Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 230–236

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ 2-letniego programu profilaktyki próchnicy na stan zdrowia jamy ustnej 3-letnich dzieci

Influence of 2-Year Caries Prophylactic Program on the Condition of the Oral Health of 3-Year-Old Children

Anna Jarząbek1,A,B,D,E, Krystyna Lisiecka1,A,D, Ilona Wieczkowska1,C, Karolina Węsierska1,F

1 Zakład Stomatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Próchnica zębów należy do chorób cywilizacyjnych i społecznych ze względu na jej powszechne występowanie i konsekwencje dla organizmu. Edukacja prozdrowotna rodziców i idące za nią zmiany nawyków dietetyczno-higienicznych mogą wpłynąć na poprawę stanu zdrowia narządu żucia najmłodszych dzieci.
Cel pracy. Ocena wpływu własnego 2-letniego programu profilaktyki próchnicy na stan uzębienia i higieny jamy ustnej 3-letnich dzieci.
Materiał i metody. Własny program profilaktyczny o charakterze edukacyjno-instruktażowym był realizowany przez 2 lata w grupie badanej. Utworzyło ją 93 jednorocznych dzieci. W grupie tej przeprowadzono 2 badania kliniczne: na wstępie programu i na jego zakończenie. Grupę kontrolną utworzyło 96 3-latków, które nie uczestniczyły w programie. Wśród dzieci z tej grupy przeprowadzono jednorazowe badania kliniczne, które obejmowały ocenę występowania i intensywności próchnicy, skuteczności leczenia zębów mlecznych oraz stanu higieny jamy ustnej (OHI-S).
Wyniki. W grupie 3-latków realizujących program odnotowano rzadsze występowanie próchnicy (29%) w porównaniu z grupą kontrolną (56,2%) oraz mniejszą intensywność próchnicy (puwz 0,89 vs 2,22). Uczestnicy programu mieli istotnie niższy wskaźnik higieny (OHI-S = 1,2 vs 1,5) i częściej higieną dobrą (43 vs 24%). W grupie realizującej program stwierdzono również statystycznie istotnie wyższy wskaźnik leczenia próchnicy (0,38) w porównaniu z grupą kontrolną (0,01). W grupie badanej zaobserwowano zwiększenie występowania próchnicy w czasie trwania programu: w badaniu wstępnym wszystkie dzieci były wolne od próchnicy, po 2 latach dotkniętych nią było 29% badanych. Dzieci objęte chorobą próchnicową miały istotnie wyższe wskaźniki higieny w porównaniu z rówieśnikami wolnymi od tej choroby.
Wnioski. Intensywna edukacja prozdrowotna oraz instruktaże dietetyczno-higieniczne wdrażane od 1. r.ż. dziecka dają szansę na ograniczenie i kontrolowanie choroby próchnicowej.

Abstract

Background. Dental caries belongs to civilisation and social diseases because of its prevalence and impact on the human body. Health education for parents, that might lead to change in feeding and hygiene habits could help by reduction of dental caries among children.
Objectives. The aim of the study was the evaluation of influence of author’s two-year caries prophylactic program on the dental and oral hygiene’s condition of three-year-old children who participated in it.
Material and Methods. Author’s caries preventive program of educational and instructive character was conducted for 2 years in a group consisted of 93 one-year-old children. There were two clinical examinations during the program: at the beginning, and after two years. The control group consisted of 96 3-year-old children, who could not participate in the program. In this group there was only one clinical examination. Clinical examinations based on evaluation of: caries frequency, mean value of dmft, dental treatment index and Oral Hygiene Index-Simplified.
Results. Caries frequency was significantly lower in three-year-olds from the program (29%) comparing to the control group (56.2%). Similarly, these children had lower mean value of dmft (0.89 vs. 2.22). Program’s participants at this age had significantly lower values of OHI-S (1.17 vs. 1.50) and higher frequency of children who had good oral hygiene (43% vs. 24%). Mean value of dti was significantly higher in children from program group (0.38) comparing to control group (0.01). The increasing tendency in caries frequency had been observed throughout the program: at the beginning all participants were caries-free and after 2 years caries frequency rose to 29%. Moreover, children with caries disease had significantly higher oral hygiene indices comparing to their caries-free peers.
Conclusion. Intensive oral health promoting education and dietary-hygienic instructions for caregivers introduced from first year of the child’s life might give a chance to reduce and control caries disease.

Słowa kluczowe

próchnica zębów, higiena jamy ustnej, profilaktyka próchnicy, dzieci

Key words

dental caries, oral hygiene, caries prophylaxis, children

References (27)

 1. Jańczuk Z.: Which prophylaxis model will choose Polish dentistry? Magazyn Stomatol. 2000, 10, 4, 10–13 [in Polish].
 2. Edelstein B.L.: Pediatric caries worldwide: implications for oral hygiene products. Compend. Contin. Educ. Dent. 2005, 26, 4–9.
 3. Wennhall I., Mårtensson E.M., Sjunnesson I., Matsson L., Schröder U., Twetman S.: Caries-preventive effect of an oral health program for preschool children in a low socio-economic, multicultural area in Sweden: Results after one year. Acta Odontol. Scand. 2005, 63, 163–167.
 4. Christiansen J., Vinther D.: The Scandinavian way of caries prophylaxis. Czas. Stomatol. 1994, 47, 389–392.
 5. Rong W.S., Bian J.Y., Wang W.J., Wang J.D.: Effectiveness of an oral health education and caries prevention program in kindergartens in China. Community Dent. Oral Epidemiol. 2003, 31, 412–416.
 6. Weinstein P., Harrison R., Benton T.: Motivating mothers to prevent caries: Confirming the beneficial effect of counseling. J. Am. Dent. Assoc. 2006, 137, 789–793.
 7. Kowash M.B., Pinfield A., Smith J., Curzon M.E.J.: Effectiveness on oral health of a long-term health education programme for mothers with young children. Br. Dent. J. 2000, 188, 201–205.
 8. Daszkowska M., Lubowiedzka B., Szydłowska B., Wochna-Sobańska M.: The Evaluation of Dental Health in Preschool Children. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 309–312 [in Polish].
 9. The nationwide monitoring of oral health and its determinants. Polska 2002. Ministerstwo Zdrowia 2003.
 10. Olczak-Kowalczyk D.: Assessment state of oral hygiene and of dention in children aged 3–7 living in Warsaw. Nowa Stomatol. 2001, 6, 4, 13–21 [in Polish].
 11. Bagińska J., Stokowska W.: Caries location in particular primary teeth in 36–48 months old children in Podlasie Region. Nowa Stomatol. 2004, 9, 4, 147–152 [in Polish].
 12. Kaczmarek U., Grzesiak I.: Frequency and intensity of early childhood caries at children up to 3 years of age from Wroclaw nursery. Poradnik Stomatol. 2005, 5, 9, 4–7 [in Polish].
 13. Proc P., Filipińska-Skąpska R., Wochna-Sobańska M.: Dental caries in children up to the age 5 from Lodz. I. Incidence and prevalence of caries. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 249–253.
 14. Pietraszewska D., Postek-Stefańska L., Michlewicz O., Kalacińska J.: Examination of early caries risk factors in two-year-olds. Magazyn Stomatol. 2004, 14, 3, 38–40 [in Polish].
 15. Mielnik-Błaszczak M., Struska A.: Evaluation of state of deciduous dentition in children Lublin day nurseries. Ann. UMCS Sect. D 2002, 57, 39, 292–298.
 16. Roeters F.J.M., van der Hoeven J.S., Burgersdijk R.C.W., Schaeken M.J.M.: Lactobacilli, mutans streptococci and dental caries: a longitudinal study in 2-year-old children up to the age of 5 years. Caries Res. 1995, 29, 272–279.
 17. Tenovuo J., Häkkinen P., Paunio P., Emilson C.G.: Effects of chlorhexidine – fluoride gel treatments in mothers on the establishment of mutans streptococci in primary teeth and the development of dental caries in children. Caries Res. 1992, 26, 275–280.
 18. Gibson S., Williams S.: Dental caries in pre – school children: associations with social class, toothbrushing habit and consumption of sugars and sugar – containing foods. Caries Res. 1999, 33, 101–113.
 19. Sgolastra F., Fidanza F., Carosi D., Petrucci A., Calo G., Gatto R.: An interdisciplinary approach to a survey on dental caries in a group of 3-year-olds in Ascoli Piceno (Italy). Eur. J. Paediatr. Dent. 2010, 11, 137–140.
 20. Hallett K.B., O’Rourke P.K.: Pattern and severity of early childhood caries. Community Dent. Oral Epidemiol. 2006, 34, 25–35.
 21. Du M., Bian Z., Guo L., Holt R., Champion J., Bedi R.: Caries patterns and their relationship to infant feeding and socio-economic status in 2–4-year-old Chinese children. Int. Dent. J. 2000, 50, 385–389.
 22. Davies G.M., Blinkhorn F.A., Duxbury J.T.: Caries among 3-year olds in Greater Manchester. Br. Dent. J. 2001, 190, 381–384.
 23. Lisiecka K., Barczak K., Szych Z.: Early caries in children attending nursery schools in Szczecin – initial report. Magazyn Stomatol. 2009, 19, 2, 62–64 [in Polish].
 24. Szczepańska J., Lubowiedzka B., Szydłowska B., Pawłowska E.: Influence of dietary habits on the incidence of early childhood caries. Czas. Stomatol. 2007, 60, 249–256 [in Polish].
 25. Dybiżbańska E., Zawadziński M., Pierzynowska E., Ganowicz M., Adamowicz-Klepalska B., Wierzbicka M.: The occurrence of caries in 3- and 6-year-old children in Poland. Czas. Stomatol. 2003, 56, 510–515 [in Polish].
 26. Grzesiak I., Kaczmarek U.: Predicting the Oral Hygiene in Chidren. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 255–260 [in Polish].
 27. Szczepańska J.: Prognosing of dental caries prevalence in children on the basis of multiple analysis of risk factors – part I. Nowa Stomatol. 2001, 6, 4, 3–11 [in Polish].