Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 279–285

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena nawyków higienicznych jamy ustnej i dietetycznych dzieci na podstawie badania ankietowego ich rodziców

Evaluation of Oral Hygiene and Dietary Habits of Children Based on the Survey of Their Parents

Elżbieta Pels1,A,D,E,F, Maria Mielnik-Błaszczak1,A,D, Justyna Pietrak1,B,C,E,F, Paweł Ślusarski1,B,C,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Edukacja prozdrowotna w stomatologii jest podstawowym elementem współczesnych programów profilaktycznych.
Cel pracy. Ocena nawyków higienicznych i dietetycznych dzieci na podstawie badania ankietowego rodziców.
Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród rodziców 125 dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego. W badanej grupie było 52 jedynaków oraz 73 dzieci z rodzin z więcej niż jednym dzieckiem, w wieku 1–14 lat. Ankieta dotyczyła m.in.: nawyków higienicznych dzieci, spożywania słodyczy przez dziecko oraz dostępności do gabinetów stomatologicznych.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 69,23% jedynaków i 49,32% dzieci z rodzin z 2 i więcej dzieci spożywa słodycze mniej niż 2 razy dziennie. 31,25% dzieci na wsi i 74,03% dzieci w mieście spożywa słodycze mniej niż 2 razy dziennie. Stwierdzono, że 72,34% jedynaków i 64,71% dzieci rodzin z więcej niż jednym dzieckiem szczotkuje zęby 2 lub częściej razy dziennie. Na wsiach 64,29% dzieci i 69,86% dzieci w mieście szczotkuje zęby 2 lub więcej razy dziennie. Tylko 13,64% badanych rodzin na wsi i 27,59% rodzin z miasta potwierdziło obecność gabinetu stomatologicznego w szkole lub w przedszkolu, do której uczęszczają dzieci.
Wnioski. Dzieci zamieszkałe na wsi częściej spożywają słodycze w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w miastach. Wśród rodzin z więcej niż jednym dzieckiem częściej szczotkują zęby dzieci z miasta. Dzieci z miast w porównaniu z dziećmi wiejskimi mają także łatwiejszy dostęp do gabinetów stomatologicznych.

Abstract

Background. Dental health knowledge is a very important problem, making up the basic element of programs of dental prophylaxis.
Objectives. Evaluation of hygiene and dietary habits of children based on the questionnaire survey of their parents.
Material and Methods. The questionnaire survey was conducted among parents of 125 children from rural and urban environments. There were 52 ot the only children and 73 children from families with more than one child. The examined children were aged from 1 year to 14 years. The questionnaire was aimed among other things at: hygienic habits of children, eating sweets by the child and the availability of dental services.
Results. The study results showed that 69.23% of the only children and 49.32% of children from families with two or more children eat sweets less than 2 times a day. 31.25% of children from rural areas and 74.03% of children from the town eat sweets less than 2 times a day. I t was found that 72.34% of the only children and 64.71% of children of families with more than one child brush their teeth twice or more times a day. It was reported that 64.28% children in rural areas and 69.86% children from the town of brush their teeth twice a day or more frequently. O nly 13.64% of families from rural areas and 27.59% of the families from the town confirmed the presence of dental services in school or in kindergarten, which children attend.
Conclusion. Children consuming sweets more often live in rural areas when compared with children from the town. A mong families with more than one child, youngsters brush their teeth more frequently when living in the city, than in the villages. C hildren of the towns compared to rural children have easier access to dental services.

Słowa kluczowe

nawyki higieniczne, dzieci, dostępność do leczenia stomatologicznego, badanie ankietowe

Key words

hygiene habits, children, access to dental treatment, questionnaire survey

References (19)

 1. Borysewicz-Lewicka M., Wochna-Sobańska M., Mielnik-Błaszczak M., Stokowska W., Waszkiel D., Gerreth K.: Evaluation of dental health promoting habits of disabled children and adolescents in selected Polish provinces – a sociomedical study. Czas. Stomatol. 2010, 63, 18–26 [in Polish].
 2. Rybarczyk-Townsend E.: Oral health awareness of 12-year-old children in Łódź region in the light of dental questionnaire. N owa Stomatol. 2002, 7, 3, 107–111 [in Polish].
 3. Bachanek T., Nakonieczna-Rudnicka M.: Dietary habits of pregnant women. Czas. Stomatol. 2009, 62, 800– 808 [in Polish].
 4. Kaczmarek U., Iwańczak B., Pytrus T., Grzesiak-Gasek I.: Evaluation of a questionnaire study among paediatricians and family physicians concerning oral health. Czas. Stomatol. 2010, 63, 693–702 [in Polish].
 5. Leda B., Niedźwiedzki T., Hędzelek M.: “Healthy smile for the youngest” – sample model of dental prophylaxis campaign directed at preschool age children. Czas. Stomatol. 2009, 62(6), 502–508 [in Polish].
 6. Listl S.: Family composition and children’s dental health behavior: evidence from Germany. J. Public Health Dent. 2011, 71, 91–101.
 7. Skeie M.S., Klock K.S., Haugejorden O., Riordan P.J., Espelid I.: Tracking of parents’ attitudes to their children’s oral health-related behavior-Oslo, Norway, 2002–04. Acta. Odontol. Scand. 2010, 68, 49–56.
 8. Suresh B.S., Ravishankar T.L., Chaitra T.R., Mohapatra A.K., Gupta V.: Mother’s knowledge about preschool child’s oral health. J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2010, 28, 282–287.
 9. Rogalska A., Zieleniewicz K., Mikołajczyk M., Pypeć J.: The level of parent’s knowledge about their children’s present oral state. Nowa Stomatol. 2004, 9, 80–82 [in Polish].
 10. C han S.C., Tsai J.S., King N.M.: Feeding and oral hygiene habits of preschool children in Hong Kong and their caregivers’ dental knowledge and attitudes. Int. J. Paediatr. Dent. 2002, 12, 322–331.
 11. Gao X.L., McGrath C., Lin H.C.: Oral health status of rural-urban migrant children in South China. Int. J. Paediatr. Dent. 2011, 21, 58–67.
 12. Blinkhorn A.S., Wainwright-Stringer Y.M., Holloway P.J.: Dental health knowledge and attitudes of regularly attending mothers of high-risk, pre-school children. Int. Dent. J. 2001, 51, 435–438.
 13. L ee J.G., Messer L.B.: Intake of sweet drinks and sweet treats versus reported and observed caries experience. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2010, 11, 5–17.
 14. Vinay S., Naveen N., Naganandini N.: Feeding and oral hygiene habits of children attending daycare centres in Bangalore and their caretakers oral health knowledge, attitude and practices. Indian. J. Dent. Res. 2011, 22, 561– 566.
 15. Mielnik-Błaszczak M., Krawczyk D., Kuc D., Zawiślak M., Pels E.: Hygienic habits and the dental condition in 12-year-old children. Adv. Med. Sci. 2006, 51, Suppl. 1, 142–144.
 16. Broniarek M., Krawczyk-Stuss M., Danuta Piątowska D.: Evaluation of dentition and health awareness in 12-year-old children from the region of Skierniewice. Czas. Stomatol. 2008, 61, 775–783 [in Polish].
 17. Borysewicz-Lewicka M., Przystanowicz A.: Evaluation of knowledge of oral health prevention and habits among elementary school pupils. Czas. Stomatol. 2001, 54, 152–158 [in Polish].
 18. Tomankiewicz M., Mielnik-Błaszczak M.: Oral hygiene and periodontal condition in 12 years old children from the Lublin’s macroregion. Czas. Stomatol. 1999, 52, 311–316 [in Polish].
 19. Saied-Moallemi Z., Virtanen J.I., Ghofranipour F., Murtomaa H.: Influence of mothers’ oral health knowledge and attitudes on their children’s dental health. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2008, 9, 79–83.