Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 1, January-March, p. 125–130

Publication type: report

Language: Polish

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz ważniejsze wydarzenia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2011 r.

Report from Board Activity of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Society and More Important Events in the Faculty of Dentistry at Wroclaw Medical University in the Year 2011

Danuta Nowakowska1,, Dobrochna Zeńczak-Więckiewicz2,

1 Zakład Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Z akład Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

References (1)

  1. None