Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 217–222

Publication type: original article

Language: English

Current Status of Forensic Odontology Education – the Underestimation of Needs?

Obecny stan nauczania odontologii sądowej – lekceważenie potrzeb?

Dorota Lorkiewicz-Muszyńska1,B,D, Agnieszka Przystańska2,A,B, Marzena Łabęcka1,D,F, Anna Kruszelnicki3,E,F

1 Department of Forensic Sciences, Poznań University of Medical Sciences, Poland

2 Department of Anatomy, Poznań University of Medical Sciences, Poland

3 Department of Biomaterials and Experimental Dentistry, Poznań University of Medical Sciences, Poland

Abstract

Background. While forensic odontology is a very specialized field and its importance in legal proceedings has been recognized all over the world, due to a lack of offered university courses, the access to education in the field is limited for many interested candidates.
Objectives. This research was inspired by dentistry students who asked to include more topics concerning Forensic Odontology in the Forensic Science course. The objectives were to evaluate the forensic odontology teaching program in PUMS and compare it to educational courses in other European countries.
Material and Methods. The paper form questionnaire was prepared and completed by 89 students of the Dentistry Program studying in 2nd semester who participated in the study. The proportion of respondents who answered for each category of each question was calculated.
Results. The study showed that the majority of students have never heard about Forensic Dentistry. On the other hand, 96% are interested in the subject and would like to participate in facultative classes and laboratories. The majority also agreed that forensic odontology should be taught as a mandatory subject for dentistry students.
Conclusion. The survey showed that the current status of forensic odontology education for undergraduate students is unsatisfactory. Only general aspects of forensic odontology are covered in preceding university curricula and they are not constantly updated for the increasing educational needs. The other types of education in different countries were presented based on the information obtained from web sites and finally, the possible problems due to the unsatisfactory education were discussed.

Streszczenie

Wprowadzenie. Mimo że odontologia sądowa jest specjalistyczną dziedziną, której znaczenie w postępowaniu medyczno-sądowym jest uznane na świecie, ze względu na brak oferty kształcenia na poziomie uniwersyteckim dostęp do edukacji w tej dziedzinie jest ograniczony dla wielu zainteresowanych kandydatów.
Cel pracy. Zainspirowani przez studentów stomatologii, którzy domagali się zwiększenia liczby zajęć z odontologii sądowej w ramach przedmiotu medycyna sądowa, autorzy postanowili określić rzeczywiste zainteresowanie i potrzeby studentów, ocenić program nauczania odontologii sądowej na Uniwersytecie Medycznym w P oznaniu i porównać z kursami edukacyjnymi w innych krajach.
Materiał i metody. Przygotowano ankietę w formie papierowej, która następnie została wypełniona przez 89 studentów oddziału stomatologii (II semestr). Wyniki poddano analizie i obliczono odsetek odpowiedzi na poszczególne pytania.
Wyniki. Badania wykazały, że z jednej strony większość studentów nigdy nie słyszała o odontologii sądowej. Z drugiej strony, 96% respondentów jest zainteresowanych tematyką i chciałaby uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych i ćwiczeniach. Wyniki ankiety wykazały, że odontologia sądowa powinna być nauczana jako odrębny przedmiot.
Wnioski. Analiza programu nauczania wykazała, że obecny stan edukacji studentów w tej dziedzinie jest niezadowalający. Programy nauczania obejmują jedynie ogólne aspekty odontologii sądowej i nie odpowiadają obecnym, rosnącym potrzebom edukacyjnym. Przedstawiono również rozwiązania stosowane w edukacji odontologii sądowej w innych państwach oraz wskazano możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej. Key words: odontologia sądowa, nauczanie przeddyplomowe.

Key words

forensic dentistry, pregraduate education

References (16)

 1. Avon S.L.: Forensic odontology: the roles and responsibilities of the dentist. J. Can. Dent. Assoc. 2004, 70, 453–458.
 2. Clement J.G.: Dental identification. In: Craniofacial Identification in Forensic Medicine. Eds. Clement J.G., Ranson D.L., Arnold, 1998, 63–67.
 3. Hill A.J., Hewson I., Lain R.: The role of the forensic odontologist in disaster victim identification: lessons for management. Forensic Sci. Int. 2011, 205, 44–47.
 4. Nuzzolese E ., Di Vella G.: Future project concerning mass disaster management: a forensic odontology prospectus. Int. Dent. J. 2007, 57, 261–266.
 5. Skinner M., Alempijevic D., Stanojevic A.: In the absence of dental records, do we need forensic odontologists at mass grave sites? Forensic Sci. Int. 2010, 201, 22–26.
 6. Acharya A.B.: Teaching forensic odontology: an opinion on its content and format. Eur. J. Dental Educ. 2006, 10,137–141.
 7. Syrjänen S.M., Sainio P.: Forensic dentistry-recent development towards an independent discipline in modern dentistry. Proc. Finn. Dent. Soc. 1990, 86, 157–170.
 8. Sarode S .C., Zarkar G .A., Kulkarni M.A.: Role of forensic odontology in the world’s major mass disasters: facts and figures. Dent. Update 2009, 36, 430–432, 435–436.
 9. Ekstrom G ., Johnsson T., Borrman H.: Accuracy among dentists experienced in forensic odontology in establishing identity. J. Forensic Odontostomatol. 1993, 11, 45–52.
 10. Ndiokwelu E ., Miquel J.L., Coudert N.: Identification of victims of catastrophes: introduction to the role of forensic odontology. Odontostomatol. Trop. 2003, 26, 33–36.
 11. Http://compdent.uthscsa.edu/fellow-forensic-odontology.asp, accessed on 24.03.2012.
 12. Http://www.dentistry.uwa.edu.au/courses/postgraduate/graddip-forensicodontology, accessed on 24.03.2012.
 13. Http://www.dent.unimelb.edu.au/dsweb/future_students/postgrad/grad_dip_fod.html, accessed on 24.03.2012.
 14. Http://health.adelaide.edu.au/dentistry/programs/postgraduate_programs/grad_dip_for_odont.html, accessed on 24.03.2012.
 15. Http://web.up.ac.za/default.asp?ipkCategoryID=3499, accessed on 24.03.2012.
 16. Http://www.aafs.org/undergraduate-and-graduate-degrees-dentistry-0, accessed on 24.03.2012.