Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 2, April-June, p. 205–209

Publication type: original article

Language: Polish

Porównanie ochraniaczy wewnątrzustnych stosowanych w sportach walki

The Comparison of Mouthguards Used in Combat Sports

Katarzyna Mańka-Malara1,A,B,C,D,E, Dominika Gawlak1,B,E,F

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Ochraniacze wewnątrzustne powinny być użytkowane przez wszystkich zawodników dyscyplin wiążących się ze zwiększonym zagrożeniem doznania urazu w obrębie jamy ustnej i głowy. Stosowanie tego typu zabezpieczeń powoduje ograniczenie zakresu skutków uderzenia, chroniąc zęby i struktury otaczające. Zawodnicy trenujący sporty walki wymagają zwiększonej ochrony ze względu na niebezpieczeństwo związane z uprawianiem tych dyscyplin.
Cel pracy. Porównanie wewnątrzustnych ochraniaczy typu „boil and bite” z ochraniaczami indywidualnymi oraz wybór najlepszego rodzaju ochraniacza dla zawodników sportów walki.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 19 zawodników. Każdy z nich testował 3 rodzaje ochraniaczy typu „boil and bite” – jednowarstwowy (Porida®), perforowany (Protech Dent®) i wzmocniony (Shock Doctor®) oraz ochraniacz indywidualny z materiału Corflex Orthodontic®. Po miesiącu użytkowania zawodnicy wypełnili ankietę dotyczącą problemów związanych z użytkowaniem ochraniaczy. Każdy ochraniacz został oceniony w skali 1–5.
Wyniki. Najwyższą ocenę uzyskał ochraniacz indywidualny – średnia 4,5. Ochraniacz wzmocniony uzyskał notę, 3,3, perforowany – 2,86, a jednowarstwowy – 2,5. Najmniej problemów związanych z zastosowaniem ochraniacza zostało zgłoszonych dla ochraniacza indywidualnego – 52, następnie dla ochraniacza perforowanego – 65, wzmocnionego – 94 oraz jednowarstwowego – 121.
Wnioski. Zawodnicy sportów walki powinni stosować ochraniacze indywidualne ze względu na najlepszą ochronę oraz komfort związany z ich użytkowaniem.

Abstract

Background. Mouthguards should be an integral part of all disciplines which involve the risk of orofacial injury. Mouthguards reduce the effect of the oral cavity trauma, protecting the teeth and surrounding structures. Combat sports competitors require specific protection, as their discipline involve huge risk of sustaining an injury.
Objectives. The aim of the study was to compare “boil and bite” mouthguards with custom mouthguards, and to choose the best mouthguard for combat sports competitors.
Material and Methods. Nineteen combat sports competitors have taken part in the research. Each of them was testing three „boil and bite” mouthguards – single-layer mouthguard (Porida®), perforated mouthguard (Protech Dent®) and strenghtened mouthguard (Shock Doctor®) – and custom mouthguard fabricated using Corflex Orthodontic® material. After a month of testing, they were filling a questionnaire listing negative marks connected with the usage, and raiting mouthguards from 1 to 5.
Results. The highest rate was gained by a custom mouthguards – an average of 4.5. Strenghted mouthguard was rated 3.3, perforated mouthguard – 2.86 and single-layer mouthguard – 2.5. The lowest number of negative marks conected with the usage were indicated to custom mouthguard – 65, then perforated mouthguard – 65, strengthened mouthguard – 94, and single-layer mouthguard – 121.
Conclusion. The best protection and comfort is ensured by mouthguards performed individually for each competitor. It plays a vital role in contact sports and is the most comfortable one.

Słowa kluczowe

ochraniacze wewnątrzustne, sporty walki, sztuki walki

Key words

mouthguards, combat sports, martial arts

References (13)

 1. Woodward T.W.: A review of the effects of martial arts practice of martial arts practice on health. Wisc. Med. J. 2009, 108, 40–43.
 2. Gawlak D., Łojszczyk R.: Materiały i metody stosowane w wykonawstwie ochraniaczy wewnątrzustnych użytkowanych podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Stomatol. Współcz. 2010, 17, 1, 8–15.
 3. DeYoung A., Robinson E., Godwin W.: Comparing comfort and wearability: custom made vs self-adapted mouthguards. J.A.D.A. 1994, 125, 1112–1117.
 4. Gawlak D.: Ocena użytkowania wewnątrzustnych ochraniaczy u młodzieży uprawiającej różne dyscypliny sportowe – wstępne badania kliniczne. Czas. Stomatol. 2009, 62, 134–141.
 5. Hoffmann J., Alfter G., Rudolph ??., Gőz G.: Experimental comparative study of various mouthguards. Endod. Dent. Traumatol. 1999, 15, 157–163.
 6. Wesołowski P., Mańka-Malara K., Tokarska P., Wojtowicz A.: Ocena częstości stosowania ochraniaczy jamy ustnej w różnych stylach walki sportowej. Nowa Stomatol. 2012, 4, 156–160.
 7. Zazryn T.R., Finch C.F., McCrory P.: A 16 year study of injuries to professional boxers in the state of Victoria, Australia. Br. J. Sports Med. 2003, 37, 321–324.
 8. Zazryn T.R., Finch C.F., McCrory P.: A 16 year study of injuries to professional kickboxers in the state of Victoria, Australia. Br. J. Sports. Med. 2003, 37, 448–451.
 9. Bledsoe G.H., Li G., Levy F.: Injury risk in professional boxing. South Med. J. 2005, 98, 994–998.
 10. Bledsoe G.H., Hsu E.B., Grabowski J.G., Brill J., Li G.: Incidence of injury in professional mixed martial arts competitions. J. Sports Sci. Med. 2006, 5, 136–142.
 11. Buse G.J.: No holds barred sport fighting: a 10 year review of mixed martial arts competition. Br. J. Sports Med. 2006, 40, 169–172.
 12. Estwanik J.J., Boitano M., Ari N.: Amateur boxing injuries at the 1981 and 1982 USA/ABF national championships. Phys. Sportsmed. 1984, 12, 123–128.
 13. Wesołowski P., Tokarska P., Mańka-Malara K., Wojtowicz A.: Analiza rodzaju urazów doznawanych w obrębie twarzoczaszki w różnych stylach walki sportowej. Nowa Stomatol. 2012, 3, 108–113.