160–163.
 21. Cury P.R., Furuse C., Martins M.T., Sallum E.A., De Araujo N.S.: Root resorption and ankylosis associated with guided tissue regeneration. J. Am. Dent. Assoc. 2005, 136, 337–341.
 22. Solo S., Hosuike A., Yoshinuma N., Ito K.: Invasive cervical root resorption 15 years after modified Widman flap surgery. J. Oral. Sci. 2013, 55, 183–185.
 23. Edwards P.C., McVaney T.: External cervical root resorption involving multiple maxillary teeth in a patient with hereditary hemorrhagic teleangiectasia. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2005, 100, 585–591.
 24. Rodd H.D., Naik S., Craig G.T.: External cervical resorption of a primary canine. Int. J. Paediatr. Dent. 2005, 15, 375–379.
 25. Haeberle C.B.: Prosthodontic rehabilitation of a patient diagnosed wit multiple idiopathic root resorption. J. Prosthet. Dent. 2013, 1–5.
 26. Roig M., Morello S., Mercade M., Duran-Sindreu F.: Invasive cervical resorption: report of two cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2010, 110, e64–e69.
 27. Fernandez R., Rincon J.G.: Surgical endodontic management of an invasive cervical resorption class 4 with mineral trioxide aggregate: a 6-year follow-up. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2011, 112, 18–22.
 28. Silveira L.F.M., Silveira C.F., Martos J., Piovesan E.M., Neto J.B.C.: Clinical technique for invasive cervical root resorption. J. Conserv. Dent. 2011, 14, 4, 440–444.
 29. Luso S., Luder H.V.: Resorption pattern and radiographic diagnosis of invasive cervical resorption. Schweiz. Monatsschr. Zahnmed. 2012, 122, 914–922.