Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 223–227

Publication type: review article

Language: English

The Necessity of Autologous Blood Transfusion in Patients Undergoing Orthognathic Surgery Procedures – Review of Literature

Potrzeba autologicznej transfuzji krwi u pacjentów poddanych planowym zabiegom chirurgii ortognatycznej – przegląd piśmiennictwa

Rafał Nowak1,A,D,E, Ewa Zawiślak1,B,D,E,F, Maciej Kielan2,B,E,F, Marta Greczner2,B,F

1 Department of Maxillofacial Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

2 Doctoral studies, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Views about blood management in orthognathic surgery have changed in the last decade. The possibility of performing surgery with hypotensive anaesthesia, using tissue injections of local anesthesia with vasoconstrictor improvement of surgical techniques and using piezosurgery have considerably reduced blood loss during operations. Patients who undergo orthognatic operation are in most cases healthy young persons, without systemic diseases and American Society of Anestesiologist (ASA) grade 1. The aim of this study is to review the literature of the last twenty years, on the autologous blood donation requirements before bimaxillary osteotomies. The bibliography included an analysis from the Elsevier database.

Streszczenie

Poglądy na temat potrzeb autologicznej transfuzji krwi u pacjentów poddanych elektywnym zabiegom chirurgii ortognatycznej, a szczególnie operacjom dwuszczękowym zmieniły się w ostatnim dziesięcioleciu. Możliwość przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w hipotensji, ostrzykiwanie tkanek miękkich środkiem znieczulającym z dodatkiem środków naczyniozwężających, doskonalenie technik operacyjnych oraz wykorzystanie piezochirurgii w znaczącym stopniu zmniejszają śródoperacyjną utratę krwi. Pacjenci operowani z powodu wad gnatycznych to zwykle ludzie młodzi, bez obciążeń chorobami ogólnymi, klasyfikowani przez anestezjologów do pierwszej grupy (ASA I) ryzyka operacyjnego podczas znieczulenia ogólnego według Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologicznego. Celem pracy jest przegląd współczesnego piśmiennictwa na temat potrzeb zabezpieczania pacjenta przed zabiegiem osteotomii dwuszczękowej w krew autologiczną. Analizą objęto piśmiennictwo pozyskane z bazy bibliotecznej Elsevier. Hasłami indeksowymi były: chirurgia ortognatyczna, autotransfuzja, osteotomia dwuszczękowa.

Key words

bimaxillary osteotomy, orthognathic surgery, autologous blood donation

Słowa kluczowe

osteotomia dwuszczękowa, chirurgia ortognatyczna, autotransfuzja krwi

References (25)

 1. Zarychanski R., Ariano R.E., Paunovic B., Dean D.B.: Historical perspectives in critical care medicine: blood transfusion, intravenous fluids, inotropes/vasopressors and antibiotics. Crit. Care Clin. 2009, 25, 201–220.
 2. Kaplan L.J., Maerz L.L.: Transfusion and autotransfusion. Medscape references, on-line article; 6, 2012.
 3. Kűhbacher G., Innerhofer P.: Autologus transfusion in children: blood-saving techniques. Transfus. Med. Hemother. 2004, 31, 257–261.
 4. Łętowska M.: Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Warszawa 2011, 143–146.
 5. Moenning J.E., Bussard D.A., Lapp T.H., Garrison B.T.: Average blood loss and the risk of requiring perioperative blood transfusion in 506 orthognathic surgical procedures. J. Oral Maxillofac. Surg. 1995, 53, 880–883.
 6. Gong S.G., Krishnan V., Waack D.: Blood transfusions in bimaxillary orthognathic surgery: are they necessary? Int. J. Adult Orthod. Orthognath. Surg. 2002,17, 314–317.
 7. Nkenke E., Kessler P., Wiltfang J., Neukam F.W., Weisbach V.: Hemoglobin value reduction and necessity of transfusion in bimaxillary orthognathic surgery. J. Oral Maxillofac. Surg. 2005, 63, 623–628.
 8. Kessler P., Hegewald J., Adler W. et al. Is there a need for autogenous blood donation in orthognathic surgery? Plast. Reconstr. Surg. 2006, 117, 571–576.
 9. Kretschmer W.B., Baciut G., Bacuit M., Zoder W., Wangerin K.: Intraoperative blood loss in bimaxillary orthognathic surgery with multisegmental Le Fort I osteotomies and additional procedures. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2010, 48, 276–280.
 10. Pińeiro-Aguilar A., Somoza-Martin M., Gandara-Rey J.M., Garcia-Garcia A.: Blood loos in orthognatic surgery: a systematic review. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011, 69, 885–892.
 11. Schaberg S.J., Kelly J.F., Terry B.C., Posner M.A., Anderson E.F.: Blood loss and hypotensive anesthesia in oro-facial corrective surgery. J. Oral. Surg. 1976, 34, 147–156.
 12. Praveen K., Narayanan V., Muthusekhar M.R., Baig M..F.: Hypotensive anaesthesia and blood loss in orthognathic surgery: a clinical study. Br. J. Oral. Maxillofac. Surg. 2001, 39, 138–140.
 13. Yu C.N.F., Chow T.K., Kwan A.S.K., Wong S.L., Fung S.C.: Intra-operative blood loss and operating time in orthognathic surgery using induced hypotensive general anesthesia: prospective study. Hong Kong Med. J. 2000, 6, 307–311.
 14. Dhariwal D.K., Gibbons A.J., Kittur M.A., Sugar A.W.: Blood transfusion requirements in bimaxillary osteotomies. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2004, 42, 231–235.
 15. Ueki K., Marukawa K., Shimada M., Nakagawa K., Yamamoto E.: The assessment of blood loss in orthognathic surgery for prognathia. J. Oral Maxillofac. Surg. 2005, 63, 350–354.
 16. Rohling R.G., Haers P.E., Zimmermann A.P., Schanz U., Marquetaud R., Sailer H.: Multimodal strategy for reduction of homologous transfusions in cranio-maxillofacial surgery. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 1999, 28, 137–142.
 17. Samman N., Cheung L.K., Tong A.C., Tideman H.: Blood loss and transfusion requirements in orthognathic surgery. J. Oral Maxillofac. Surg. 1996, 54, 21–24.
 18. Panula K, Finne K, Oikarinen K.: Incidence of complications and problems related to orthognathic surgery, a review of 655 patients. J. Oral Maxillofac. Surg. 2001, 59, 1128–1137.
 19. Garg M., Coleman M., Dhariwal D.K.: Are blood investigations, or group and save, required before orthognatic surgery? Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2012, 50, 611–613.
 20. Klein H., Spahn D., Carson J.: Red blood cell transfusion in clnical practice. Lancet 2007, 370, 415–426.
 21. Desai S., Manji M.: Minimum haemoglobin in intensive care. Trauma 2004, 6, 187–191.
 22. NHS Executive. Better blood transfusion. London: Department of Health; 1998 HSC 1998/224.
 23. Madjdpour C., Spahn D., Weiskopf R.: Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance. Crit. Care Clin. 2006, 34, S102–108.
 24. Rummasak D., Apipan B., Kaewpradup P.: Factors that determine intraoperative blood loss in bimaxillary osteotomies and the need for preoperative blood preparation. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011, 69, 456–460.
 25. Fenner M., Kessler P., Holst S., Nkenke E., Neukam F., Holst A.I.: Blood transfusion in bimaxillary orthognathic operations: Need for testing of type and screen. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2009, 47, 612–615.