Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 3, July-September, p. 275–281

Publication type: original article

Language: English

The Influence of Oral Health Status and Dental Plaque Removal Practices on the Occurrence of Helicobacter Pylori Antigens in Saliva

Wpływ stanu zdrowia jamy ustnej i zabiegów usuwania płytki nazębnej na występowanie antygenów Helicobacter pylori w ślinie

Dorota B. Namiot1,A,B,D,F, Katarzyna Leszczyńska2,B, Andrzej Namiot3,C,D,E, Urszula M. Leszczyńska4,B, Robert Bucki5,D,E, Robert Milewski6,C, Zbigniew Namiot7,B,D,E, Zbigniew Namiot8,B,D,E

1 Department of Prosthetic Dentistry, Medical University of Białystok, Białystok, Poland

2 Department of Diagnostic Microbiology, Medical University of Białystok, Białystok, Poland

3 Department of Human Anatomy, Medical University of Białystok, Białystok, Poland

4 Student of Medical University of Białystok, Białystok, Poland

5 Institute for Medicine and Engineering, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

6 Department of Statistics and Medical Informatics, Medical University of Białystok, Białystok, Poland

7 Department of Physiology, Medical University of Białystok, Białystok, Poland

8 Institute for Medicine, State College of Computer Science and Business Administration, Łomża, Poland

Abstract

Background. Helicobacter pylori can colonise both the dental plaque and saliva.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the influence of oral health status and dental plaque removal practices on the occurrence of H. pylori antigens in saliva of subjects with H. pylori infected and non-infected dental plaque.
Material and Methods. Two hundred and twenty-five patients were included in the study. The presence of H. pylori antigens in saliva and dental plaque was determined with a kit designed to detect H. pylori antigens in feces.
Results. H. pylori antigens were found in the dental plaque and saliva of 58.7% and 36.4% of subjects, respectively. They were more frequently detected in saliva of subjects with H. pylori infected than non-infected dental plaque. The oral health status and dental plaque removal practices from natural teeth did not influence the presence of H. pylori antigens in saliva. The use of dentures decreased the incidence of H. pylori antigens in saliva, and this was related to the method of dentures storage after their removal for the night.
Conclusion. The lower occurrence of H. pylori antigens in saliva than in dental plaque was associated with neither oral health status nor dental plaque removal procedures from natural teeth, but was related to dentures usage and the means of their storage after removal.

Streszczenie

Wprowadzenie. Helicobacter pylori może kolonizować zarówno płytkę nazębna, jak i ślinę.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu stanu zdrowia jamy ustnej i zabiegów usuwania płytki nazębnej na występowanie antygenów bakterii H. pylori w ślinie osób z zakażoną i niezakażoną bakterią H. pylori płytką nazębną.
Materiał i metody. 225 pacjentów obu płci w wieku 25–70 lat uczestniczyło w badaniu. Stan zdrowia jamy ustnej był oceniany przez stomatologa. Informacje dotyczące usuwania płytki nazębnej pochodziły z ankiety. Obecność antygenów H. pylori w ślinie i płytce nazębnej określano za pomocą zestawu służącego do wykrywania antygenów H. pylori w kale.
Wyniki. Antygeny H. pylori w płytce nazębnej i ślinie stwierdzono odpowiednio u 58,7% i 36,4% osób badanych. Były one częściej wykrywane w ślinie osób z zakażoną niż niezakażoną bakterią H. pylori płytką nazębną. Stan zdrowia jamy ustnej i zabiegi usuwania płytki nazębnej z zębów naturalnych pozostawały bez wpływu na obecność antygenów w ślinie. Użytkowanie protez zębowych zmniejszało częstość występowania antygenów H. pylori w ślinie, co pozostawało w związku ze sposobem ich przechowywania po wyjęciu na noc.
Wnioski. Rzadsze występowanie antygenów H. pylori w ślinie niż w płytce nazębnej nie było związane ani ze stanem zdrowia jamy ustnej, ani zabiegami usuwania płytki nazębnej z zębów naturalnych, ale z użytkowaniem protez zębowych i sposobem ich przechowywania po wyjęciu.

Key words

Helicobacter pylori, oral hygiene, dental plaque, saliva

Słowa kluczowe

Helicobacter pylori, higiena jamy ustnej, płytka nazębna, ślina

References (17)

 1. Feldman R.A., Eccersley A.J., Hardie J.M.: Epidemiology of Helicobacter pylori: acquisition, transmission, population prevalence disease-to-infection ratio. Br. Med. Bull. 1998, 54, 39–53.
 2. Czesnikiewicz-Guzik M., Loster B., Bielanski W., Guzik T.J., Konturek P.C., Zapala J., Konturek S.J.: Implications of oral Helicobacter pylori for the outcome of its gastric eradication. J. Clin. Gastroenterol. 2007, 41, 145–151.
 3. Miyabayashi H., Furihata K., Shimizu T., Ueno I., Akamatsu T.: Influence of oral Helicobacter pylori on the success of eradication therapy against gastric Helicobacter pylori. Helicobacter 2000, 5, 30–37.
 4. Bago I., Bago J., Plećko V., Aurer A., Majstorovic K., Budimir A.: The effectiveness of systemic eradication therapy against oral Helicobacter pylori. J. Oral Pathol. Med. 2011, 40, 428–432.
 5. Umeda M., Kobayashi H., Takeuchi Y., Hayashi J., Morotome-Hayashi Y., Yano K., Aoki A., Ohkusa T., Ishikawa I.: High prevalence of Helicobacter pylori detected by PCR in the oral cavities of periodontitis patients. J. Periodontol. 2003, 74, 129–134.
 6. Gebara E.C.E., Faria C.M., Pannuti C., Chehter L., Mayer M.P.A., Lima L.A.P.A.: Persistence of Helicobacter pylori in the oral cavity after systemic eradication therapy. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 329–333.
 7. Kusano K., Inokuchi A., Fujimoto K., Miyamoto H., Tokunaga O., Kuratomi Y., Shimazu R., Mori D., Yamasaki F., Kidera K., Tsunetomi K., Miyazaki J.: Coccoid Helicobacter pylori exists in the palatine tonsils of patients with IgA nephropathy. J. Gastroenterol. 2010, 45, 406–412.
 8. Leszczyńska K., Namiot D.B., Namiot Z., Leszczyńska J.K., Jakoniuk P., Kemona A.: Application of immunoassay for detection of Helicobacter pylori antigens in the dental plaque. Adv. Med. Sci. 2009, 54, 194–198.
 9. Namiot D.B., Leszczyńska K., Namiot Z., Chilewicz M., Kemona A.: The occurrence of Helicobacter pylori antigens in dental plaque; an association with oral health status and practices of oral hygiene. Adv. Med. Sci. 2010, 55, 167–171.
 10. Green J.C., Vermillion J.R.: The oral hygiene index: a method for classifying oral hygiene status. J. Am. Dent. 1960, 61, 173–179.
 11. Russell A.L.: A system of classification and scoring for prevalence of periodontal disease. J. Dent. Res. 1956, 35, 350–358.
 12. Leszczyńska K., Namiot D.B., Namiot A., Chilewicz M., Leszczyńska J.K., Bucki R., Kemona A., Namiot Z.: Application of immunoassay for detection of H. pylori antigens in saliva (abstract). Helicobacter 2010, 15, 363.
 13. Gisbert J.P., Pajares M.: Stool antigen test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection: a systematic review. Helicobacter 2004, 9, 347–368.
 14. Rowshani B., Timmerman M.F., Van Der Velden U.: Plaque development in relation to periodontal condition and bacterial load of the saliva. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 214–218.
 15. Song Q., Lange T., Spahr A., Adler G., Bode G.: Characteristic distribution pattern of Helicobacter pylori in dental plaque and saliva detected with nested PCR. J. Med. Microbiol. 2000, 49, 349–353.
 16. Namiot D.B., Namiot Z., Kemona A., Bucki R., Gołębiewska M.: Oral health status and oral hygiene practices of patients with peptic ulcer and how these affect Helicobacter pylori eradication from the stomach. Helicobacter 2007, 12, 63–67.
 17. Namiot Z., Namiot D.B., Kemona A., Stasiewcz J.: Effect of antibacterial therapy and salivary secretion on the efficacy of Helicobacter pylori eradication in duodenal ulcer patients. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 97, 714–717.