Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 4, October-December, p. 583–587

Publication type: review article

Language: English

Overview of Compounds that may be Carriers of Metronidazole Used in Topical Treatment of Chronic Periodontitis

Przegląd związków mogących być nośnikami metronidazolu stosowanego w miejscowym leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia

Agata Długoszowska-Szablewska1,A,E, Marek Ziętek1,D, Dorota Kida2,F, Janusz Pluta2,D

1 Department of Periodontology, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Pharmaceutical Technology, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Periodontal diseases are now one of the greatest challenges for modern dentistry. Tooth loss impacts on systemic diseases in many patients. It seems therefore that the treatment of chronic periodontitis is beneficial not only for overall dental health but also for overall general health. Currently, the treatment of periodontal diseases emphasizes a maximum of local treatment without systemic complications. The creation of local drug carriers is of great importance and is very useful in periodontic practice. Elimination of side effects from overall treatment creates a good basis for long-term treatment especially in patients with systemic diseases. However, the oral environment does not create favorable conditions for topical pharmacotherapy. The continuous flow of saliva, cheek movement, mealtimes, talking – all these factors make it difficult to maintain medicine long enough on the mucosa or in the periodontal pocket. The application of the medicine itself to the periodontal pocket is difficult; additionally, both the ability to control the amount of medicine released and the medicine continuation time in the pocket is often unpredictable. Modern pharmacology and biotechnology are in search of new solutions and ways to deliver medicines topically. The popular carriers of the past have now been abandoned due to the fact that they required removal from the treated site after a few days. They caused a number of disadvantages, e.g. periodontal tissue damage during application. Modern mucoadhesive medicine carriers produced on the basis of hydrophilic compounds are of particular interest. Several studies have demonstrated ease of application and good retention in the pocket.

Streszczenie

Choroby przyzębia są obecnie jednym z największych wyzwań współczesnej stomatologii. Utrata zębów rzutuje u chorych na wiele schorzeń ogólnoustrojowych. Wydaje się więc, że leczenie przewlekłego zapalenia przyzębia przynosi korzyść nie tylko dla zdrowia jamy ustnej, ale też dla zdrowia ogólnego. Obecnie w leczeniu chorób periodontologicznych dąży się do miejscowego leczenia bez powikłań ogólnoustrojowych. Stworzenie nośników leków działających miejscowo ma duże znaczenie i jest bardzo przydatne w praktyce periodontologicznej. Eliminacja skutków ubocznych leczenia ogólnego stwarza dobre podstawy do leczenia długoterminowego, szczególnie u pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi. Środowisko jamy ustnej nie stwarza dogodnych warunków do prowadzenia farmakoterapii miejscowej. Ciągły przepływ śliny, ruch policzków, przyjmowanie posiłków, mówienie utrudniają wystarczająco długie utrzymanie leku na błonie śluzowej lub w kieszonce przyzębnej. Samo podanie leku do kieszonki przyzębnej jest trudne, dodatkowo możliwość kontroli ilości uwalnianego leku i długość utrzymania się leku w kieszonce jest często nieprzewidywalna. Współczesna farmakologia i biotechnologia szukają nowych rozwiązań i sposobów dostarczania miejscowego leków. Odchodzi się od popularnych jeszcze kilka lat temu nośników stałych, które wymagały usunięcia z miejsca leczonego po kilku dniach. Niosły one ze sobą wiele niedogodności, np. uszkodzenie tkanek przyzębia podczas aplikacji. Na szczególne zainteresowanie zasługują nowoczesne mukoadhezyjne nośniki leków na bazie związków hydrofilowych. W wielu badaniach udowodniono łatwość podawania i dobrą retencję w kieszonce.

Key words

chronic periodontitis, metronidazol, topical treatment

Słowa kluczowe

przewlekłe zapalenie przyzębia, metronidazol, leczenie miejscowe

References (18)

 1. Scully C.: Introduction. In: Oral and Maxillofacial Medicine: The Basis of Diagnosis and Treatment. Ed.: Górska R. Urban&Partner, Wrocław 2006, VII–X.
 2. Pavia M., Nobile C.G., Bianco A., Angelillo F.: Meta-Analysis of Local Metronidazole in the Treatment of Chronic Periodontitis. J. Periodontol. 2004, 75, 830–838.
 3. Konopka T., Ziętek M.: Mistakes in the integrated treatment of periodontitis. Czas. Stomatol. 2005, 58, 786–797.
 4. Ashton P., Chen J., Su D.: In situ gelling drug delivery system. UE Patent PL/EP 163575. 12 24, 2008.
 5. Kołodziejska J.: Carbopol 974p in the Prescription of Dental Antiinflammatory. Polim. Med. 2008, 38, 27–37.
 6. Sosnowska K., Winnicka K.: Evaluation of the stability of clotrimazole in hydrogels made on carbopol 980 and hydroxyethylcellulose base. Farm. Pol. 2010, 66, 87–90.
 7. Ziętek M., Malicka B., Składnik-Jankowska J., Grzebieluch W.: Local drug delivery in periodontitis. Por. Stomatol. 2005, 10, 13–18.
 8. Al-Mubarak S.A., Karring T., Ho A.: Clinical evaluation of subgingival application of metronidazole 25% and adjunctive therapy. J. Int. Acad. Periodontal. 2000, 2(3), 64–70.
 9. Montebugnoli L., Servidio D., Prati C.: Effectiveness of metronidazole gel on cyclosporine induced gingival overgrowth in heart transplant patients. Clin. Oral Invest. 2002, 6(1), 24–27.
 10. Piccolomini R., Catamo G., Di Placido G., D’Ercole S., Tumini V., Picciani C., Paolantonio M.: Bacteriological and clinical follow-up of periodontal pockets during a topically applied 1% metronidazole gel therapy in patients with adult periodontitis. New Microbiol. 1994, 22(3), 219–225.
 11. Rizzo A., Paolillo R., Guida L., Annunziata M., Bevilacqua N., Tufano M.A.: Effect of metronidazole and modulation of cytokine production on human periodontal ligament cells. Int. Immunopharmacol. 2010, 10, 744–750.
 12. Varshosaz J., Tavakoli N., Saidian S.: Development and physical characterization of periodontal bioadhesive gel of metronidazole. Drug Dev. 2002, 9, 127–133.
 13. Buttafoco L., Kolkman N.G., Engbers-Buijtenhuijs P., Poot A.A., Dijkstra P.J., Vermes I., Feijen J.: Electrospinning of collagen and elastin for tissue engineering applications. Biomaterials 2006, 27, 724–734.
 14. Reise M., Wyrwa R., Müller U., Zylinski M., Völpel A., Schnabelrauch M., Berg A., Jandt K.D., Watts D.C., Sigusch B.W.: Release of metronidazole from electrospun poly(l-lactide-co-d/l-lactide) fibers for local periodontitis treatment. Dent. Mater. 2012, 28, 179–188.
 15. Grzegorczyk-Jaźwińska A., Zaremba M., Stawicka R., Górska R.: Atridox(R) – The new medicine in local treatment adult periodontitis. New Dent. 1999, 4, 21–22.
 16. Czarnobaj K., Sawicki W.: The sol-gel prepared SiO2-CaO-P2O5 composites doped with metronidazole for application in local delivery systems. Pharml. Dev. Technol. 2011, 1–8.
 17. Sheth M.R., Dabhi N.R.: Formulation development of physiological environment. Drug Dev. Ind. Pharm. 2012, 1–12.
 18. El-Kamel A.H., Ashri L.Y., Alsarra I.A.: Micromatricial Metronidazole Benzoate Film as a Local Mucoadhesive Delivery System for Treatment of Periodontal Diseases. AAPS PharmSciTech 2007, 8(3), E1–E11.