Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 607–610

Publication type: clinical case

Language: English

Eight Salivary Stones Located in the Wharton’s Duct – Case Report

Osiem kamieni umiejscowionych w przewodzie Whartona – opis przypadku

Józef A. Komorski1,A, Marta Strózik2,B,D,F, Agnieszka Szemraj2,D,E,F

1 Department of Maxillofacial Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

2 Student Scientific Group of the Maxillofacial Department, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Sialolithiasis is the most common salivary gland disease in dental practice. The pathogenesis of this disorder is determined by calcium-phosphate metabolism, parathyroid diseases, interindividual susceptibility to the development of stones or other lithiasis (renal, liver). Precipitated mineral deposits consist of calcium phosphates and calcium carbonates. Exfoliated epithelium, bacteria and foreign body constitute their matrix. The feature of this disease is an asymmetric progression. Statistically, the greatest number of cases (80–90%) is stated in submandibular glands which is determined with their anatomical structure and physical-chemical properties of saliva. Characteristic properties of saliva are: large amount of mucin, ptyalin and doubled level of calcium phosphates in comparison to parotid gland. The authors described a case of 8 salivary stones located in the Wharton’s duct. There is no congenial case in the available literature.

Streszczenie

Kamica ślinowa jest najczęściej występującą w praktyce stomatologicznej chorobą ślinianek. W patogenezie tego schorzenia istotną rolę odgrywają: zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, choroby przytarczyc, a także osobnicze skłonności do tworzenia kamieni, kamic (nerkowa, wątrobowa). Wytrącające się złogi mineralne składają się głównie z fosforanów i węglanów wapnia. Ich matrycę stanowi złuszczony nabłonek, bakterie i ciało obce. Charakterystyczne jest zajęcie jednego gruczołu. Statystycznie 80–90% sialolitiaz stwierdza się w śliniankach podżuchwowych, co jest uwarunkowane jej budową anatomiczną i właściwościami fizyczno-chemicznymi śliny. Ślina powstająca w śliniance podżuchwowej zawiera: dużą ilość mucyny, ptialiny oraz dwukrotnie więcej fosforanu wapnia, w porównaniu ze ślinianką przyuszną. W pracy opisano przypadek 8 kamieni umiejscowionych w przewodzie wyprowadzającym Whartona. W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono podobnego przypadku.

Key words

salivary stone, salivary gland diseases

Słowa kluczowe

kamica ślinowa, choroby ślinianek

References (14)

 1. Aggarwal A., Bagewadi A., Keluskar V.: Giant submandibular sialoliths. A report of two cases. Gen. Dent. 2011, 59, e210–213.
 2. Yildirim A.: A case of giant sialolith of the submandibular salivary gland. Ear Nose Throat J. 2004, 83, 360–361.
 3. Panaś M.: Choroby gruczołów ślinowych. In: Chirurgia szczękowo-twarzowa. Ed.: Bartkowski S.B. Wyd. Ages, Kraków 1996, 203–213.
 4. Cottrell D., Courtney M., Bhatia I., Gallagher G., Sundararajan D.: Intraoral removal of a giant submandibular sialolith obstructing Wharton’s duct: a case report. J. Mass. Dent. Soc. 2011, 60, 14–16.
 5. Mansur R., Szczerba J., Rozan H.: Salivary Stone in Sublingual Duct – Case Report. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 586–589.
 6. Oteri G., Procopio R.M., Cicciù M.: Giant Salivary Gland Calculi (GSGC). Report of Two Cases. Open Dent. J. 2011, 5, 90–95.
 7. Zenk J., Gottwald F., Bozzato A., Iro H.: Submandibular sialoliths. Stone removal with organ preservation. HNO 2005, 53, 243–249.
 8. Emir H., Kaptan Z.K., Uzunkulaoglu H., Dogan S.: A rare case of asymptomatic bilateral submandibular gland sialolithiasis. A giant, fistulized calculus on the right and multiple calculi on the left. Ear Nose Throat J. 2010, 89, 502–504.
 9. Jardim E.C., Ponzoni D., de Carvalho P.S., Demétrio M.R., Aranega A.M.: Sialolithiasis of the submandibular gland. J. Craniofac. Surg. 2011, 22, 1128–1131.
 10. Choi J., Kim I.K., Oh N.S.: Multiple sialolithiasis in sublingual gland: Report of a case. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2002, 31, 562–563.
 11. Rahnama M., Tomaszewski T.: The case of the submandibular gland sialolithiasis. Ann. Univ. Mariae Curie Sklodowska Med. 2001, 56, 437–440.
 12. Becker W., Naumann H.H., Pfaltz C.R.: Gruczoły ślinowe. In: Choroby uszu, nosa i gardła. Wyd. BEL CORP Scientific Publications, Warszawa 1999, 533–551.
 13. Epker B.N.: Obstructive and inflammatory disease of the major salivary glands. Oral Surg. Oral Med. Pathol. 1972, 33, 2–27.
 14. Ellies M., Laskawi R., Arglebe C., Schott A.: Surgical management of nonneoplastic diseases of the submandibular gland. A follow-up study. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 1996, 25, 285–289.