Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 309–316

Publication type: clinical case

Language: English

Conservative Treatment of Traumatic Intrusion of Permanent Incisors with Incomplete Root Formation

Postępowanie zachowawcze w przypadku urazowego wtłoczenia stałych zębów siecznych z niezakończonym rozwojem korzeni

Patrycja Proc1,A-F

1 Department of Pediatric Dentistry, Medical University of Lodz, Poland

Abstract

Determining treatment in cases of post-traumatic intrusion of teeth depends on the depth of intrusion and stage of root development. In three patients, at age 7, 8.5 and 9, re-eruption of intruded teeth was observed. The state of the teeth was estimated by X-ray and LDF (Periflux 5010®). In a boy aged 9, using the initials B.L. as an identifier, incisor 11 with an incomplete root formation was intruded to a depth of 5 mm. After 1.5 months it returned to its primary position however an inflammatory external resorption of the root was observed. Period of observation: 5 years. In a girl aged 7, P.M., a 4–5 mm intrusion of tooth 21 was observed. After 5 months it returned to its proper position. Pulp vitality remained normal. Period of observation: 2 years. In a girl aged 8.5, A.M., tooth 21 was observed to intrude more than 5 mm. After 6 months, it returned to its primary position, the pulpal blood flow remained normal. Period of observation: 6 months. The treatment of traumatic intrusion of permanent incisors with incomplete root formation is based on observations of spontaneous re-eruption. During the healing process, correct radiological observation and the control of dental pulp vitality is needed.

Streszczenie

Wybór metody leczenia w urazowym wtłoczeniu zęba zależy od głębokości wtłoczenia oraz stadium rozwoju korzenia. U trzech pacjentów w wieku 7, 8,5 i 9 lat obserwowano samoistną reerupcję wtłoczonych zębów. Zęby kontrolowano radiologicznie oraz przepływomierzem laserowym (LDF) Periflux System 5010®. U pacjenta B.L., lat 9, stwierdzono wtłoczony ząb 11 na głębokość ok. 5 mm. Ząb po 1,5 miesiąca wrócił do swojego pierwotnego położenia, wystąpiła jednak resorpcja zewnętrzna korzenia. Czas obserwacji wynosił 5 lat. U pacjentki P.M., lat 7, stwierdzono wtłoczenie zęba 21 na głębokość ok. 4–5 mm. W ciągu 5 miesięcy ząb powrócił do pierwotnej pozycji i zachował żywotność. Czas obserwacji wynosił 2 lata. U pacjentki A.M., lat 8,5; stwierdzono wtłoczenie zęba 21 na głębokość ok. 5 mm. Po 5 miesiącach ząb powrócił do pozycji wyjściowej, został zachowany prawidłowy przepływ krwi. Czas obserwacji wynosił 6 miesięcy. Leczenie zębów wtłoczonych do zębodołu z niedokończonym rozwojem korzenia polega na obserwacji i kontroli procesu reerupcji. Podczas gojenia jest konieczna kontrola radiologiczna i monitorowanie stanu żywotności miazgi.

Key words

tooth intrusion, incomplete roots formation

Słowa kluczowe

wtłoczenie zębów, niezakończony rozwój korzeni

References (15)

 1. Szydłowska B., Lubowiedzka B., Wochna-Sobańska M.: Prevalence of traumatic injuries of permanent teeth in children aged 7 to 16 years in Łódź. [Częstość występowania urazowych uszkodzeń zębów stałych u dzieci w wieku od 7 do 16 lat z Łodzi]. Zdr. Publ. 2005, 115, 184–186.
 2. Andreasen J.O., Bakland L .K., Matras R.C., Andreasen F.M.: Traumatic intrusion of permanent teeth. Part 1. An epidemiological study of 216 intruded permanent teeth. Dent. Traumatol. 2006, 22, 83–89.
 3. Pypeć L .J., Proc P., Bruzda-Zwiech A .: Pulpal blood flow in permanent maxillary central incisors in children aged 7–12. [Przepływ naczyniowy krwi w miazdze stałych siekaczy szczęki u dzieci w wieku 7–12 lat]. Stomatol. Współ. 2005, 12, 6, 28–32.
 4. Gondim J.O., Diniz M.B., de Abreu-e-Lima F.C., Pansani C.A., Moreira Neto J.J.: Alternative treatment modalities for immature intruded permanent incisors: report of 2 cases. Pediatr. Dent. 2009, 31, 340–345.
 5. Luna A .H., Moreira R.W., de Moraes M.: Traumatic intrusion of maxillary permanent incisors into the nasal cavity: report of case. Dent. Traumatol. 2008, 24, 244–247.
 6. Chaushu S ., Shapira J., Heling I ., Becker A .: Emergency orthodontic treatment after the traumatic luxation of maxillary incisors. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2004, 126, 162–172.
 7. Andreasen J.O., Bakland L .K., Andreasen F.M.: Traumatic intrusion of permanent teeth. Part 3. A clinical study of the effect of treatment variables such as treatment delay, methods of repositioning, type of splint, length of splinting and antibiotics on 140 teeth. Dent. Traumatol. 2006, 22, 99–111.
 8. Szczepańska J., Pawłowska E .: First aid in dental trauma. [Pierwsza pomoc w urazowych uszkodzeniach zębów stałych]. Twój Przegl. Stomatol. 2006, 9, 12–16.
 9. Schott T.C., Engel E ., Göz G.: Spontaneus re-eruption of a permanent maxillary central incisor after 15 years of ankylosis – a case report. Dent. Traumatol. 2011, Jul 26. Epub.
 10. Wigen T., Agnalt R., Jacobsen I .: Intrusive luxation of permanent incisors in Norwegians aged 6–17 years: a retrospective study of treatment and outcome. Dent. Traumatol. 2008, 24, 612–618.
 11. Pypeć L .J., Bruzda-Zwiech A ., Proc P.: A comparative analysis of results of vitality testing of dental pulp with conventional tests and pulpal blood flow (LDF). [Analiza porównawcza badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)] Czas. Stomatol. 2005, LVIII, 8, 535–542.
 12. Pypeć L .J., Proc P., Bruzda-Zwiech A .: Evaluation of pulpal blood flow in luxated permanent incisors in children. [Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych zębów siecznych u dzieci]. Czas. Stomatol. 2005, LVIII, 9, 613–619.
 13. Pypeć L .J., Śmiech-Słomkowska G., Krawczyk K.: Assessment of pulpal blood flow with Laser Doppler Flowmetry (LDF) technique in patients treated for malocclusion. [Ocena przepływu krwi w miazdze zęba za pomocą przepływometrii laserowej u pacjentów leczonych z powodu nieprawidłowości zębowych]. Czas. Stomatol. 2010, 63, 9, 535–542.
 14. Oktem Z.B., Cetinbaş T., Ozer L, Sönmez H.: Treatment of aggressive external root resorption with calcium hydroxide medicaments: a case report. Dent. Traumatol. 2009, 25, 527–531.
 15. A ltun C., Güven G., Cehreli Z.C., Gurbuz T., Aydin C.: Re-eruption of intruded immature incisor with necrotic pulp: a case report. J. Can. Dent. Assoc. 2008, 74, 545–549.