Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 617–622

Publication type: clinical case

Language: English

The Effect of Lack of Motivation to Continue Treatment in a Patient with Cleft Lip and Palate on the Long-Term Results of Surgical-Orthodontic Treatment

Wpływ braku motywacji do kontynuacji leczenia pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia na odległy wynik leczenia ortodontyczno-chirurgicznego

Dorota Cudziło1,A,B,D,E,F, Maja Matthews-Kozanecka2,D,E,F, Jolanta Kostrzewa1,D,E,F

1 Orthodontic Clinic, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland

2 Department of Social Sciences, Poznan University of Medical Sciences, Poland

Abstract

Cleft lip and palate patients often develop significant maxillary hypoplasia. This results in functional disorders as much as in poor facial aesthetics. Skeletal discrepancy between maxilla and mandible tends to increase with time and can deteriorate articulation, chewing and language disorders. There are many combined, surgical-orthodontic treatment protocols, and some of them include distraction osteogenesis. However, this method of correction requires strict cooperation between a well-motivated patient and a medical team. This article is a case report of a male unilateral cleft lip and palate patient who underwent procedures of surgical-orthodontic protocol of maxillary hypoplasia treatment and, at the age of 15 years old, maxilla distraction was performed with subsequent use of a facemask. A comparison of pretreatment data, immediately after, 3 and 9 years after distraction shows a distinctive forward movement of maxilla and stability of the new position after 9 years, despite poor patient cooperation. Furthermore, the maxilla position against the base of the cranial part of the skull remained stable, but distorted in comparison with the healthy population. The mandible position immediately after distraction changed slightly by moving backwards, but later, due to growth factors, distinctively forwards. In long term follow-up, the occlusal relation deterioration was significant due to intense mandible growth and deficiencies in maxilla post-distraction growth. As mentioned previously, good patient motivation is essential in combined surgical-orthodontic treatment. In the case report presented below, a lack of patient’s treatment motivation seems to have been an important factor for the quality of final treatment result.

Streszczenie

U pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia często występuje niedorozwój szczęki. W wadzie tej jest zaburzona nie tylko estetyka twarzy, ale i czynność narządu żucia. Wraz z wiekiem i rozwojem pogłębia się dysproporcja między szczęką a żuchwą, co może upośledzać czynność żucia oraz mowy. Jedną z metod terapeutycznych jest przeprowadzenie leczenia ortodontyczno-chirurgicznego z wykorzystaniem osteogenezy dystrakcyjnej. Wymagana jest przy tym ścisła współpraca ze strony umotywowanego pacjenta oraz stosowanie się do zaleceń lekarskich. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia leczonego ortodontyczno-chirurgicznie z powodu niedorozwoju szczęki, u którego w 15. r.ż. przeprowadzono zabieg dystrakcji szczęki z użyciem maski twarzowej. Analiza pomiarów w przedziałach czasowych sprzed dystrakcji, wkrótce po dystrakcji oraz 3 lata i 9 lat po dystrakcji wskazuje na doprzedni ruch szczęki na skutek leczenia ortodontyczno-chirurgicznego oraz stabilną pozycję szczęki po 9 latach od zakończenia aktywnej fazy dystrakcji, mimo słabej współpracy ze strony pacjenta. Położenie szczęki względem podstawy czaszki w czasie odległym było zbliżone do uzyskanych po dystrakcji, ale poniżej norm populacyjnych. Położenie żuchwy nieznacznie zmieniło się na dotylne po okresie dystrakcji, po czym wyraźnie nastąpiło doprzednie przemieszczenie świadczące o zadziałaniu czynników wzrostowych. W badaniu longitudinalnym stwierdzono pogorszenie relacji, które były spowodowane dalszym intensywnym wzrostem żuchwy i brakiem wzrostu szczęki. Motywacja pacjenta jest niezwykle ważna w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym. W opisanym przypadku brak dobrej współpracy ze strony pacjenta mógł zaważyć na wyniku leczenia.

Key words

cleft lip and palate, face mask, maxillary distraction, patient motivation

Słowa kluczowe

dystrakcja szczęki, maska twarzowa, rozszczep wargi i podniebienia, współpraca pacjenta

References (13)

 1. Małkiewicz E.H., Kaczmarek E.: The incidence of various types of clefts of the primary and/or secondary palate in relation to patients’ gender in the years 1998–1999. Czas. Stomat. 2006, 59, 56–61.
 2. Matthews-Brzozowska T.: The incidence of cleft. In: The clefts of lips and palate. Eds.: Matthews-Brzozowska T. Wroclaw Medical University 2007, 45–46.
 3. Stoll Ch., Opitz Ch., Bauer S., Petzold D.: The soft-tissue facial profile of patients with unilateral clefts of the lip, alveolus, and palate compared with healthy adults. J. Orofac. Orthop./Fortsch. Kieferorthop. 2002, 63, 179–189.
 4. Toygar T.U., Akcam M.O., Arman A.: A cephalometric evaluation of lower lip in patients with unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac. J. 2004, 41, 485–489.
 5. Matthews-Brzozowska T., Cudzilo D., Matthews-Brzozowski A.: Primary and secondary cleft’s influence on speech. In: Malocclusions and their influence on speech. Eds.: Matthews-Brzozowska T., Kawala B. Wroclaw Medical University 2010, 103–112.
 6. Rachmiel A.: Treatment of maxillary cleft palate: distraction osteogenesis versus orthognatic surgery – part one: maxillary distraction. J. Oral Surg. 2007, 65, 753–757.
 7. Figueroa A.A., Poley J.W.: Management of severe cleft and syndromic midface hypoplasia. Orthod. Craniofac. Res. 2007, 10, 167–179.
 8. Kuroda S., Araki Y., Oya S., Mishima K., Sugahara T., Takano-Yamamoto T.: Maxillary distraction osteogenesis to treat maxillary hypoplasia: comparison of an internal and external system. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2005, 127, 493–498.
 9. Huang C.S., Harikrishnan P., Liao Y.F., Ko E.W., Liou E.J., Chen P.K.: Long-term follow-up after maxillary distraction osteogenesis in growing children with cleft lip and palate. Cleft Palate J. 2007, 44, 274–277.
 10. Gursoy S., Hukki J., Hurmerinta K.: Five-year follow-up of maxillary distraction osteogenesis on the dentofacial structure of children with cleft lip and palate. J. Oral Maxillofac. Surg. 2010, 68, 744–750.
 11. Muszala A.: Encyclopedia of Bioethics. Radom 2009, 683–687.
 12. Karkowska D., Czerwiński A., Pawłowska-Salińska K., Krupa W.: Guide for young patients and their parents. Treat a human being 2010, 2–7.
 13. Polish Constitution of 2 April 1997, Art. 41, ust 1–2, art. 39, Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483.