Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 3, July-September, p. 362–368

Publication type: review article

Language: English

Gingival Smile as a Complex Problem of Aesthetic Dentistry

Uśmiech dziąsłowy jako złożony problem stomatologii estetycznej

Renata Kryściak1,A,B,E,F, Zbigniew Kozłowski2,D, Maciej R. Czerniuk3,D

1 Individual Dental Practice in Wrocław, Wrocław, Poland

2 Division of Oral Pathology, Department of Periodontology, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland

3 Department of Oral Medicine and Periodontal Diseases, Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland

Abstract

The article presents an increasing problem experienced by certain patients connected with aesthetics and life quality – the so-called gingival smile/gummy smile. Multifactorial and varied causes of this disorder have been presented, which may be of dental, skeletal, muscular, or mixed nature. Determining the correct etiopathogenesis is particularly important in terms of selecting the right treatment and required interdisciplinary cooperation of many specialists in the fields of periodontology, periodontal surgery, orthodontics and prosthodontics. This interdisciplinary approach is the basis for success in correcting the gingival smile.

Streszczenie

W artykule przedstawiono, narastający z punktu widzenia estetyki i jakości życia, problem niektórych pacjentów związany z uśmiechem dziąsłowym. Omówiono wieloczynnikowe, zróżnicowane przyczyny powstawania tego zaburzenia, które mogą mieć charakter zębowy, anatomiczno-szkieletowy, mięśniowy lub mieszany. Ustalenie właściwej etiopatogenezy jest szczególnie ważne z punktu widzenia wyboru właściwej metody leczenia i koniecznej współpracy interdyscyplinarnej z zakresu periodontologii, chirurgii periodontologicznej, ortodoncji czy protetyki. Takie wielospecjalistyczne podejście jest podstawą sukcesu w korekcie uśmiechu dziąsłowego.

Key words

gummy smile, gingival smile, etiopathogenesis, pink aesthetics

Słowa kluczowe

uśmiech dziąsłowy, etiopatogeneza, różowa estetyka

References (27)

 1. American Academy of Periodontology: Guidelines for the managment of patients with periodontal disease. J. Periodontol. 2006, 77, 1607–1611.
 2. American Academy of Periodontology: Periodontal maintenance (position paper). J. Periodontol. 2003, 74, 1395–1401.
 3. American Academy of Periodontology: Periodontal regeneration (position paper). J. Periodontol. 2005, 76, 1601–1622.
 4. American Academy of Periodontology: Statement on risk assessment. J. Periodontol. 2008, 79, 202.
 5. Górska R.: Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych. Dent. Med. Probl. 2002, 39, 149–150.
 6. Kokich V.G., Spear F.M., Kokich V.O.: Maximizing anterior esthetics: An interdisciplinary approach, In: Frontiers in dental and facial esthetics, Ed.: McNamara J.A., Craniofacial Growth Series, Center for Human Growth and Development, Needham Press, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 2001.
 7. Monaco A., Sterni O., Marci M.C., Marzo G., Gatto R., Giannoni M.: Gummy smile: clinical parameters useful for diagnosis adn therapeutical approach. J. Clin. Pediatr. Dent. 2004, 2, 19–25.
 8. Sandler P.J., Alsayer F., Davies S.J.: Botox: a possible new treatment for gummy smile. Virt. J. Orthodont. 2007, 20, 30–34.
 9. Simon Z., Rosenblatt A., Dorfman W.: Eliminating a gummy smile with surgical lip repositioning. J. Cosmet. Dent. 2007, 23, 102–109.
 10. Sterrett J.D., Oliver T., Robinson F., Forston W., Knaak B., Russell C.M.: Width/length ratios of normal clinical crowns of the maxillary anterior dentition in man. J. Clin. Periodontol. 1999, 26, 153–157.
 11. Keim R.G.: Aesthetics in clinical orthodontic – periodontic interactions. Periodontol. 2000, 2001, 27, 59–71.
 12. Silberberg N., Goldstein M., Smidt A.: Excessive gingival display – etiology, diagnosis, and treatment modalities. Quintes. Int. 2009, 40, 809–818.
 13. Waldrop T.C.: Gummy smiles: the challenge of gingival excess: prevalence and guidelines for cinical management. Sem. Orthodont. 2008, 14, 260–271.
 14. Ezquerra F., Berrazueta M.J., Ruiz-Capillas A., Sainz Arreugui J.: New approach to the gummy smile. Plast. Reconst. Surg. 1999, 104, 1143–1150.
 15. Livada R., Shiloah J.: Gummy smile: could it be genetic? Hereditary gingival fibromatosis. J. Tenn. Dent. Assoc. 2012, 92, 23–26.
 16. Jurczyński W., Wężyk-Nosalik I.: Uśmiech dziąsłowy – diagnostyka, leczenie. Implantoprotet. 2011, 12, 48– 57.
 17. Chu S.J., Hoffman M.N.: Abiometric approach to aesthetic crown lengthening: Part I – midfacial considerations. Pract. Proced. Aesthet. Dent. 2008, 20, 17–24.
 18. Garber D.A., Salama H., Salama M.: The aesthetic smile: diagnosis and treatment. Periodontol. 2000, 1996, 11, 18–28.
 19. Dolt A.H., Robbins I.W.: Altered passive eruption: an etiology of short clinical crowns. Quintes. Int. 1997, 28, 363–372
 20. Coslet G.J., Vanarsdall R., Weisgold A.: Diagnosis and classification of delayed passive eruption of the dentogingival junction in the adult. Alpha Omegan. 1977, 10, 24–28.
 21. Jorgensen M.G., Nowzari H.: Aesthetics crown lengthening. Periodontol. 2000, 2002, 27, 45–58.
 22. Kao R.T., Dault S., Frangadakis K., Salehieh J.J.: Esthetic crown lengthening: appropriate diagnosis for achieving gingival balance. J. Calif. Dent. Assoc. 2008, 36, 187–191.
 23. Gupta K.K., Srivastava A., Singhal R., Srivastava S.: An innovate cosmetic called lip repositioning. J. Indian. Soc. Periodontol. 2010, 14, 266–269.
 24. Polo M., Juan S., Rico P.: Botulinum toxin type A in the treatment of excessive gingival display. Am. J. Orthod Dentofacial Orthop. 2005, 127, 214–218.
 25. Polo M., Juan S., Rico P.: Botulinum toxin type A (Botox) for the neuromuscular correction of excessive gingival display on smiling (gummy smile). Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2008, 133, 195–203.
 26. Karłowska I.: Klasyfikacja stosunków zębowo-zgryzowo-szkieletowych. Zarys współczesnej ortodoncji. Bielawska H., Doniec-Zawidzka I., Rucińska-Grygiel B., Wędrychowska-Szulc B., Ziemba Z. PZWL, Warszawa 2002, 69–72.
 27. Gillen R.J., Schwartz R.S., Hilton T.J., Evans D.B.: An analysis of selected normative tooth proportions. Int. J. Prosthodont. 1994, 7, 410–417.