Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 595–599

Publication type: clinical case

Language: English

Treatment of Cervicofacial Type of Actinomycosis in a Patient with Allergy to Penicillin – Case Report

Leczenie pacjentki uczulonej na penicylinę chorej na szyjno-twarzową postać promienicy – opis przypadku

Szymon Frank1,A,E, Paweł Nieckula1,B,D, Monika Jodko2,E,F

1 Department of Oral Surgery, Medical University of Warsaw, Poland

2 S tudent Scientific Circle of the Department of Oral Surgery, Medical University of Warsaw, Poland

Abstract

Actinomycosis is an infectious disease caused by the gram positive anaerobic bacteria from the Actinomyces species. Infection most often develops following tooth extraction or as a result of an injury in the face or neck region. The aim of the study is to present the case of a female patient allergic to penicillin who was clinically treated for actinomycosis. A 50-year-old female patient presented at the Department of Oral Surgery of the Medical University of Warsaw for extraction of the roots of the 36 tooth with gangrenous pulp. Medical history revealed an allergy to lignocaine, penicillin and metronidazole. The patient had cervicofacial actinomycosis. The suggested algorithm of treatment in the patient’s case produced the desired effect and resulted in recovery. Surgical treatment of the lesion and the administration of doxycycline led to effective healing of the patient.

Streszczenie

Promienica jest chorobą zakaźną wywołaną przez Gram-dodatnie bakterie beztlenowe z rodzaju Actinomyces. Zakażenie rozwija się najczęściej po usunięciu zęba lub w następstwie urazu twarzy lub szyi. Celem pracy jest przedstawienie przypadku klinicznego pacjentki z alergią na penicylinę leczonej z powodu promienicy. 50-letnia kobieta zgłosiła się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM w celu ekstrakcji korzeni zęba 36 z miazgą w stanie zgorzelinowego rozpadu. W wywiadzie ustalono alergię na lignokainę, penicylinę oraz metronidazol. Stwierdzono u niej szyjno-twarzową postać promienicy. Zaproponowane postępowanie w tym przypadku przyniosło pożądany rezultat i pacjentka wyzdrowiała. Leczenie chirurgiczne zmiany oraz podanie doksycykliny pozwoliło ją całkowicie wyleczyć.

Key words

Actinomycosis, cervicofacial, Actinomyces

Słowa kluczowe

promienica, szyjno-twarzowa, leczenie chirurgiczne i antybiotykowe

References (12)

 1. Lancella A., Abbate G., Foscolo A.M., Dosdegani R.: Two unusual presentations of cervicofacial actinomycosis and review of the literature. Acta Otorhinolaryngol. Ital. 2008, 28, 89–93.
 2. Zyzak K., Kuchar E., Remion J., Szenborn L.: Actinomycosis of the neck in 16-year-old boy. Przegl. Petriatr. 2011, 41, 94–96.
 3. Carinci F., Jessica Polito J., Pastore A.: Pharyngeal actinomycosis: a case report. Gerodontology 2007, 24, 121–123.
 4. Schaal K.P., Lee H.J.: Actinomycete infections in humans – a review. Gene 1992, 115, 201–211.
 5. Kaszuba M., Tomaszewska R., Pityńska K., Grzanka P., Bazan-Socha S., Musiał J.: Actinomycosis mimicking advanced cancer. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008, 118(10), 581–584.
 6. Rzeszutko M., Jabłecki J.: Actinomycosis as a C ause of Hepatic Abscess – Case Report and Review of Literature. Adv. Clin. Exp. Med. 2004, 13, 865–867.
 7. Ziora K., Geisler G., Oświęcimska J., Zajęcki W., Legaszewski T., Kluczewska E., Pikiewicz-Koch A., Dyduch A.: Acute Suppurative Tyroiditis in the Course of Cervicofacial Actinomycosis – the Case Report. Endokrynol. Pediatr. 2007, 6, 2(19).
 8. Volante M., Contucci A.M., Fantoni M., Ricci R., Galli J.: Cervicofacial actinomycosis: still a difficult differential diagnosis. Acta Othorinolaryngol. Ital. 25, 2005, 116–119.
 9. Belmont M.J., Behar P.M., Wax M.K.: Atypical presentations of actinomycosis. Head Neck 1999, 264–268.
 10. Vesely B.T., Hyza P., Koncena J., Kuklinek I., Kozak J., Ranno R.: Unusual case of resistant actinomycosis following facial trauma. Acta Chir. Plast. 2005, 47, 119–123.
 11. Kolebacz B., Stryjewska-Makuch G., Grzegorzek T.: Cervicofacial actinomycosis – case reports. Otolaryngol. Pol. 2004, 58, 1019–1022.
 12. Aguirrebengoa L., Romana M., Lopez L., Martin J., Montejo M., Gonzales De Zarate P.: Oral and cervicofacial actinomycosis. Presentation of five cases. Enferm. Infecc. Microbiol. Clin. 2002, 20, 53–56.