Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 450–457

Publication type: clinical case

Language: English

Maxillary Incisor Impaction Caused by a Supernumerary Tooth (Mesiodens), an Interdisciplinary Approach to Management

Zatrzymanie zęba siecznego szczęki spowodowane zębem nadliczbowym (mesiodens) – leczenie interdyscyplinarne

Alina Strzałkowska1,A,B,D,E, Anna Różalska1,A,B,D,E,F

1 Private Orthodontic Practice “OrthoSmile”, Wrocław, Poland

Abstract

The present paper discusses a case of altered eruption of tooth 21 caused by the presence of a supernumerary tooth, a mesiodens, in a boy aged 8. The occlusion was prepared using a thick archwire appliance with a screw, upper and lower thin segmented archwire appliances, then surgery was performed. A closed eruption method was selected. The impacted tooth 21 was exposed by raising a muco-periosteal flap and an orthodontic attachment with a traction chain was bonded to it. Within 24 months, the impacted incisor was brought into the arch with a fixed thin archwire appliance.

Streszczenie

Praca przedstawia przypadek zaburzeń wyrzynania zęba 21, spowodowanych obecnością zęba nadliczbowego (mesiodens) u 8-letniego pacjenta. Po uprzednim przygotowaniu zgryzu aparatem grubołukowym ze śrubą oraz górnym i dolnym aparatem cienkołukowym fragmentarycznym przeprowadzono zabieg chirurgiczny. Zdecydowano się na zastosowanie metody zamkniętego wyrzynania. Odsłonięto ząb zatrzymany 21 oraz płat śluzówkowo-okostnowy. Doklejono zaczep ortodontyczny wyposażony w łańcuszek trakcyjny. Następnie przez 24 miesiące stałym aparatem cienkołukowym sprowadzono zatrzymany ząb sieczny do łuku zębowego.

Key words

supernumerary tooth, mesiodens, impacted tooth, combined orthodontic and surgical treatment

Słowa kluczowe

ząb dodatkowy, mesiodens, zatrzymanie zęba, leczenie ortodontyczno-chirurgiczne

References (16)

 1. Meighani G., Pakdaman A.: Diagnosis and Management of Supernumerary (Mesiodens): A Review of the Literature. J. Dent. Tehran Univ. Med. Sci. 2010, 7(1), 41–47.
 2. Choi H.M., Han J.W., Park I.W., Baik J.S., Seo H.W., Lee J.H., Park H.: Quantitative localization of impacted mesiodens using panoramic and periapical radiographs. Korean J. Oral Maxillofac. Radiol. 2011, 41, 63–69.
 3. Russel K.A., Folwarczna M.A.: Mesiodens – Diagnosis and Management of a Common Supernumerary Tooth. J. Can. Dent. Assoc. 2003, 69(6), 362–366.
 4. Gunduz K., Celenk P., Zengin Z., Sumer P.: Mesiodens: a radiographic study in children. J. Oral Sci. 2008, 50, 287–291.
 5. Mukhopadhyay S.: Mesiodens: A clinical and radiographic study in children. J. Indian Soc. Pedodontics Prev. Dent. 2011, 29(1), 34–38.
 6. Babacan H., Ozturk F., Polat H.B.: Identical unerupted maxillary incisors in monozygotic twins. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 138(4), 498–509.
 7. Szkaradkiewicz A.K., Karpinski T.M.: Supernumerary teeth in clinical practice. J. Biol. Earth Sci. 2011, 1, M1–M5.
 8. Harris E.F., Clark L.L.: An Epidemiological Study of Hyperdontia in American Blacks and Whites. Angle Orthod. 2008, 78(3), 460–464.
 9. Olszewski D., Grzesiak-Janas G., Janas A.: Zaburzenia wyrzynania zębów spowodowane zębem nadliczbowym (Disturbance of teeth eruption caused by supernumerary tooth). Dent. Forum 2009, 1/2009/XXXVII, 95.
 10. Kumar S.: Combined Orthodontic and Surgical Treatment of Impacted Maxillary Central Incisors allied with Impacted Supernumerary Tooth – A Case Report. Orthod. CYBERjournal January 2010.
 11. Raghavendra M. S., Uma D., Hanumanth R., Shivaprakash P. K., Bhavneet K.: Impaction of the Maxillary Central Incisor Associated with Supernumerary Tooth: Surgical and Orthodontic Treatment. People J. Sci. Res. 2011, 4(1), 51–56.
 12. Becker A.: Impacted Maxillary Central Incisor with Mesiodens – Treatment Protocol. Orthod. CYBERjournal October 2011
 13. Kannan S.: Orthodontic management of impacted maxillary central incisors. Orthod. CYBERjournal February 2011.
 14. Jafri S. A. H., Parampreet K. P., Virat G., Gagan D.: Management of an inverted impacted mesiodens, associated with a partially erupted supplemental tooth – a case report. Indian J. Dent. 2011, 2, 40–43.
 15. Tanriver M., Tuzuner T., Baygin O.: Management of a case of lost primary incisor due to mesiodens: one-year follow-up. J. Dent. Fac. Atatürk Uni. 2011, 21, 3, 231–235.
 16. Popowski W., Jonasz M., Wesołowski P.: Ocena przyczyn odklejania się zamków ortodontycznych przyklejanych podczas zabiegów chirurgicznego odsłaniania zębów zatrzymanych – badania laboratoryjne (Evaluation of causes of cracks in the adhesive orthodontic brackets during surgical procedures exposing teeth – laboratory study). Nowa Stomatol. 2011, 1, 3–7.