Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 272–278

Publication type: original article

Language: Polish

Stomatologiczne zachowania prozdrowotne 4–5-letnich dzieci w świetle badań ankietowych rodziców

Oral Health Behaviors of 4 to 5-Year-Old Children – Parent Questionnaire Survey

Agnieszka Bruzda-Zwiech1,B,C,D,E,F, Renata Filipińska1,B,D,F, Beata Szydłowska-Walendowska1,B, Beata Lubowiedzka-Gontarek1,B, Magdalena Wochna-Sobańska1,A,E

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania epidemiologiczne wskazują na dużą zapadalność na próchnicę dzieci w wieku przedszkolnym. Czynnikami ryzyka wystąpienia próchnicy mogą być niekorzystne nawyki higieniczne i żywieniowe oraz mała świadomość prozdrowotna rodziców.
Cel pracy. Ocena stomatologicznych zachowań prozdrowotnych 4–5-letnich dzieci przez ich rodziców w badaniu ankietowym oraz określenie czynników mających wpływ na ich świadomość prozdrowotną.
Materiał i metody. W badaniu ankietowym wzięło udział 230 rodziców dzieci 4- i 5-letnich uczęszczających do wybranych w drodze losowania łódzkich przedszkoli. W ankiecie zawarto pytania o wykształcenie rodziców, wiek rodziców w chwili urodzenia dziecka oraz o zachowania mogące mieć wpływ na zachorowalność dzieci na próchnicę.
Wyniki. W badanej grupie u prawie połowy dzieci rodzice wprowadzili zabiegi higieniczne jamy ustnej dopiero po ukończeniu przez dziecko 1. r.ż., w tym u 8% dzieci dopiero w 3. r.ż. Mimo że rodzice w ankietach podają, że 75% dzieci szczotkuje zęby 2 razy dziennie i 94,7% używa pasty dla dzieci, to tylko u 42% dzieci szczotkowanie odbywa się z pomocą rodziców. Codziennie spożywanie słodyczy odnotowano u 66% dzieci 4- i 5-letnich. W badanej grupie 23% dzieci było pierwszy raz u stomatologa dopiero po ukończeniu 3. r.ż., a prawie 5% nigdy jeszcze nie było. Ocena statystyczna danych uzyskanych z badania ankietowego wykazała, że wzrost poziomu wykształcenia zarówno matki, jak i ojca, wiąże się z wcześniejszym zgłaszaniem się z dzieckiem na pierwszą wizytę do stomatologa. Im starsza matka, tym wcześniejszy czas rozpoczęcia zabiegów higienicznych w jamie ustnej dziecka. Wykształcenie ojca było istotnie statystycznie związane z pomocą dziecku podczas szczotkowania zębów.
Wnioski. Wyniki badań wskazują na potrzebę edukacji rodziców odnośnie do potrzeby nadzorowania szczotkowania zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, prawidłowych nawyków żywieniowych i konieczności wczesnego zgłaszania się dzieci na wizyty u stomatologa. Wyższy poziom wykształcenia rodziców jest czynnikiem sprzyjającym zachowaniom prozdrowotnym.

Abstract

Background. Epidemiological studies indicate the high prevalence of caries in preschool children. Among others caries risk factors, the unfavorable hygiene and dietary habits or parental low awareness of health promoting practices should not be underestimated.
Objectives. The aim of this study was to determine oral health habits in 4- to 5-year-old children as reported by their parents, and to evaluate what factors may modify dental health knowledge of parents.
Material and Methods. A questionnaire survey was conducted in 230 parents of 4- and 5-year-old children from odnotorandomly chosen kindergartens in Lodz. The following data, which may have an impact on caries prevalence, were collected: parents’ education level, parents’ age at the child’s birth and a young patient’s oral health related behaviors.
Results. Almost in half of the evaluated children, the parents have introduced oral hygiene practices to their children in age of over 1 year and in 8.3% of them within third year of life. Despite parental responses, that 75% of children brush their teeth twice a day and 94.7% of them use toothpaste for children, only in 42% toothbrushing is performed with parental help. 66% of 4- and 5-year-old children eat sweets every day. In the examined group, 23% of the children were on the first dental visit at the age of 3 years or later and almost 5% have never been at the dentist. The statistical evaluation of data obtained from the survey showed that the higher education level of both, mother and father, the earlier time of a child’s first visit to the dentist was. The higher mother’s age contributed to the earlier introduction of oral hygiene practices in children. The level of father’s education was a factor that positively correlated with parental supervision of toothbrushing in children.
Conclusion. The results suggest the necessity of parents’ education implicating the increase of their awareness in regard to the need of parental help and supervision during toothbrushing in preschool children, the improvement of hygienic and nutritional habits of their offspring and of the early dental attendance. A higher parents’ educational level is a factor which contributes to oral health promoting practices.

Słowa kluczowe

zachowania prozdrowotne, dzieci 4–5-letnie, badania ankietowe rodziców

Key words

oral health behaviors, 4 to 5-year-old children, parent questionnaire survey

References (33)

 1. Dybiżańska E., Zawadziński M., Pierzynowska E., Ganowicz M., Adamowicz-Klepalska M., Wierzbicka M.: The occurrence of caries in 3- and 6-yearold children in Poland. Czas. Stomatol. 2003, 56, 510–515.
 2. Kruszyńska-Rosada M., Borysewicz-Lewicka M.: Clinical evaluation of the progress of dental caries in decidous teeth in preschool children. Czas. Stomatol. 2000, 13, 345–353.
 3. Proc P., Filipińska-Skąpska R., Wochna-Sobańska M.: Dental caries in children up to the age of 5 from Lodz. I. Incidence and prevalence of caries. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 249–253.
 4. Szafrańska B., Waszkiel D.: The incidence and intensity of caries in 3- to 7-year-old children living in Białystok. Czas. Stomatol. 2008, 61, 345–353.
 5. Szydłowska-Walendowska B., Lubowiedzka-Gontarek B., Daszkowska M., Filipińska-Skąpska R., Hilt A., Wochna-Sobańska M., Bruzda-Zwiech A.: Incidence of caries in preschool children living in Lodz who were to participate in professional fluoride prophylaxis. Czas. Stomatol. 2005, 58, 323–327.
 6. Szczepańska J., Lubowiedzka B., Szydłowska B., Pawłowska E.: Influence of dietary habits on the incidence of early childhood caries. Czas. Stomatol. 2007, 60, 249–256.
 7. Williams N.J, Whittle J.G, Gatrell A.C.: The relationship between socio-demographic characteristics and dental health knowledge and attitudes of parents with young children. Brit. Dent. J. 2002, 193, 651–654.
 8. Szczepańska J.: Prognosing of dental caries prevalence in children on the basis of multiple analysis of risk factors – part I. Nowa Stomatol. 2001, 4, 3–12.
 9. Szczepańska J., Szydłowska B., Lubowiedzka B., Pawłowska E.: Analysis of risk factors for caries in 3-year old children. Czas. Stomatol. 2007, 60, 3, 162–170.
 10. Proc P., Filipińska-Skąpska R., Wochna-Sobańska M.: Dental caries in children up to the age of 5 from Lodz. II. Mothers oral health care. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 4, 567–571.
 11. Tickle M., Wiliams M., Jenner T., Blinkhorn A.: The effect of socio-economical status and dental attendance on dental caries experience and treatment patterns in 5-year-old children. Brit. Dent. J. 1999, 186, 135–137.
 12. Bedi R., Lewsey J.D., Gilthorpe M.S.: Changes in oral health over ten years among children aged 4–5 years living in a deprived multiethnic area. Brit. Dent. J. 2000, 189, 88–92.
 13. Furze H., Basso M.: The first dental visit: an Argentine point of view. Int. J. Paediatr. Dent. 2003, 13, 266–268.
 14. A merican Academy of Pediatrics Dentistry. Guideline on caries-risk assessment and management for infants, children and adolescents. Pediatr. Dent. 2010, 32, (Suppl. Reference Manual), 101–108.
 15. A merican Academy of Pediatric Dentistry. Policy on the dental home. Pediatr. Dent. 2008, 30 (Suppl. Reference Manual), 22–23.
 16. A merican Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on periodicity of examination, preventive dental service, anticipatory guidance/counseling, and oral treatment in children, and adolescence. Pediatr. Dent. 2010, 32, (Suppl. Reference Manual), 93–100.
 17. Wiener R.C., Crout R.J., Wiener M.A.: Toothpaste use by children, oral hygiene, and nutritional education: an assessment of parental performance. J. Dent. Hyg. 2009, 83, 6–9.
 18. BSPD and IADPD: British Society of Paediatric Dentistry: a policy document on health care in preschool children. Int. J. Pediatr. Dent. 2003,13, 279–285.
 19. Blinkhorn A.S., Wainwright-Stringer Y.M., Holloway P.J.: Dental health knowledge and attitudes of regularly attending mothers of high-risk preschool children. Int. Dent. J. 2001, 51, 435–438.
 20. Poulsen S.: The child’s first dental visit. Int. J. Pediatr. Dent. 2003, 13, 264–265.
 21. Rayner J.A.: The first dental visit: a UK view point. Int. J. Pediatr. Dent. 2003, 13, 269.
 22. Widmer R.: The first dental visit – an Australian perspective. Int. J. Pediatr. Dent. 2003, 13, 270.
 23. Wierzbicka M., Szatko F., Pierzynowska E., Zawadziński M., Dybiżańska E., Małkiewicz E., Ganowicz M., Strużycka I., Iwanicka-Frankowska E.: Oral health knowledge and attitudes of mothers of small children in Poland at the beginning of the new century. Stomat. Współczesna 2003, 10, 4, 8–12.
 24. Grzesiak I., Kaczmarek U.: The child’s first dental visit. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 433–437.
 25. Topolska J., Bałanda W., Malicka M., Rudnicka-Siwek K., Pels E., Borowska M.: Analysis of parents’ health education and nutritional habits in relation to the state of the deciduous dentition of their children. Dent. Forum 2006, 34, 1, 37–41.
 26. Nainar S.M.H., Strafon L.H.: Targeting of the year one dental visit for United States children. Int. J. Pediatr. Dent. 2003, 13, 258–263.
 27. Coleen E.H., Riedy Ch.A.: Behavioral determinants of brushing young children’s teeth: implications for anticipatory guidance. Pediatr. Dent. 2010, 32, 48–55.
 28. Iwanicka-Grzegorek E., Kępa-Prokopieńko J., Pierzynowska E.: The health awareness of pre-school age children´ parents – questionnaire study. Nowa Stomatol. 2007, 8, 1, 8–12.
 29. Grzesiaak I., Kaczmarek U.: Predicting the oral hygiene in children. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 255–260.
 30. White D. A., Chadwick B. L., Nuttall N. M., Chestnutt I. G. , Steele J. G.: Oral health habits amongst children in the United Kingdom in 2003. Br. Dent. J. 2006, 200, 487–491.
 31. Daszkowska M., Lubowiedzka B., Szydłowska B., Wochna-Sobańska M.: The Evaluation of Hygienic and Nutritional Habits in Preschool Children Included in the Program of Caries Prophylaxis. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 305–308.
 32. Kolarzyk E. Janik A., Kwiatkowski J.: Nutritional habits of pre-school children. Prob. Hig. Epidemiol. 2008, 89, 527–532.
 33. Petersen P.E.: Sociobehavioural risk factors in dental caries – international perspectives. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2005, 33, 274–279