Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 4, October-December, p. 486–490

Publication type: clinical case

Language: English

Forensic Odontology in Practice: the Role of Prosthethic Dental Treatment in Personal Identification

Praktyka odontologiczno-sądowa: rola uzupełnień protetycznych w procesie identyfikacji osobniczej

Agnieszka Przystańska1,A,B,D,E*, Mariusz Glapiński2,A,B,D,E*, Tomasz Kulczyk3,B,D,F, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska4,A,B,E

1 Department of Anatomy, Poznań University of Medical Sciences, Poland

2 Oral Rehabilitation Clinic, Poznań University of Medical Sciences, Poland

3 Department of Biomaterials and Experimental Dentistry, Poznań University of Medical Sciences, Poland

4 Department of Forensic Medicine, Poznań University of Medical Sciences, Poland

Abstract

Personal identification by dental means is one of the most effective methods used in medico-legal practice, especially when dealing with victims of natural disasters, fires and traffic accidents. The aim of a postmortem examination is to collect odontological (including surgical, prosthetic and orthodontic) data significantly relevant for identification purposes. It is important not only to determine the type of prosthetic treatment, but also to provide detailed descriptions of materials and methods of construction. Thorough knowledge of dental techniques and prosthetic treatment allow us to ascertain the time and place of the treatment. Prosthetic components, in addition to all other material culture, can be very useful in the dating of the remains. The post mortem investigation results of the individual odontological profile of the victim, saved and documented in a special form are then compared with the available antemortem data of missing persons.

Streszczenie

Identyfikacja osobnicza za pomocą danych odontologicznych jest jedną z najskuteczniejszych metod stosowanych w praktyce medyczno-sądowej szczególnie w przypadku identyfikacji ofiar katastrof naturalnych, pożarów oraz wypadków komunikacyjnych. Pośmiertne badanie odontologiczne ma na celu zebranie jak największej liczby danych o znaczącej przydatności dla procesu identyfikacji w tym śladów leczenia chirurgicznego, protetycznego i ortodontycznego. Dla potrzeb identyfikacji ważne jest nie tylko określenie rodzaju uzupełnienia protetycznego, lecz przede wszystkim szczegółowy opis materiału i metody wykonania. Znajomość technik protetycznych i metod leczenia umożliwia określenie czasu, a często także miejsca wykonania uzupełnienia. Elementy protetyczne, obok ujawnionych wszelkiego rodzaju przedmiotów kultury materialnej, mogą okazać się bardzo przydatne podczas datowania szczątków. W wyniku badania powstaje zapisany w postaci formularza i udokumentowany zdjęciami rentgenowskimi indywidualny profil odontologiczny ofiary, który jest następnie porównywany z dostępnymi danymi zażyciowymi osób zaginionych.

Key words

forensic odontology, personal identification

Słowa kluczowe

odontologia sądowa, identyfikacja osobnicza

References (12)

 1. Schuller-Götzburg P., Suchanek J.: Forensic odontologists successfully identify tsunami victims in Phuket, Thailand. Forensic Sci. Int. 2007, 204–207.
 2. Przystańska A., Lorkiewicz-Muszyńska D., Łabęcka M.: Individual characteristics of the dentition and their contribution in odentification of disaster victims. [In:] Security of public health in environmental emergency. Advances in research methodology. Jerzy Konieczny (ed). Poznań–Łódź–Inowrocław, Garmond Oficyna Wydaw. 2012, 427–436 [in Polish].
 3. Valenzuela A., Martin-de las Heras S., Marques T., Exposito N., Bohoyo J.M.: The application of dental methods of identification to human burn victims in a mass disaster. Int. J. L egal Med. 2000, 113, 236–239.
 4. Andersen L., Juhl M., Solheim T., Borrman H.: Odontological identification of fire victims-potentialities and limitations. Int. J. L eg. Med. 1995, 107, 229–234.
 5. Radomska A., Michalak A, Gruszka K, Ciurla A, Bożyk A., Borowicz J.: Analysis of missing teeth in selected group of patients of Lubelskie. Poradnik Stomatologiczny 2011, 11, 186–188 [in Polish].
 6. Martinez-Chicon J., Valenzuela A.: Usefulness of forensic dental symbols and dental encoder database in forensic odontology. J. Forensic. Sci. 2012, 57, 206–211.
 7. Maupome G., MacEntee M.I.: Prosthodontic profiles relating to economic status, social network, and social support in aan elderly population living independly in Canada. J. Prosthet. Dent. 1998, 80, 598–604.
 8. Pretty I.A., Sweet D.: A look at forensic dentistry – part I: the role of teeth in the determination of human identity. Br. Dent. J. 2001, 190, 359–366.
 9. Bengtsson A., Olsson T., Rene N., Carlsson G.E., Dalbom U., Borrmaan H.: Frequency of edentulism and idnetification marking of removable dentures in long-term care units. J. Oral. Rehabil. 1996, 23, 520–523.
 10. Richmond R., Pretty I.A.: Contemporaary methods of labelling dental prostheses – a review of literature. J. Forensic Sci. 2006, 51, 1120–1126.
 11. Www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/Forms, dostęp: 12. 11. 2012.
 12. Nuzzolese E., Marcario V., Vella G.D.: Incorporation of radio frequency identification tag in dentures to facilitate recognition and forensic human identification. Open Dent. J. 2010, 4, 33–36.