Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 2, April-June, p. 209–215

Publication type: original article

Language: English

Fluoride Exposure from Diet in Infants and Young Children Fed with the Foodstuffs for Particular Nutritional Use

Ekspozycja na fluorki zawarte w diecie niemowląt i małych dzieci karmionych środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Justyna Opydo-Szymaczek1,A-F

1 Department of Pediatric Dentistry, Poznan University of Medical Sciences, Poland

Abstract

Background. The association between excessive fluoride ingestion during early childhood and dental fluorosis has been widely reported in literature.
Objectives. The aim of the study was to estimate how much foodstuffs for particular nutritional use effect children’s daily fluoride exposure.
Material and Methods. Results of the own analyses of fluoride content in milk formulas, beverages and ready-to-eat foods in jars, as well as current recommendations on the young children’s feeding were used in the calculation.
Results. The study revealed that if milk formula is reconstituted in water containing more than 0.5 ppm of fluoride, some infants will exceed their recommended upper tolerable intake level of fluoride. Beverages containing tea extract may contribute a substantial amount to daily fluoride intake.
Conclusion. There is a need of monitoring of fluoride content in foodstuffs for children and presenting the level of fluoride on the product’s label. Results also indicate that there is a necessity of spreading the recommendation on preparation of milk formula with the use of low-fluoride water. Since some dietary components may be a significant source of fluoride, they should be considered in the assessment of daily fluoride exposure, especially when the methods of fluoride prophylaxis are to be introduced in the patient.

Streszczenie

Wprowadzenie. W piśmiennictwie istnieje wiele doniesień na temat związku między nadmierną ekspozycją na fluorki w okresie wczesnego dzieciństwa a fluorozą szkliwa.
Cel pracy. Ocena wpływu spożycia środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego na dobową ekspozycję dzieci na fluorki.
Materiał i metody. W ocenie wykorzystano wyniki badań własnych oceniających stężenia fluorków w mlekach modyfikowanych, napojach i gotowych do spożycia pokarmach w słoiczkach oraz obecne rekomendacje dotyczące żywienia małych dzieci.
Wyniki. Badania wykazały, że przygotowanie mleka modyfikowanego na bazie wody o zawartości fluorków większej niż 0,5 ppm może spowodować zwiększenie dziennej podaży fluorków powyżej górnego tolerowanego poziomu spożycia. Napoje z dodatkiem ekstraktu z herbaty prawdziwej mogą znacząco zwiększać dobową ekspozycję na fluorki.
Wnioski. Istnieje potrzeba monitorowania stężeń fluorków w środkach spożywczych przeznaczonych dla dzieci oraz zamieszczania informacji o zawartości fluorków na etykietach produktów. Wyniki wskazują także na konieczność rozpowszechniania zalecenia odnośnie do przygotowywania mleka modyfikowanego na bazie wody z małą zawartością fluorków. Ponieważ niektóre składniki diety mogą być znaczącym źródłem fluorków, dlatego należałoby uwzględniać je w ocenie dobowej ekspozycji, zwłaszcza przy ustalaniu wskazań do objęcia pacjenta profilaktyką fluorkową.

Key words

fluoride, foods and beverages, children

Słowa kluczowe

fluorki, pokarmy i napoje, dzieci

References (27)

 1. Centers for Disease Control and Prevention: Recommendations for using fluoride to prevent and control dental caries in the United States. MMWR 2001, 50, 1–42.
 2. Hong L., Levy S.M., Broffitt B., Warren J.J., Kanellis M.J., Wefel J.S., Dawson D.V.: Timing of fluoride intake in relation to development of fluorosis on maxillary central incisors. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2006, 34, 299–309.
 3. Fomon S.J., Ekstrand J., Ziegler E.E.: Fluoride intake and prevalence of dental fluorosis: trends in fluoride intake with special attention to infants. J. Public Health Dent. 2000, 60, 131–139.
 4. Kiritsy M.C., Levy S.M., Warren J.J., Guha-Chowdhury N., Heilman J.R., Marshall T.: Assessing fluoride concentrations of juices and juice-flavored drinks. J. Am. Dent. Assoc. 2007, 127, 895–902.
 5. Heilman J.R., Kiritsy M.C., Levy S.M., Wefel J.S.: Fluoride concentrations of infant foods. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, 857–863.
 6. Borysewicz-Lewicka M., Chłapowska J. Wagner L., Trykowski J.: An evaluation of the fluoride content in some Polish mineral waters. Czas. Stomatol. 1999, 52, 29–32 [in Polish].
 7. Kaczmarek U.: PH values and fluoride levels in some tea brands. Ann. Acad. Med. Stetin. 2004, 50, (Suppl. 1, 58–61.
 8. Opydo-Szymaczek J, Opydo J.: Dietary fluoride intake from infant and toddler formulas in Poland. Food Chem. Toxicol. 2011, 49, 1759–1763.
 9. Opydo-Szymaczek J., Opydo J.: Fluoride content of beverages intended for infants and young children in Poland. Food Chem. Toxicol. 2010, 48, 2702–2706.
 10. Opydo-Szymaczek J., Opydo J.: Fluoride content of selected infant foods containing poultry or fish marketed in Poland. Fluoride 2011, 44, 232–237.
 11. Ksiazyk J.B., Weker H.: New feeding plan for infants in Poland, since 2007. Pediatr. Współcz. Gastroenterol. Hepatol. Żywienie Dziecka 2007, 9, 9–14 [in Polish].
 12. Aldous M.B.: Nutritional issues for infants and toddlers. Pediatr. Ann. 1999, 28, 101–105.
 13. Dziechciarz P., Gieruszczak-Białek D, Horvath A., Szajewska H.: Child’s feeding in the 2nd year of life. In: Child’s first two years of life. Eds.: Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J. Med. Prakt. Kraków 2010, 149–151 [in Polish].
 14. Palczewska I., Niedzwiedzka Z.: Somatic development indices in children and youth of Warsaw. Med. Wieku Rozw. 2001, 5, Suppl. 2, 115–118.
 15. Food and Nutrition Board, Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. National Academy Press, Washington 1997, 288–313.
 16. Heilman J.R., Kiritsy M.C., Levy S.M., Wefel J.S.: Fluoride concentrations of infant foods. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128, 857–863.
 17. Rydzewska A., Półtoraczyk T., Barałkiewicz D.: Evaluation of fluoride, calcium and magnesium in human milk. Czas. Stomatol. 1996, 49, 326–329 [in Polish].
 18. Brothwell D., Limeback H.: Breastfeeding is protective against dental fluorosis in a nonfluoridated rural area of Ontario. Canada. J. Hum. Lact. 2003, 19, 386–390.
 19. The Commission Of The European Communities. Commission Directive 2006/141/EC of 22 December 2006 on infant formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EC. O.J.E.U. 2006, L 401, 1–33.
 20. Ekstrand J.: Fluoride intake in early infancy. J. Nutr. 1989, 119, 1856–1860.
 21. Czarnowski W., Wrzesniowska K., Krechniak J.: Fluoride in drinking water and human urine in Northern and Central Poland. Sci. Total Environ. 1996, 191, 177–184.
 22. Stolarczyk A., Zagórecka E.: Supplementary drinks in infants aged 6 and 12 months on the basis of scientific project “Dietary habits and nutritional status of infants in Poland“. Standardy Med. 2007, 4, 119 [in Polish].
 23. The European Parliament and the Council of the European Union. Directive 2009/39/EC of 6 May 2009 on foodstuffs intended for particular nutritional uses (recast). O.J. E.U. 2009, L 124:0021–0009.
 24. The Commission Of The European Communities. Commission Directive 2006/125/EC of 5 December 2006 on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children. O.J.E.U. 2006, L 339, 16–35.
 25. Opydo-Szymaczek J., Opydo J.: Fluoride content of bottled waters recommended for infants and children in Poland. Fluoride 2009, 42, 233–236.
 26. A DA Division of Communications. For the dental patient: infants, formula and fluoride. J. Am. Dent. Assoc. 2007, 138, 132.
 27. Siew C., Strock S., Ristic H., Kang P., Chou H.N., Chen J.W., Frantsve-Hawley J., Meyer D.M.: Assessing a potential risk factor for enamel fluorosis: a preliminary evaluation of fluoride content in infant formulas. J. Am. Dent. Assoc. 2009, 140, 1228–1236.