Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 263–271

Publication type: original article

Language: Polish

Kliniczna ocena wypełnień z materiału Filtek Supreme XT® polimeryzowanego za pomocą lampy diodowej oraz halogenowej – obserwacje 2-letnie

Clinical Evaluation of Fillings Made from Filtek Supreme XT® Cured with LED Light Curing Unit and Halogen Light Curing Unit – a Two Year Observation

Agnieszka Wacławczyk1,A,B,D,E,F, Lidia Postek-Stefańska1,A,B,D,E

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. Stały rozwój w dziedzinie stomatologii estetycznej powoduje ciągłe doskonalenie materiałów kompozytowych, a także postęp w dziedzinie lamp przeznaczonych do polimeryzacji.
Cel pracy. Dwuletnia ocena kliniczna wypełnień z materiału Filtek Supreme XT® (3M ESPE), założonych w zębach stałych u dzieci. Wypełnienia polimeryzowano lampą diodową (z funkcją soft start i bez tej funkcji) i halogenową.
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiło 96 wypełnień założonych w ubytkach zębów u 32 pacjentów w wieku 7–16 lat (16 chłopców i 16 dziewcząt), które podzielono na 3 grupy. W grupie I wykonano 32 wypełnienia z materiału Filtek Supreme XT polimeryzowanego lampą halogenową Translux CL® (Kulzer). Grupę II stanowiły 32 wypełnienia z materiału Filtek Supreme XT utwardzanego lampą diodową Elipar-2® (3M ESPE) z funkcją soft start. W grupie III wykonano 32 wypełnienia z materiału Filtek Supreme XT, który polimeryzowano lampą diodową Elipar-2 z wyłączeniem funkcji soft start. Klinicznie oceniano jakość wypełnień bezpośrednio po założeniu, a następnie po 6, 12 i 24 miesiącach wg kryteriów Ryge’a. Oceniano także stan higieny jamy ustnej oraz stan miazgi leczonych zębów. Wyniki i wnioski. W czasie 2-letnich obserwacji klinicznych stopniowo pogarszała się jakości wypełnień z materiału kompozytowego. W mniejszym stopniu dotyczyło ono wypełnień polimeryzowanych lampą diodową, w większym zaś utwardzanych lampą halogenową.

Abstract

Background. An ongoing development in the area of aesthetic dentistry forces a continuous search for improvements in composite materials, as well as progress in the field of light curing for composites’ polimerisation.
Objectives. The aim of this study was a two year clinical evalution of Filtek Supreme XT® filling material (3M ESPE), installed in children’s permanent teeth. The fillings were cured by a LE D (with and without the soft start function) and halogen light curing unit.
Material and Methods. The research material was made up of 96 fillings installed in cavities of 32 patients aged 7 to 16 years (16 boys and 16 girls), divided into 3 groups. In group I 32 fillings were made from Filtek Supreme XT cured with a Translux CL® halogen light curing unit (Kulzer). Group II consisted of 32 fillings made from Filtek Supreme XT hardened with an Elipar-2 LED light curing unit (3M ESPE) equipped with the soft start function. In group III 32 fillings were made from Filtek Supreme XT which was cured with an Elipar-2® LED unit without the przysoft start function. The fillings were subjected to clinical evaluation immediately after they had been installed, and then after 6, 12 and 24 months according to Ryge’s criteria. The condition of oral cavity and treated teeth pulp was also examined. Results and
Conclusion. During 2-year clinical observations the quality of composite material gradually deteriorated. The fillings cured with a LE D light curing unit were affected to a lesser extent, while degradation of those hardened with a halogen was greater.

Słowa kluczowe

kompozyt nanofilowy, ocena kliniczna, diodowa lampa polimeryzacyjna, halogenowa lampa polimeryzacyjna

Key words

nanocomposite, clinical trials, LED light curing unit, halogen light curing unit

References (30)

 1. Pacyk A., Wagner L.: Techniques of polymerization activation of restorative materials. Stomatol. Współ. 2004, 15, 2, 22–27.
 2. Pacyk A., Sokołowski J., Pawlicka H.: The impact of modern modifications of composites’ organic part on polymerization shrinkage. e-Dentico 2006, 9, 1, 74–81.
 3. Okoński P.: Polymerisation of light – curing composites review of literaturę. Nowa Stomatol. 2000, 5, 4, 18–21.
 4. Radziejewska M.: Cytotoxicity of composite resin and dentine adhesive systems – a literaturę review. Nowa Stomatol. 1999, 4, 4, 35–39
 5. Wolf-Smentek A., Wolf L., Pijanowski J.: The marginal adaptation of composite fillings cured a laser argon and a halogen light unit. Magazyn Stomatol. 1999, 9, 9, 46–49.
 6. Ilie N., Felten K., Trixner K.: Shrinkage behavior of a resin-based composite irradiated with modern curing units. Dent. Mater. 2005, 21, 483–489.
 7. Bojar W., Chladek W., Karczewicz A.: Young’s modulus and compressive strength of chosen posterior restoratives. Comparison and model analysis. Nowa Stomatol. 2001, 6, 3, 22–27.
 8. Moharamzadeh K., Van Noort R., Brook I.M., Scutt A.M.: Cytotoxicity of resin monomers on human gingival fibroblasts and HaCaT keratinocytes. Dent. Mater. 2007, 23, 40–44.
 9. Schweikl H., Spagnuolo G., Schmalz G.: Genetic and cellular toxicology of dental resin monomers. J. Dent. Res. 2006, 85, 870–877.
 10. Małkiewicz K., Jodkowska L.: Light curing units used in the modern dentistry – the review of the literature. Stomatol. Współ. 2003, 14, Suppl. 2, 25–29.
 11. Jandt K.D., Mills R.W., Blackwell G.B.: Depth of cure and compressive strength of dental composites cured with blue light emitting diodes (LEDs). Dent. Mater. 2000, 16, 41–47.
 12. Lohbauer U., Rahiotis Ch.,Kramer N.: The effect of different light-curing units on fatigue behavior and degree of conversion of a resin composite. Dent. Mater. 2005, 21, 608–615.
 13. Preiskorn-Rynkiewicz M., Wagner L.: Measurement of light spectrum emitted by selected light units. e-Dentico 2006, 9, 1, 92–96.
 14. Adamiak A, Bachanek F.: Clinical evaluation of using Ceram X. Porad. Stomatol. 2006, 6–7, 20–23.
 15. Hajto J., Gębczyńska A., Wróblewska M., Zarzecka J.: Evaluation of restorations from Filtek Supreme XT – a preliminary study. Porad. Stomatol. 2008, 8, 6, 153–158.
 16. Beun S., Glorieux T., Devaux J., Vreven J., Leloup G.: Characterization of nanofilled compared to universal and microfilled composites. Dent. Mater. 2007, 23, 51–59.
 17. Bachanek T, Wójcik-Chęcińska I, Załęska-Chromińska K, Zamościńska J.: Filtek Supreme – handling and clinical properties of the nanocomposite after the 12-month observation period. Ann. UMCS Lublin Polonia 2007, 62I, 1, 12, 54–58.
 18. Wacławczyk A, Postek-Stefańska L.: Preliminary clinical evaluation of restorations made from Filtek Supreme XT cured by diode and halogen light units. Twój Przegl. Stomatol. 2007, 7–8, 10–13.
 19. Jodkowska E., Aluchna M., Raczyńska M.: The evaluation of marginal seal of composite restorative material Filtek Supreme 3M ESPE. Stomatol. Współ. 2004, 15, 2, 21–24.
 20. Ozel E, Korkmaz Y, Attar N.: Influence of location of the gingival margin on the microleakage and internal voids of nanocomposites. J. Contemp. Dent. Pract. 2008, 9, 7, 65–72.
 21. Skałecka-Głuszczyńska A., Grzesiak I., Miśkiewicz D.: Two year clinical evaluation of the nanocomposite Filtek Supreme. Porad. Stomatol. 2006, 10, 12–14.
 22. Palaniappan S., Bharadwaj D., Mattar D.L., Peumans M., Meerbeek B.V., Lambrechts P.: Three-year randomized clinical trial to evaluate the clinical performance and wear of a nanocomposite versus a hybrid composite. Dent. Mater. 2009, 25, 1302–1314.
 23. Ernst C.P., Brandenbusch M., Meyer G., Canbek K., Gottschalk F., Willershausen B.: Two-year clinical performance of a nanofiller vs a fine – particle hybrid resin composite. Clin. Oral Invest. 2006, 10, 119–125.
 24. Kustra P., Rabczak W.: Clinical evaluation of restorations made using Filtek Supreme with closen adhesives systems (Adper Scotchbond Multi-Purpose, Adper Single Bond, Adper Prompt L-Pop 3M ESPE) – preliminary study. Porad. Stomatol. 2008, 8, 9, 217–221.
 25. Skośkiewicz-Malinowska K., Fita K., Przywitowska I.: Preliminary clinical evaluation of restorations made using Tetric EvoCeram® composite. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 214–218.
 26. Gębczyńska A., Hajto J., Wróblewska M., Zarzecka J.: Evaluation of restorations from Grandio/Voco – a preliminary study. Porad. Stomatol. 2008, 8, 5, 118–123.
 27. Senawongse P., Pongprueksa P.: Surface roughness of nanofill and nanohybrid resin composites after polishing and brushing. J. Esthet. Restor. Dent. 2007, 19, 265–275.
 28. Guiraldo R.D., Consani S., Sinhoreti M.A.C., Correr-Sobrinho L., Schneider L.F.J.: Thermal variations in the pulp chamber associated with composite insertion techniques and light-curing methods. J. Contemp. Dent. Pract. 2009, 10, 1, 17–24.
 29. Preiskorn-Rynkiewicz M., Preiskorn M., Trykowski J., Wagner L.: The thermal effects cased by dental curing units in vitro tooth. Stomatol. Współ. 2006, Suppl. 1, 9–14.
 30. Awliya W.Y.: The influence of temperature on the efficacy of polymerization of composite resin. J. Contemp. Dent. Pract. 2007, 6, 8, 9–16.