Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 3, July-September, p. 369–372

Publication type: clinical case

Language: English

Tooth in the Tongue – Case Report

Ząb w języku – opis przypadku

Marek Łuciuk1,A,B,C,D, Marek Łuciuk2,A,B,C,D, Dariusz Łuciuk3,B,C,D, Józef Andrzej Komorski1,A,B,C,E,F

1 Department of Maxillo-Facial Surgery, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

2 Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

3 Department of Cardiology, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

Abstract

A foreign body in the tongue is a very rare situation, especially when it is the patient’s own tooth. The most common reason why a foreign body would get lodged in the tongue is as a result of external trauma (accident at work, other accidents). The aim of this study is to describe the case of a 66-year-old man admitted to the hospital because of swelling, tenderness tongue. In the anamnesis a few days ago as a result of loss of consciousness, the patient suffered a superficial injury of the tongue. Immediately after the injury, the patient was treated in the emergency department. A detailed analysis of the circumstances of the injury, thorough physical examination of the patient and extra-imaging studies allowed us to locate a “foreign body” in the patient’s tongue and applied successful surgical intervention. In conclusion, a precise anamnesis along with the knowledge about the mechanism of the injury, a physical examination of the patient immediately after the injury with an accurate review of the wound is necessary in order to make a correct diagnosis, treatment and avoid complications.

Streszczenie

Ciało obce w języku jest sytuacją bardzo rzadką, a gdy jest nim własny, całkowicie zwichnięty ząb pacjenta – wręcz niespotykaną. Najczęściej ciało obce wnika do wnętrza języka drogą zewnętrzną na skutek urazu (wypadek w czasie pracy, wypadki komunikacyjne, urazy sportowe). W artykule opisano przypadek 66-letniego mężczyzny przyjętego do Kliniki Szczękowo-Twarzowej z powodu obrzęku oraz tkliwości języka. Z wywiadu wynikało, że z powodu utraty przytomności pacjent doznał urazu języka. Na SOR został wstępnie zaopatrzony i wypisany do domu tego samego dnia. Szczegółowa analiza okoliczności urazu, dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta oraz dodatkowe badania obrazowe pozwoliły na zlokalizowanie „ciała obcego” tkwiącego w języku pacjenta oraz wdrożenie skutecznej interwencji chirurgicznej. Podsumowując, szczegółowa anamneza wraz z informacjami na temat okoliczności powstania oraz mechanizmu urazu, badanie przedmiotowe bezpośrednio po obrażeniu oraz rewizja rany są niezbędne w celu postawienia prawidłowego rozpoznania, wdrożenia właściwego postępowania leczniczego oraz uniknięcia powikłań.

Key words

tongue, foreign body, tooth, treatment

Słowa kluczowe

język, ciało obce, ząb, postępowanie lecznicze

References (20)

 1. Osmola K.: Ciała obce w obrębie twarzy, jamy ustnej i szyi. Nowiny Lek. 1996, 65, 3, 299–304.
 2. Wnukiewicz J., Łuczak K., Komorski A.: The diagnostic problems in localization of foreign bodies followin maxillo-cacial traumas. Wrocł. Stomatol. 1990, 77–85 [in Polish].
 3. Nienartowicz j., Kołosowski W., Wnukiewicz J.: A foreign body penetrating a cheek to the oral cavity – case report Czas. Stomatol. 2006, 59, 649–652 [in Polish].
 4. Zadik Y.: Antibiotic coverage for lip wound. Dental Traumatology 2006, 22, 56.
 5. Cubukcu C.E., Aydin U., Ozbek S., Kahveci R.: Delayed removal of a primary incisor embedded in the upper lip after dental trauma: a case report about the importance of soft tissue examination. Dent. Traumatol. 2011, 27, 314–317.
 6. Altundasar E., Demiralp B.: The importance of soft tissue examination in post-traumatic decision-making: A case report. Aust Endod. J. 2013, 39, 35–38.
 7. Pasini S., Bardellini E., Keller E., Conti G., Flocchini P., Majorana A.: Surgical removal and immediate reattachment of coronal fragment embedded in lip. Dent. Traumatol. 2006, 22, 165–168.
 8. Munerato M.C., Silveira da Cunha F., Tolotti A., Losekann Paiva R.: Tooth fragment lodged in the upper lip after traumatic dental injury: an unusual case report. Dent. Traumatol. 2008, 24, 487–489.
 9. Busuttil Naudi A., Fung D.E.: Tooth fragment reattachment after retrieval from the lower lip – a case report. Dent. Traumatol. 2007, 23, 177–180.
 10. De Santana Santos T., Melo A.R., Tiago R., Pinheiro A., Azoubel Antunes A., Wathson R., de Carvalho F., Dourado E.: Tooth embedded in tongue following firearm trauma: report of two. Dent. Traumatol. 2011, 27, 309–313.
 11. Lin C.J., Su W.F., Wang C.H.: A foreign body embedded in the mobile tongue masquerading as a neoplasm. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2003, 260, 277–279.
 12. Shugar M.A., Kelly J.H., Glinski E.J., Strome M.: An unusual foreign body of the tongue masquerading as malignancy. Laryngoscope 1980, 90, 673–675.
 13. Yamaoka M., Furusawa K.: The location of a disposable broken bur in the tongue. Br. Dent. J. 1993, 175, 55–58.
 14. Da Silva E.J., Deng Y., Tumushime-Buturo C.G.: An unusual foreign body in the tongue. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2000, 38, 241–242.
 15. Hill F.J., Picton J.F.: Fractured incisor fragment in the tongue: a case report. Pediatr. Dent. 1981, 3, 337–338
 16. McDonnell D.G., McKiernan E.X.: Broken tooth fragments embedded in the tongue: a case report. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 1986, 24, 464–466.
 17. Da Silva Schwengber G.F., Cardoso M., De Souza Vieira R.: Bonding of fractured permanent central incisor crown following radiographic localization of the tooth fragment in the lower lip:a case report. Dental. Traumatol. 2010, 26, 342–345.
 18. Forsberg C.M., Tedestam G.: Etiological and predisposing factors related to traumatic injuries to permanent teeth. Swed. Dent. J. 1993, 17, 183–190.
 19. Andreasen J.O.: Etiology and pathogenesis of traumatic dental injuries. A clinical study of 1,298 cases. Scand. J. Dent. Res. 1970, 78, 329–342.
 20. Abbasoglu Z., Ozbay G., Gocmen G., Kargul B.: Fragment zuba u gornjoj usni nakon dentalne traume: opis neobičnoga kliničkog slučaja. Acta Stomatol. Croat. 2011, 45, 280–286.