Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 4, October-December, p. 476–479

Publication type: review article

Language: English

Mesiodens as the Most Common Supernumerary Tooth – Literature Review

Mezjodens jako najczęściej występujący ząb nadliczbowy – przegląd piśmiennictwa

Maciej Greinke1,

1 Private Practice in Kościerzyna, Poland

Abstract

Numerical anomalies in tooth development can manifest themselves either as a reduced (hipodontio) or increased number of teeth (hiperdontio). The most common anomaly concerning an increased number of teeth is the midline supernumerary tooth (mesiodens). Such an abnormality usually occurs in permanent dentition. It is located in the area between the central incisors of the maxilla and less frequently in the mandible. Mesiodens is diagnosed twice as frequently in boys than in girls. It is usually single; however, there are some cases of multiple mesiodens. A supernumerary midline tooth (dens supernumerarius) is characterized by an abnormal structure, shape and position. Mesiodens is a frequent cause of dental anomalies and malocclusion (proclination, retroclination and rotation of the central incisors, esthetic problems (diastema), delayed eruption of the incisors. This may cause pulp necrosis or root resorption. Treatment mainly calls for the extraction of the discussed teeth.

Streszczenie

Zaburzenia liczby zębów mogą dotyczyć zmniejszenia liczby zębów (hypodontio) oraz jej zwiększenia (hiperdontio). Najczęściej występującą nieprawidłowością dotyczącą zwiększonej liczby zębów jest ząb środkowy (mesiodens). Jest to anomalia, która występuje głównie w uzębieniu stałym. Dotyczy okolicy między siekaczami przyśrodkowymi szczęki, rzadziej żuchwy. Mezjodens dwukrotnie częściej jest wykrywany u chłopców niż dziewczynek. Najczęściej występuje pojedynczo, ale zdarzają się przypadki z kilkoma mezjodensami. Ząb środkowy jako ząb nadliczbowy (dens supernumerarius) charakteryzuje się nieprawidłową budową, kształtem oraz położeniem. Mezjodens jest częstą przyczyną nieprawidłowości zębowych i okluzyjnych (wychylenia, przechylenia i rotacje siekaczy przyśrodkowych), zaburzeń estetycznych (diastema), zatrzymania wyrzynania zębów siecznych. Powoduje martwicę miazgi lub resorpcję korzeni. Leczenie opiera się głównie na ekstrakcji omawianego zęba.

Key words

mesiodens, supernumerary tooth

Słowa kluczowe

mezjodens, ząb nadliczbowy

References (29)

 1. Masłowska A., Bachanek T.: Mesiodens – aetiology and therapeutic management (literature review from 2000 to 2009). Zdr. Publ. 2011, 121, 303–306 [in Polish].
 2. Redloch J.: Mesiodens – case reports and review of the literature. Twój Prz. Stomatol. 2011, 9, 9, 78–81 [in Polish].
 3. Jaworski P., Wysokińska-Miszczuk J.: Mesiodens – case studies of mesiodens occurring in boys residing in Płońsk county. Twój Prz. Stomatol. 2007, 5, 10, 37–40 [in Polish].
 4. Janas A., Grzesiak-Janas G., Ratajek-Gruda M.: Mesiodens. Magazyn Stomatol. 2005, 15, 3, 47–48 [in Polish].
 5. Janas A.: Mesiodentes as a cause of disturbances in regular eruption of permanent anterior teeth of the maxilla. Implantoprotet. 2008, 10, 1, 41–43 [in Polish].
 6. Janas A.: Central tooth. Poradnik Stomatol. 2008, 8, 5, 128–130 [in Polish].
 7. Janas A., Grzesiak-Janas G., Olszewski D.: Two supernumerary teeth as a cause of tooth impact. Poradnik Stomatol. 2009, 9, 3, 96–98 [in Polish].
 8. Maruszewska E.: Mesiodens – review of the literature and case report. Magazyn Stomatol. 2009, 19, 10, 16–19 [in Polish].
 9. Olszewski D., Janas A., Grzesiak-Janas G.: Assesment of size and structure of mesiodentes in the material of Oral Surgery Department Medical University of Łódź. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 389–393 [in Polish].
 10. Olszewski D., Grzesiak-Janas G.: Mesiodens localizated in mandible. Twój Prz. Stomat. 2010, 8, 10, 15–16 [in Polish].
 11. Minch L., Lachowska M., Antoszewska J., Kawala B.: Procedure in cases of disturbances in number of teeth, eruption times and locations – based on the literature and the authors’ own experiences. Magazyn Stomatol. 2012, 22, 2, 18–22 [in Polish].
 12. Olszewski D., Grzesiak-Janas G., Janas A.: Assessment of teeth disturbances associated with the presence of mesiodentes. Poradnik Stomatol. 2010, 10, 1, 3–6 [in Polish].
 13. Stępczyński M., Janas A.: Surgical extraction of a supernumerary tooth. A case report of a 9-year-old patient. Twój Prz. Stomatol. 2010, 8, 3, 24–25 [in Polish].
 14. Zadurska M., Pietrzak-Bilińska B., Chądzyński P., Laskowska M., Szałwiński M., Kisłowska-Syryczyńska M.: Supernumerary teeth in the records of the Orthodontic Department of Medical University in Warsaw. Stom. Współcz. 2006, 13, Suppl. 2, 27–33 [in Polish].
 15. Rajab L.D., Hamdan M.A.M.: Supernumerary teeth: review of the literature and survey of 152 cases. Int. J. Paediatr. Dent. 2002, 12, 244–254.
 16. Ackigoz A., Ackigoz G., Tunga U., Otan F.: Characteristics and prevalence of non-syndrome multiple supernumerary teeth: a retrospective study. Dentomaxillofac. Radiol. 2006, 35, 185–190.
 17. Campbell A., Kindelan J.: Maxillary midline diastema: a case report involving a combined orthodontic/maxillofacial approach. J. Orthodont. 2006, 33, 22–27.
 18. Janiszewska-Olszowska J., Górniak D., Wędrychowska-Szulc D., Grzywacz I., Kowalewska I.: Various clinical presentations of midline tooth. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 4, 38–42 [in Polish].
 19. Janas A., Siwik P., Szyperska A.: Atypical location of the mesiodens. Poradnik Stomatol. 2010, 10, 4, 136–138 [in Polish].
 20. Olszewski D., Janas A., Grzesiak-Janas G.: Assessment of position of mesiodentes. Poradnik Stomatol. 2009, 9, 9, 310–313 [in Polish].
 21. Choi W., Chang R., Chuang S.: Bilateral mesiodens of indentical twins – case report. Chin. Dent. J. 1990, 9, 116–122.
 22. Zhu J.F., Marcushamer M., King D.L., Henry R.J.: Supernumerary and congenitally absent teeth: a literature review. J. Clin. Pediatr. Dent. 1996, 20, 87–95.
 23. Jensen B.L., Kreiborg S.: Development of the dentition in in cleidocranial dysplasia. J. Oral. Pathol. Med. 1990, 19, 89–93.
 24. Pemberton T.J., Mendoza G., Gee J., Patel P.T.: Inherited dental anomalies: a review and prospects for the future role of clinicians. J. Calif. Dent. Assoc. 2007, 35, 324–326.
 25. Gomes C.D.O., Drummond S.N., Jham B.C., Abdo E.N., Mesquita R.A.: Survey of 460 supernumerary teeth in Brazilian children and adolescents. Int. J. Pead. Dent. 2008, 18, 98–106.
 26. Kurol J.: Impacted and ankylosed teeth: Why, when and how to intervene. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2006, 129, 86–90.
 27. Arathi R., Ashwini R.: Supernumerary teeth: A case raport. J. Indian. Soc. Pedod. Prev. Dent. 2005, 23, 103–105.
 28. Chang J.Y., Wang J.T., Wang Y.P., Liu BY., Sun A., Chiang C.P.: Odontoma: a clinico pathologic study of 81 cases. J. Formos Med. Assoc. 2003, 102, 876–882.
 29. Arai Y., Tammisato E., Iwai K., Shinada K.: Development of a compact to mographic apparatus for dental use. Dentomaxillofac. Radiol. 1999, 28, 245–248.