Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 439–442

Publication type: clinical case

Language: English

Congenital Syphilis in a Multiple Children Family – Own Case

Kiła wrodzona w wielodzietnej rodzinie – przypadek własny

Bartosz Liweń1,A,D,E, Joanna Owczarek2,B,F

1 Department and Clinic of Paediatric Dentistry, Poznań University of Medical Sciences, Poland

2 Non-Public Medical Centre “Dentysta”, Poznań, Poland

Abstract

Syphilis is an infectious disease that in recent years has been affecting a fast growing number of people – globally and in Poland. The objective of the study was to present a case of occurrence of congenital syphilis in one child raised in a multiple children family. The study presents the case of a 12-year-old boy. The examining doctor noticed the symptomatic appearance of his incisors and facial profile. The consequent analysis of the patient’s medical history and physical examination gave grounds to confirm late congenital syphilis. The analysis of the patient’s dental history, community interview and an examination of medical files provided by the family’s general practitioner confirmed the case of congenital syphilis. It was discovered that the mother was diagnosed with secondary syphilis as late as in the second trimester. Despite administering adequate treatment, it was impossible to protect the child from being infected with Treponema pallidum. Tests performed on the infant showed a heightened VDRL titre (higher than in the mother’s case). Therefore, the boy underwent antibiotic treatment (penicillin). The other children by the same mother show no symptoms of Treponema pallidum infection. During the clinical trial, the following was identified: Hutchinson’s teeth with pitted enamel hypoplasia, gothic palate, saddle nose, Olympian brow as well as unclear speech which may suggest prior congenital syphilitic coryza. Diagnosing syphilis at an early stage of pregnancy and the commencement of specialist treatment does not preclude infecting the foetus or the occurrence of congenital syphilis symptoms. Running tests even before the conception would not only have decreased the risk of further spreading of the disease but also it would have allowed giving birth to a healthy child.

Streszczenie

Kiła jest chorobą zakaźną, która w ostatnich latach charakteryzuje się zwiększoną liczbą zachorowań na świecie i w Polsce. Celem pracy jest opis przypadku występowania kiły wrodzonej u dziecka z rodziny wielodzietnej. Opisano przypadek 12-letniego chłopca. Lekarz dentysta zauważył zmiany na zębach siecznych oraz w profilu twarzy. Dokładne badanie anamnestyczne i kliniczne potwierdziło przypadek późnej kiły wrodzonej. Zostało to także potwierdzone w historii pacjenta u lekarza rodzinnego. U matki chłopca stwierdzono kiłę wtórną pod koniec drugiego trymestru ciąży. Mimo podjęcia właściwego leczenia, nie była możliwa ochrona dziecka przed zakażeniem Treponema pallidum. W badaniu przesiewowym dziecka w kierunku kiły (VDRL) wykazano podwyższone miano swoistych przeciwciał, większe niż u matki. Chłopca leczono penicyliną. U innych dzieci tej samej matki nie potwierdzono zakażenia kiłą. W badaniu stomatologicznym wykazano następujące objawy kliniczne kiły: zęby Hutchinsona z hipoplazją szkliwa, podniebienie gotyckie, nos siodełkowaty, czoło olimpijczyka oraz niewyraźną mowę, która mogła sugerować objaw Saplikizowej (Coryza syphilitica). Rozpoznanie kiły we wczesnym okresie ciąży, a następnie właściwe leczenie specjalistyczne nie zapobiegają zakażeniu płodu lub wystąpieniu objawów kiły wrodzonej. Wykonanie odpowiednich testów nawet przed poczęciem dziecka nie tylko zmniejsza ryzyko późniejszego rozprzestrzenienia się choroby, lecz także umożliwia urodzenie zdrowego dziecka.

Key words

congenital syphilis, acquired syphilis, Hutchinson’s teeth

Słowa kluczowe

kiła wrodzona, kiła nabyta, zęby Hutchinsona

References (6)

  1. Wróbel K.: Syphilis – diagnostic and treatment issues. Med. News 2002, 71, 6, 342–348.
  2. Chodynicka B., Serwin A. B.: Congenital syphilis – current issues. Dermatol. Rev. 2009, 96, 109–113.
  3. Jabłońska S., Majewski S.: Sexually transmitted diseases. In: Skin diseases and sexually transmitted disease, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2006, 469–476.
  4. Burgdorf W.H.C., Plewig G., Wolff H.H., Landhaler M.: Syphilis. In: Braun-Falco Dermatology. Eds. Gliński W., Czarnecka-Operacz M., Krasowska D., Serwin A.B., Wolska H., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2010, 273–280.
  5. Bręborowicz G.H.: Pregancy-related diseases and infections. In: Obstetrics and Gynaecology, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2008, 286–288.
  6. Niemiec T.: Report: Women’s health in working age 15–49. Warsaw 2007, 54.