Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 4, October-December, p. 449–453

Publication type: original article

Language: English

Does the Baccetti’s Method of Establishing of Skeletal Age Have Clinical Impotance?

Czy metoda Baccettiego określania wieku szkieletowego ma znaczenie kliniczne?

Ewa Szeląg1,B,D,E,F, Anna Paradowska-Stolarz2,A,B,E,F, Leszek Noga3,C,D, Kacper Pietruszka1,B, Michał Szumko1,B, Tomasz Ogiński2,D

1 Student’s Scientific Association of Dentofacial Anomalies, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Dentofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Poland

3 Department of Physiology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Background. Proper and complete orthodontic diagnosis requires assessment to determine the skeletal age and predicted remaining growth. There are many methods for assessing the estimated growth, including the assessment of skeletal maturity based on the bones of the wrist, a method that is still commonly used by pediatricians. Looking for the appropriate method that could be used by orthodontists, researchers are taking into account the bone age assessment method on the basis of the cervical vertebrae seen on lateral cephalograms. One such method was published in 2000 by Baccetti et al., and was modified by the same authors two years later.
Objectives. The aim of this study was to determine the clinical usefulness of Baccetti’s method of establishing skeletal age. The aim was to check whether the method is unambiguous and reproducible for independent researchers.
Material and Methods. The study included 25 cephalometric images of the skull. Four independent researchers rated the stages of cervical CVMS. The results were statistically analyzed and evaluated using the ICC index.
Results. Baccetti’s indicator obtained an ICC value 0.691. Not taking into account one of the researchers each time, the ICC value was 0.645–0.736, which gives fair to excellent correlation coefficiency.
Conclusion. The results show that the method is strongly subjective and is not an easy one to use. Discrepancies in the evaluation of individual researchers might suggest difficulties in the effective detection of the peak growth in clinical practice. Further research is needed.

Streszczenie

Wprowadzenie. Właściwa i kompletna diagnostyka ortodontyczna wymaga oceny wieku szkieletowego i określenia przewidywanego pozostałego wzrostu pacjenta. Istnieje wiele metod oceniających szacowany wzrost, wśród nich ocena dojrzałości szkieletu na podstawie kości nadgarstka, do dziś stosowana przez pediatrów. Do celów ortodontycznych jest poszukiwana metoda oceny wieku szkieletowego na postawie kręgów szyjnych – jedną z nich jest opublikowana w 2000 roku przez Baccettiego et al., która została zmodyfikowana 2 lata później.
Cel pracy. Ocena przydatności klinicznej określania wieku kostnego metodą Baccettiego. Celem było sprawdzenie, czy metoda jest jednoznaczna i odtwarzalna dla niezależnych badaczy
Materiał i metody. Badaniem objęto 25 zdjęć bocznych czaszki. Czterech niezależnych badaczy oceniło stadia rozwoju kręgów szyjnych CVMS. Wyniki poddano analizie statystycznej i ocenie za pomocą wskaźnika ICC.
Wyniki. Wskaźnik Baccettiego zastosowany w badaniu uzyskał wartości korelacji ICC na poziomie 0,691. Po każdym wykluczeniu jednego z badaczy wartość ICC wynosiła 0,645–0,736, co oznacza wynik współczynnika korelacji na poziomie dostatecznym do doskonałego.
Wnioski. Otrzymane wyniki wskazują, że metoda jest bardzo subiektywna i trudna do stosowania. Różnice w ocenie dokonywanej przez poszczególnych badaczy mogą sugerować trudności w skutecznej ocenie szczytu wzrostu w praktyce klinicznej. Konieczne są dalsze badania.

Key words

skeletal age, Baccetti’s index

Słowa kluczowe

dojrzałość szkieletowa, metoda oceny Baccettiego

References (18)

 1. Franchi L., Baccetti T., McNamara J.A. Jr.: Mandibular growth as related to cervical vertebral maturation and body height. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2000, 118, 335–340.
 2. Baccetti T., Franchi L., McNamara J.A. Jr.: An improved version of the cervical vertebral maturation (CVM) method for the assessment of mandibular growth. Angle Orthod. 2002, 72, 316–323.
 3. Gabriel D.B., Southard K.A., Qian F., Marshall S.D., Franciscus R.G., Southard T.E.: Cervical vertebrae maturation method: Poor reproducibility. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2009, 136, 478.e1–7.
 4. Wong R.W., Alkhal H.A., Rabie A.B.: Use of cervical vertebral maturation to determine skeletal age. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2009, 136, 484.e1–6.
 5. Fudalej P., Bollen A.M.: Effectiveness of the cervical vertebral maturation method to predict postpeakcircum pubertal growth of craniofacial structures. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2010, 137, 59–65.
 6. Soegiharto B.M., Cunningham S.J., Moles D.R.: Skeletal maturation in Indonesian and white children assessed with hand-wrist and cervical vertebrae methods. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 134, 217–226.
 7. Soegiharto B.M., Moles D.R., Cunningham S.J.: Discriminatory ability of the skeletal maturation index and the cervical vertebrae maturation index in detecting peak pubertal growth in Indonesian and white subjects with receiver operating characteristics analysis. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 134, 227–237.
 8. Nestman T.S., Marshall S.D., Qian F., Holton N., Frenciscus R.G., Southard T.E.: Cervical vertebrae maturation methodmorphologic criteria: Poor reproducibility. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2011, 140, 182–188.
 9. Southard T., Marshall S., Southard K.: Authors’ response. Am J Orthod Dentofac Orthop, 2010, 137, 447.
 10. Baccetti T., Franchi L, McNamara J.A. Jr: Reproducibility of the CVM method: a reply. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2010, 137, 446–447.
 11. Lamparski D.G.: Skeletal age assessment utilizing cervical vertebrae [unpublished master thesis], University of Pittsburgh 1972
 12. Mito T., Sato K., Mitani H.: Predicting mandibular growth potential with cervical vertebral bone age. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2003, 124, 173–177.
 13. Mito T., Sato K., Mitani H.: Cervical vertebral bone age in girls. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2002, 122, 380–385
 14. Hassel B., Farman A.G.: Skeletal maturation evaluation using cervical vertebrae. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1995, 107, 58–66.
 15. Hägg U., Taranger J.: Skeletal stages of the hand and wrist as indicatorsof thepupertal growth spurt. Acta Odontol. Scand, 1980, 38, 187–200.
 16. Hägg U., Taranger J.: Menarche and voice change as indicators ofpubertal growth spurt. Acta Odontol. Scand 1980, 38, 179–186.
 17. Hägg U., Taranger J.: Maturation indicators and pubertal growth spurt. Am. J. Orthod. 1982, 82, 299–309.
 18. Turpin D.L.: British Orthodontic Society revises guidelinesfor clinical radiography. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008,134, 597–598.