Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 1, January-March, p. 106–113

Publication type: clinical case

Language: English

Prosthodontic Treatment of Children – Cases Reports

Leczenie protetyczne dzieci – opis przypadków

Katarzyna Świder1,A,B,C,D, Anna Szozda1,B,F, Tomasz Tokarski1,B,E

1 Student’s Scientific Association of Proshodontics Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Children as young patients need specific methods of communication with the dentist. The necessity to use the dental prosthodontics is caused by the premature loss of deciduous as well as permanent teeth which is related to genetic diseases and acquired illnesses. The main objective of this paper was to analyze the etiology of children dental prosthodontics, as well as methods of dental and prosthodontic rehabilitation. The choosen medical documentation of patients treated in the Department of Proshodontics of Wroclaw Medical University were used as materials. The clinical part of the paper was based on the medical history and photographic documentation of patients. Among the group of subjects the authors selected 4 children with various diseases, i.e.: baby bottle caries (as the most common cause of dental restorations in children), dysplasia ectodermalis, Gorlin-Goltz syndrome, Papillon-Lefevre syndrome – keratoplasma palmoplantare cum periodontitis (rare diseases but also resulting in the use of dentures). The characteristics of the disease and the methods of dental treatment were taken into account.

Streszczenie

Dzieci jako młodzi pacjenci wymagają zastosowania swoistych metod pozwalających na właściwą komunikację ze stomatologiem. Konieczność zastosowania protez zębowych u dzieci wiąże się z przedwczesną utratą uzębienia mlecznego i stałego, co może mieć podłoże genetyczne lub nabyte. Celem pracy była analiza przyczyn stosowania uzupełnień protetycznych i metod rehabilitacji stomatologicznej w wybranych przypadkach. Materiał do badań stanowiły karty pacjentów przechowywane w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Część kliniczna pracy opierała się na przeprowadzonym wywiadzie stomatologicznym i dokumentacji zdjęciowej pacjentów. Spośród grupy badanych wyselekcjonowano 4 osoby z różnymi jednostkami chorobowymi – baby bottle caries (jako najczęstsza przyczyna stosowania uzupełnień protetycznych u dzieci), dysplasia ectodermalis, zespół Gorlina-Goltza, zespół Papillon-Lefevre – keratoplasma palmoplantare cum periodontitis (choroby rzadko spotykane prowadzące do zastosowania protez). Uwzględniono cechy charakterystyczne choroby oraz metody postępowania stomatologicznego.

Key words

children’s prosthodontics, bottle caries, ectodermal dysplasia, Gorlin-Goltz syndrome, Papillon-Lefevre syndrome

Słowa kluczowe

protezy dziecięce, próchnica butelkowa, dysplazja ektodermalna, zespół Gorlina-Goltza, zespół Papillon-Lefevre

References (24)

 1. Dalkiz M., Beydemur B.: Pedodontic complete dentures. Turk. J. Med. Sci. 2000, 32, 277–281.
 2. Płonka K.: Prosthodontic treatment of children and adolescents. [In:] Clinical Prosthodontics in partial deficiency of teeth. Eds.: Dadun-Sęk A., Marek H., Maślanka T., Panek H., Piatkowska-Indyka E., Płonka B., Płonka K., Wigdorowicz-Makower N., Wołczański A., Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 1984, 151–162.
 3. Roberts J.F. Curzon, M.E.J., Koch G., Martens L.C.: Review: behaviour management techniques in paediatric dentistry. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2010, 11, 166–174.
 4. Tanić T., Blažej Z., Radojičić J.: The effects of early loss of primary lateral teeth. Med. Biol. 2008, 15, 68–73.
 5. Sąsiadek M., Kochman K.: Genetics, The National Conference of Science and Training Commission of the Lower Silesian Medical Council of Education. Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław 2011, 13–14.
 6. Berkowitz R.: Causes, treatment and prevention of early childhood caries: a microbiologic perspective. J. Can. Dent. Assoc. 2003, 69, 304–307.
 7. Pinheiro M., Freire-Maia N.: Ectodermal dysplasias: A clinical classification and a causal review. Am. J. Med. Genet. 1994, 53, 153–162.
 8. Varghese G., Sathyan P.: Hypohidrotic ectodermal dysplasia – a case study. Oral Maxillofac. Pathol. J. 2011, 2, 123–126.
 9. Yavuz I., Baskan Z., Ulku R., Dulgergil T.C., Dari O., Ece A., Yavuz Y., Dari K.O.: Ectodermal dysplasia: retrospective study of fifteen cases. Arch. Med. Res. 2006, 37, 403–409.
 10. Kramer F.J., Baethge C., Tschernitschek H.: Implants in children with ectodermal dysplasia: a case report and literature review. Clin. Oral Impl. Res. 2007, 18, 140–146.
 11. Murthy J.V., Vaze R.: Prosthetic management of an ectodermal dysplasia: a case report. People J. Sci. Res. 2010, 3, 37–40.
 12. Kimonis V., Goldstein A., Pastakia B., Yang M., Kase R., DiGiovanna J., Bale A., Bale S.: Clinical manifestations in 105 persons with nevoid basal cell carcinoma syndrome. Am. J. Med. Genet. 1997, 69, 299–308.
 13. Dębski T., Jethon J.: Gorlin-Goltz syndrome – a case study. Pol. Merk. Lek. 2010, 168, 466–469.
 14. Lambrecht J., Stübinger S., Siewert B., Härle F.: Calcification of the falx cerebri. A pathognomonic symptom of Gorlin-Goltz syndrome. HNO, 2005, 53, 701–704, 706.
 15. Casaroto A.R., Rocha Loures D.C.N., Moreschi E., Veltrini Vv.C., Trento C.L., Gottardo V.D., Lara V.S.: Early diagnosis of Gorlin-Goltz syndrome: case report. Head Face Med. 2011, 7, 2, 1–5.
 16. Marotto M.R., Porras J.L.B., Saez R.S., Rios M.H., Gonzales L.B.: The role of the orthodontist in the diagnosis of Gorlin’s syndrome. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1999, 115, 89–98.
 17. Kolokythas A., Fernandes R.P., Pazoki A., Ord R.A.: Odontogenic keratocyst: To decompress or not to decompress? A comparative study of decompression and enucleation versus resection/peripheral ostectomy. J. Oral Maxillofac. Surg. 2007, 65, 640–644
 18. Hyun H.K., Hong S.D., Kim J.W.: Recurrent keratocystic odontogenic tumor in the mandible: A case report and literature review. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2009, 108, 7–10.
 19. Amezaga A.O.G., Arregui O.G., Nuño S.Z., Sagredo A.A., Urizar J.M.S.: Gorlin-Goltz syndrome: clinicopathologic aspects. Med. Oral. Patol. Oral. Cir. Bucal. 2008, 13, 338–343.
 20. Papillon M., Lefèvre P.: Two cases of palmar and symmetric plantar keratoderma in one family (brother and sister). The coexistence of severe dental alterations in two cases. Ann. Dermatol. Venereol. 1924, 31, 82–87.
 21. Hart T.C., Hart P.S., Bowden D.W., Michalec M.D., Callison S.A., Walker S.J., Zhang Y., Firatli E.: Mutations of the cathepsin C gene are responsible for Papillon-Lefèvre syndrome. J. Med. Genet. 1999, 36, 881– 887.
 22. Mir M., Vahabi S., Jalali S., Kazemi B., Haar S.F., Ramezani G.H., Lampert F., Gutknecht N.: PapillonLefèvre syndrome – new laser-assisted treatment method. Laser 2011, 4, 26–29.
 23. Taþlý L., Kaçar N., Erdoðan B.S., Ergin S.: Successful treatment of Papillon-Lefèvre syndrome with a combination of acitretin and topical-PUVA: a four year follow up. J. Turk. Acad. Dermatol. 2009, 3, 3, 1–4.
 24. Mankiewicz M., Bruziewicz B.: Anodontia, hypodontia and oligodontia as a problem of modern dental prosthodontics. Prot. Stomatol. 1999, 38, 254–258.