Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 399–405

Publication type: original article

Language: Polish

Termin wyrzynania pierwszego zęba mlecznego u dzieci na podstawie badania ankietowego rodziców

First Deciduous Tooth Eruption Term in Children Based on a Survey of Their Parents

Maria Mielnik-Błaszczak1,A,D, Elżbieta Pels1,A,D,E,F, Justyna Pietrak1,A,B,C,E,F, Paweł Ślusarski1,B,C,E,F, Jerzy Błaszczak2,B,C,E, Izabela Tkacz1,B,C,E

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Wyrzynanie zębów jest procesem fizjologicznym, związanym z ogólnym rozwojem dziecka i zależnym od wielu czynników ogólnych i miejscowych.
Cel pracy. Ocena terminu wyrzynania pierwszego zęba mlecznego u dzieci na podstawie badania ankietowego ich rodziców. Materiał i metody: Pytania ankietowe były skierowane do rodziców 123 dzieci. W badanej grupie były dzieci w wieku od 6. m.ż. do 14. r.ż.
Wyniki. Przeprowadzone badania pokazują, że u 28,46% dzieci pierwszy ząb mleczny wyrznął się przed 6. m.ż., u 34,96% w 6. m.ż., a u 36,59% dzieci po 6. m.ż. Średni termin wyrznięcia pierwszego zęba mlecznego wśród dzieci z masą urodzeniową poniżej 3 kg to 6,8 miesiąca, u dzieci z masą urodzeniową 3–4 kg – 6,35 miesiąca, a u dzieci z masą urodzeniową powyżej 4 kg to 6,0 miesiąc życia. Średni termin wyrznięcia pierwszego zęba mlecznego dzieci urodzonych w II kwartale roku to 6,07 miesiąca, a u dzieci urodzonych w III kwartale roku – 6,62 miesiąca.
Wnioski. Dzieci urodzone z większą masą urodzeniową ząbkują wcześniej niż dzieci z mniejszą masą urodzeniową. Dzieci urodzone drogami natury także ząbkują wcześniej niż dzieci urodzone przez cięcie cesarskie. Dzieci urodzone o czasie ząbkują istotnie statystycznie wcześniej w stosunku do dzieci urodzonych przed i po terminie przewidywanego porodu. Najwcześniej ząbkują dzieci urodzone w II kwartale, a najpóźniej dzieci urodzone w III kwartale roku.

Abstract

Background. Eruption of teeth is the physiological process, connected with the child general development and dependent on many general and local factors.
Objectives. The aim of questionnaire research was the consideration of the first tooth eruption term in children basing on parents answers.
Material and Methods. Questionnaire was directed to 76 families. In the study group there were 119 children aged from 6 months to 14 years. Questionnaire was about the first tooth eruption term.
Results. In result of the undertaken research it was proven that 28.46% of children first milk tooth erupted before 6 months of age, 34.96% of children had their first tooth eruption when they were 6 month old and 36.59% of children had their first tooth eruption after 6 month of age. Mean term of first tooth eruption in children with birth weight below 3 kg was 6.8 months. Children with birth weight of 3–4 kg resulted with 6.35 months of mean age, when 1st tooth erupted and children with birth mass of more than 4 kg mean age value was 6.0 months. The mean term of first tooth eruption in children born in II the quarter of the year was 6.07 months and for children born in III the quarter of the year it was 6.62 months.
Conclusion. Children born with higher birth mass have their first tooth eruption sooner than children with lower birth mass. In children born spontaneously teething was observed significantly earlier than children born by caesar section. In children born at term, teething was observed significantly earlier when compared to children born before and after the expected date of birth. Children born in II quarter of the year have their eruption soonest compared to children born in III quarter of the year.

Słowa kluczowe

wyrzynanie pierwszego zęba mlecznego, dzieci, badanie ankietowe

Key words

first milk tooth eruption, children, questionnaire

References (16)

 1. Olczak-Kowalczyk D., Boguszewska-Gutenbaum H., Janicha J., Turska-Szybka A.: Selected issues of baby teething. Nowa Stomatol. 2011, 2, 73–76 [in Polish].
 2. Filipińska-Skąpska R., Proc P., Wochna-Sobańska M.: Times and sequence of eruption of the deciduous teeth in children from Łódź. Czas. Stomatol. 2005, 58, 182–187 [in Polish].
 3. Mierzwińska K.: Stages of pregnancy and onset of teething. Czas. Stomatol. 1996, 49, 610–612 [in Polish].
 4. Mierzwińska K.: The time of eruption of the first deciduous tooth and the course of teething. Czas. Stomatol. 1996, 49, 755–758 [in Polish].
 5. Krzywańska-Karolewska M., Śmiech-Słomkowska G.: Influence of the delivery term on the time of permanent teeth eruption in twins. Czas. Stomatol. 2009, 62, 293–297 [in Polish].
 6. Choi N.K., Yang K.H.: A study on the eruption timing of primary teeth in Korean children. ASDC J. Dent. Child. 2001, 68, 244–249.
 7. Folayan M., Owotade F., Adejuyigbe E., Sen S., Lawal B., Ndukwe K.: The timing of eruption of the primary dentition in Nigerian children. Am. J. Phys. Anthropol. 2007, 134, 443–448.
 8. Hulland S.A., Lucas J.O., Wake M.A., Hasketh K.D.: Eruption of the primary dentition in human infants: a prospective descriptive study. Pediatr. Dent. 2000, 22, 415–421.
 9. Śmiech-Słomkowska G., Skiba A.: Eruption of permanent teeth in prematurely born children. Czas. Stomatol. 2001, 54, 685–687 [in Polish].
 10. Wake M., Hesketh K., Lucas J.: Teething and tooth eruption in infants: A cohort study. Pediatrics 2000, 106, 1374–1379.
 11. Szpringer-Nodzak M., Janicha J., Falkowski T., Rowecka-Trzebicka K., Milewska-Bobula B., Siniczyn A., Czugajewska L.: Continual study on first eruption process in children. Czas. Stomatol. 1992, 45, 69–74 [in Polish].
 12. Janicha J., Szpringer-Nodzak M.: Natal and neonatal teeth. Magazyn Stomatol. 1992, 2, 2, 16–18 [in Polish]
 13. Thomaz E.B., Valença A.M.: Relationship between childhood underweight and dental crowding in deciduous teething. J. Pediatr. (Rio J). 2009, 85, 110–116.
 14. Paulsson L., Bondemark L., Soderfeldt B.: A systematic review of the consequences of premature birth on palatal morphology, dental occlusion, tooth-crown dimensions and tooth maturity and eruption. Angle. Orthod. 2004, 74, 269–279.
 15. Oziegbe E.O., Adekoya-Sofowora C., Esan T.A., Owotade F.J.: Eruption chronology of primary teeth in Nigerian children. J. Clin. Pediatr. Dent. 2008, 32, 341–345.
 16. Ulijaszek S.J.: Age of eruption of deciduous dentition of Anga children. Papua New Guinea. Ann. Hum. Biol. 1996, 23, 495–499.