Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 611–616

Publication type: clinical case

Language: English

Occlusal Adjustment (Grinding) of Primary Dentition as Assisting Method During Crossbite Treatment in Primary and Early Mixed Dentition – Cases Report

Szlifowanie korekcyjne zębów mlecznych jako działanie wspomagające w leczeniu zgryzu krzyżowego w uzębieniu mlecznym i wczesnym mieszanym – opis przypadków

Paweł Machała1,A,B,D,E,F, Marcin Mikołajczyk1,A,B,D

1 Department of Orthodontics, Medical University of Lodz, Poland

Abstract

A characteristic of all types crossbite malocclusions is that a part of the lower teeth cover the upper teeth and there is an asymmetry of dental arches. The midlines also may be noncoincident. Crossbite malocclusions need to be treated in most cases near the time of recognition because of unfavorable asymmetric patterns, anomalous development to the mandible and maxilla. It contributes to disorders in facial esthetic and it is harmful to the teeth or jaws, including the periodontium. In most cases, one can notice the constriction of the maxilla; therefore, the basic approach to the crossbite treatment is to expand of maxillary arch. This expansion of the maxillary arch during primary and early mixed dentition periods can be achieved by using removable appliances. The wearing time of these appliances, even in well-cooperating patients, is 12 to 14 hours per day. This is the reason why an occlusal adjustment of primary teeth is necessary, assisting method during crossbite treatment. It also helps to maintain the results of the treatment. The aim of the study is to present and to explain the principles of the occlusal adjustment of the primary teeth in the treatment of crossbite malocclusion based on selected cases.

Streszczenie

Wszystkie odmiany zgryzu krzyżowego charakteryzują się tym, że część zębów dolnych pokrywa zęby górne, występuje zaburzenie symetrii łuków zębowych, czasem także linii pośrodkowej. Leczenie zgryzu krzyżowego w większości przypadków powinno być podjęte zaraz po rozpoznaniu, ponieważ powoduje nieprawidłowy, asymetryczny rozwój szczęki i żuchwy. Prowadzi to do zaburzeń w estetyce twarzy i uszkodzeń zębów, szczęk i przyzębia. W większości przypadków występuje zwężenie szczęki, dlatego podstawowym sposobem leczenia zgryzu krzyżowego jest rozbudowa górnego łuku zębowego w części lub całości. W okresie uzębienia mlecznego i wczesnego mieszanego stosuje się w tym celu głównie aparaty zdejmowane. Nawet u dobrze współpracujących pacjentów czas noszenia aparatów wynosi zwykle 12–14 godz. dziennie. Szlifowanie korekcyjne zębów mlecznych podczas leczenia jest zatem zabiegiem niezbędnym, wspomagającym zarówno samo leczenie, jak i pomagającym utrwalić jego wyniki. Celem pracy jest przedstawienie i wyjaśnienie na podstawie przypadków własnych zasad szlifowania korekcyjnego zębów mlecznych w leczeniu zgryzu krzyżowego.

Key words

crossbite malocclusion, occlusal adjustment (grinding) of primary teeth, early treatment

Słowa kluczowe

zgryz krzyżowy, korekcyjne szlifowanie zębów mlecznych, wczesne leczenie

References (17)

 1. Helm S.: Maloocclusion in Danish children with adolescent dentition: an epidemiologic study. Am. J. Orthod. 1968, 54, 352–366.
 2. Hermann R.J., Currier G.F.: A retrospective study of the incidence of posterior crossbite and associated orthodontic parameters in primary, transitional, and permanent dentitions. J. Dent. Res. 2002, 81, Spec Iss A, 194.
 3. Ferro F., Spinella P., Lama N.: Transverse maxillare arch form and mandibular asymmetry in patients with posterior unilateral crossbite. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2011, 140, 828–838.
 4. Zadurska M. et al.: Badania epidemiologiczne wad zgryzu i zaburzeń funkcji układu mięśniowo-stawowego u dzieci w wieku przedszkolnym. Przegl. Stomatol. Wieku Rozw. 2001, 34, 2, 11–21.
 5. Raftowicz-Wójcik K., Matthews-Brzozowska T., Kawala B.: Częstość występowania wad zębowo-zgryzowych u dzieci w wieku 3–5 lat. Dent. Med. Probl. 2010, 47, 339–342.
 6. Grzybowska-Substelna J., Pisulska-Otręba A.: Częstość występowania wad zgryzu u dzieci i młodzieży z województwa opolskiego. Czas. Stomatol. 2001, LIV, 1, 51–55.
 7. Allen D., Rebellato J., Sheats R., Ceron A.M.: Skeletal and dental contributions to posterior crossbites. Angle Orthod. 2003, 73, 515–524.
 8. Enlow D.H.: Facial growth. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1990, 64–65, 240–242.
 9. McNamara J.A.: Early intervention in the transverse dimension: is it worth the effort? Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2002, 121, 572–574.
 10. Sahm G., Bartsch A., Witt E.: Micro-electronic monitoring of functional appliance wear. Eur. J. Orthod. 1990, 102, 265–269.
 11. Neto G.P., Puppin-Rontani R.M., Rodrigues Garcia R.C.M.: Changes in the masticatory cycle after treatment of posterior crossbite in children aged 4 to 5 years. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 131, 464–472.
 12. Masztalerz A.: Zarys ortopedii szczękowej – ortodoncji. Warszawa 1981, 6, 116–118.
 13. Tancan U., Yildiray S., Gokmen K., Sabri Ilhan R.: Condylar and ramal vertical asymmetry in unilateral and bilateral posterior crossbite patients and a normal occlusion sample. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2009, 136, 37–43.
 14. Petren S., Bondemark L., Soderfeldt B.: A systematic review concerning early orthodontic treatment of unilateral posterior crossbite. Angle Orthod. 2003, 73, 588–596.
 15. Isaacson R.J.: Reviewing the literature traditional, systematic, evidence-based. Angle Orthod. 2005, 75, 888–889.
 16. Harrison J.E., Ashby D.: Occlusal grinding in the primary dentition effective in preventing a posterior crossbite. Evidence-Based Dent. 2000, 2, 19.
 17. Saitoh I., Hayasaki H., Iwase Y., Nakata M.: Improvement in jaw motion following treatment of unilateral cross bite in a child with primary dentition: case report. Cranio 2002, 20, 129–134.